Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog : Koupelny 2014/2015

Platnost od 1.4.2014 do 31.3.2015


Koupelny 2014/2015 - strana 381


     

Koupelny 2014/2015 - strana 381

4&5$/ ]iYČVQiVNĜtĖNDîîSURXP\YDGOR ã[FP[YêVXYVHVDPRGRYtUiQtP 4& 4&5$/ 4& 4&5$/ 6NĜtĖN\-2//<-2//<0$;, VHGRGiYDMtYEDUHYQêFKNRPELQDFtFK  '6 *7 7/ 1/ 4& 4&/5$/ NRUSXVLþHOQtSORFKDEtOêOHVNOêODN NRUSXVLþHOQtSORFKDGHNRUGXEFUHPRQH NRUSXVLþHOQtSORFKDGHNRUWURSLFDO NRUSXVLþHOQtSORFKDGHNRUWHDN NRUSXVLþHOQtSORFKDGHNRUWPDYêRĜHFKDOEDQ\ 4&/ 4&35$/ 4&3 4&5$/ /DNYMLQpEDUYČQHåEtOp]DMHGQRUi]RYêSĜtSODWHN]D]DNi]NX .þ 4& 4&5$/ RAL ]DSĜtSODWHN bílý lesklý lak  'XEFUHPRQH '622 4& Skříňky Jolly s umyvadlem RAL ÿRGVWtQX5$/ 7URSLFDO*722 Skříňky Jolly Maxi s umyvadlem RAL .ÿ GHNRU .ÿ ]iYČVQiVNĜtĖNDîîSURXP\YDGOR ãîFPîYêVXYVHVDPRGRYtUiQtP RAL .ÿ GHNRU .ÿ RAL .ÿ GHNRU .ÿ RAL .ÿ ]iYČVQiVNĜtĖNDîîSURXP\YDGOR ãîFPRGNOSORFKDYOHYRîYêVXY VHVDPRGRYtUiQtP ]iYČVQiVNĜtĖNDîîSURXP\YDGOR ãîFPRGNOSORFKDYSUDYRîYêVXY VHVDPRGRYtUiQtP ]iYČVQiVNĜtĖNDîîSURXP\YDGOR ãîFPîYêVXYVHVDPRGRYtUiQtP ]iYČVQiVNĜtĖNDîîFPSUR GYRMXP\YDGORãîFP UR]WHþ RGSDGĤFP îYêVXYVHVDPRGRYtUiQtP GHNRU .ÿ RAL .ÿ GHNRU .ÿ RAL .ÿ GHNRU .ÿ 5$/GHNRU 7 496 .ÿ 5$/GHNRU 7 369.ÿ /$[ VSRGQtVNĜtĖNDs umyvadlemãîFP 5$/GHNRU 9 148.ÿ /$[ VSRGQtVNĜtĖNDs umyvadlemãîFP 5$/GHNRU 10 291.ÿ /$[ VSRGQtVNĜtĖNDs dvojumyvadlem, ãîFPUR]WHþRGSDGĤFP 5$/GHNRU 20 963.ÿ /$[ VSRGQtVNĜtĖNDs dvojumyvadlem, ãîFPUR]WHþRGSDGĤFP 5$/GHNRU 22 234.ÿ /$0RAL /$0[ /$0RAL /$0[ /$0RAL /$0[ /$0RAL Více informací na www.siko.cz .ÿ ]iYČVQiVNĜtĖNDîîSUR XP\YDGORãîFPîYêVXYVH VDPRGRYtUiQtP VSRGQtVNĜtĖNDs umyvadlemãîFP /$0RAL :HQJH : .ÿ VSRGQtVNĜtĖNDs umyvadlemãîFP /$0[ 3tVNRYDQp]HEUiQR = RAL GHNRU /$[ /$0RAL Teak 7/22 cena VNĜtĖN\ /$[ /$0[ 7PDYêRĜHFKDOEDQ\ 1/22 NRUSXVLþHOQt SORFKD /$0[ VSRGQtVNĜtĖND55,5×73×34,5 cm s umyvadlem Lebon PlanãîFP VSRGQtVNĜtĖND59×73×45,5 cm s umyvadlem Lebon Plan RAL 11 626.ÿ GHNRU 11 384.ÿ RAL 11 626.ÿ GHNRU 11 372.ÿ VSRGQtVNĜtĖND74×73×45,5 cm s umyvadlem Lebon Plan RAL 15 132.ÿ GHNRU 13 531.ÿ VSRGQtVNĜtĖND89×73×45,5 cm s umyvadlem Lebon Plan RAL 16 771.ÿ GHNRU 14 865.ÿ VSRGQtVNĜtĖNDîîFP s dvojumyvadlem Lebon Plan, UR]WHþ RGSDGĤFP RAL 26 045.ÿ GHNRU 24 012.ÿ VSRGQtVNĜtĖNDîîFP s dvojumyvadlem Lebon Plan, UR]WHþRGSDGĤFP RAL 30 238.ÿ GHNRU 27 837 .ÿ typ umyvadla cena umyvadla  .ÿ  .ÿ  .ÿ koupelny, mozaiky doplňky SRSLV UR]PČU\ ãtĜNDYêãNDKORXEND  .ÿ radiátory Skříňky Q2 pro umyvadla Jika Cubito NyGVNĜtĖN\   .ÿ  .ÿ sanitární keramika NRUSXVLþHOQtSORFKDEtOêOHVNOêODN NRUSXVLþHOQtSORFKDGHNRUStVNRYDQp]HEUiQR NRUSXVLþHOQtSORFKDGHNRUZHQJH REU nábytek, osvětlení  = : Kompletní nabídka viz katalog LeBon. kuchyně 6NĜtĖN\Q2 VHGRGiYDMtYEDUHYQêFKNRPELQDFtFK sedátka, armatury Q2/Jolly/Jolly maxi sestava Jolly Maxi s umyvadlem Cubito vany, sprchové kouty sestava Jolly s umyvadlem Lebon Plan 381 Elite Bath sestava Q2 baterie, sprchy stavební chemie dlažby, luxfery 6