Aktuálníletáky.cz   

Akční­ leták Kaufland :

Platnost od 10.4.2014 do 16.4.2014


 - strana 30


     

- strana 30

PEL - MEL Výlet za památnými stromy JAK JSOU HEZKÉ Šumavští velikáni česko-německého pohraničí ZEMĚ ČESKÉ Železná Ruda a okolí P řed dvěma týdny jsme konečně přivítali jaro a zažili už několik skutečně nádherných dní. Sluneční paprsky nabývají na síle a  příroda se neuvěřitelně rychle probouzí. Ideální čas udělat si výlet do bující divočiny, kde je tento aspekt obzvláště zřejmý, nerušený rovněž bující civilizací. Tentokrát Vás zveme na Šumavu, přímo k česko-německé hranici. Co je to památný strom? Podle zákona o  ochraně přírody a  krajiny mohou být za  památný strom vyhlášeny takové dřeviny, které vynikají vzrůstem, stářím, jsou významnými krajinnými dominantami, biologicky cennými stanovišti, upomínají na určitou historickou událost nebo pověst, nebo jsou to zvlášť cenné cizokrajné dřeviny. Bývají označeny tabulí s  malým státním znakem. Obvod kmene se měří ve výšce 1,3 m nad zemí. Ústřední seznam ochrany přírody, který vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), eviduje více než 5 000 objektů památných ho piva či Moto muzeum s  kolekstromů s  více než 25  000 jednotli- cí historických motocyklů i aut. Mivými stromy. lovníci adrenalinu si přijdou na své ve  sportovním areálu Nad Nádražím. Nejdelší lanové centrum Ruda – tady nuda prohrává! Železná Ruda je ideálním výchozím na sloupech v ČR, sjezd na slalomobodem pro zimní i  letní turistiku vých kárách, trampolínové centrum a  také pro „cyklonadšence“. Město i  dětské hřiště zabaví celou rodinu i  jeho přilehlé okolí protíná množ- po celý den. ství turistických i  naučných stezek. Nedaleko se nacházejí úchvatná le- „Památná“ Železná Ruda dovcová jezera. Černé jezero je nej- Nad hroby železnorudského hřbitovětším šumavským jezerem a  Čer- va drží ochrannou ruku, nebo spíše tovo je opředeno mnoha pověst- ochranný stín sedmičlenné stromomi. Kdo vystoupá na rozhlednu, po- řadí. Tato krajinná dominanta zahrstavenou na vrcholu skvěle dostup- nuje 2 jírovce maďaly, nebo chceného Pancíře (1 214 m n. m.), bude te-li kaštany, 3 javory a  2 lípy srdodměněn jedním z  nekrásnějších čité. Ve  svahu na  západ od  města šumavských výhledů. Ale i  samot- naopak roste nápadný solitér. Jané město má toho hodně co na- san ztepilý, větvící se ve  výšce 5 m bídnout. Každého na  první po- ve  dvoukmen, je významný jak hled zaujme kostel s  až pohádko- vzrůstem, tak jako krajinná domivě baňatou věží, postavený na pů- nanta. Skupinu několikasetletých dorysu šesticípé hvězdy. Za návště- stromů s  názvem Jedle a  smrky vu stojí i  několik muzeí. Muzeum pod Strahovem tvoří ve skutečnosti Šumavy mimo jiné s  expozicí šu- skupiny dvě, vzdálené od sebe cca mavského skla, Pivovarské muze- 200 m. Tyčí se na  východním úboum s  ochutnávkou železnorudské- čí vrchu Strahov a zároveň nad Fer- Rašeliniště Na Čihadle, součást mokřadu mezinárodní významu Horní Jizera v Jizerských horách Tajuplný břeh Černého jezera, jehož název je odvozen od jeho zdánlivě černé barvy, vznikající odrazem okolních hustých lesů. dinandovým údolím. Tři jedle bělokoré a  dva smrky ztepilé dorostly do úctyhodných rozměrů. Obvody jejich kmenů měří více jak 3 m a jejich vrcholy na nás shlížejí z výšky více jak 40 m. Nad vesničkou Alžbětín, místní částí Železné Rudy, hlídá cestu do  údolí potoka Svarož- ná Alžbětínská lípa. Téměř 300letá kráska s hustou korunou je nejmohutnějším železnorudským stromem. Zatím dorostla do výšky 33 m a na její obejmutí je potřeba opravdu mnoha rukou – „v  pase“ totiž měří téměř 6 metrů. Foto: Archiv inzerce Týdeník Kaufland do Vašich schránek Všechny novinky ve Vašem e-mailu! protože Kaufland je firma s budoucností! www.kaufland.cz/ newsletter St a RYCHLÁ OP èí PÙJÈKA Fair Credit | FAJN půjčka půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč Peníze ještì dnes! I pro problémové klienty máme pùjèku! volejte linku 88 -- 20 20 hod. hod. volejte info info linku 800 888 120 www.faircredit.cz 226 200 386 Zprostøedkovatel pùjèek a úvìrù pro více investorù AJV 30 / – za obsah inzerce ručí zadavatel 34