Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Jízdní kola, in-line brusle

Platnost od 10.4.2014 do 20.4.2014


Jízdní kola, in-line brusle - strana 10


     

Jízdní kola, in-line brusle - strana 10

p rodě t i Dě t sk ábundado  de š těM i s t r a l T e chno l og ieAqu am a xP r o20 0 0 mm , s v a ř o v anéš v y ,pos l o žen ím a l ér o změ r y , odep ín a c ík apu c e ,1 0 0%po l y e s t e r . v e l .1 1 6 1 7 6 [ 4 6 0 0 0 5 5 ] Dě t sk ábundaF ea the r s ton 9 3%p o l y e s t e r / 7%e l a s t an . v e l . 1 4 0 1 7 6 [ 5 8 5 4 1 5 8 / 5 8 5 4 1 5 6 ] 749 , - m í s to899, - 399 , - m í s to499, - p rodě t i Vodn ís loupe c 2000 mm p rodě t i Dě t sk éz ipp -o f fk a lho t y Sam son T e chno l og i eD r yP lu sz a j i š ťu je p r od y šno s taod v odv lhk o s t i ,UPF o ch r an a5 0 + ,od ep ín a c ínoh a v i c e , 1 0 0%n y l on . v e l .1 1 6 1 7 6 [ 5 6 3 2 0 6 8 ] í c ína Odep ! ce i v noha 549 , - m í s to649, T u r i s t i ck ýba tohC loudwa lk20 Z ád o v ýs y s t émA CS ,b o čn ík ap s y ,ú ch y t n a  ho l e ,o ch r an ap r o t id e š t i . Ob j em :2 0 l Hmo tn o s t :8 9 0g [ 1 0 2 0 1 3 1 ] Ou tdoo r o véhod ink yA T1 .0 V ý šk omě r ,k omp a s ,b a r om e t r , s t opk y ,v oděodo lné . [ 1 1 9 7 1 0 8 ] 31% - m í s to1599 , - 1099 , - Led v ink aCRXSSD L ed v ink ase2ú ch y t yn a   l áhe v a2k ap s am in a   z ip . Hm o tno s t :2 0 0g [ 1 0 6 0 0 8 3 ] 899 , - m í s to2099, - 449 , - m í s to549, - 57% D ám sk á P án sk á Mu l t i funk čn íba tohCRXSS7 I I Ou tdoo r o v áobu vT r a i lw ind R y ch l o šn ě r o v án í ,s y s t émv en t i l a c eVSS , me z ipode š e vEVA . P án sk ý mode l :v e l .4 1 , 5 4 7 , 5[ 3 4 2 0 4 7 3 ] D ám sk ým ode l :v e l .3 6 , 5 4 2[ 3 4 1 0 3 7 7 ] 10 , 9 9 259 to2 s í s í m 34% - P r ospo r to vn íak t i v i t ys   in ten z i vn ímpoh ybem , z ád o v ýs y s t émF e e lP r o ,r e f l e xn íp r vk y ,m o žn o s t in t eg r a c en áp o j o v éh os y s t ému . Ob jem :7 l Hm o tn o s t :4 5 0g [ 1 0 6 0 0 8 2 ] 899 , - m í s to1099, -