Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Jízdní kola, in-line brusle

Platnost od 10.4.2014 do 20.4.2014


Jízdní kola, in-line brusle - strana 4


     

Jízdní kola, in-line brusle - strana 4

n o k i l e V l e s e V i t rodě p lné te i v ta Nas ! i t ikos l ve lná te i v ta Nas ! řka í tiš ikos l ve 43% Dě t sk é in l ineb ru s le V e lo c i t yBo y/G i r l Jun io r sk é in l ineb ru s leH4 .0 In l ineb ru s l es  mo žn o s t ín a s t a v en ív e l ik o s t í , k o l e čk a7 0 mm / 8 0A , l o ž i sk aABEC 1 ,m on o k omp o z i tn ír ám . v e l .2 5 2 8 ,2 9 3 2 ,3 3 3 6 ,3 7 4 0 [ 1 5 8 0 1 4 4 ] Mo žn o s tn a s t a v en ídé lk ya   š í řk y ,k o l e čk a7 0 mm / 8 0A , l o ž i sk aABEC 3 ,k ompo z i tn ír ám . v e l .2 9 3 4 ,3 2 3 7 ,3 5 4 0 9 , 9 9 to249 [ 1 5 8 0 1 4 2 / 1 5 8 0 1 4 3 ] í s í m In l ineb ru s le Ma c r ob ladeS90Man K o l e čk a9 0 mm / 8 5A , l o ž i sk aSG 9 , h l in ík o v ýr ám . v e l .4 1 4 7 [ 1 5 8 2 2 1 9 ] 32% CENA Í Í VÝROČN 9 , 9 9 to499 í s í m 9 , 9 9 to159 í s í m CENA Í Í VÝROČN ÍCENA Í VÝROČN D ám sk é 47% P án sk é D ám sk á P án sk á Sadach r án i čůP r o3P a ck/A c t i vaN3P a ck In l ineb ru s leK ine t i cSpeed R y ch l o šně r o v án í ,sk o ř ep in aS t ab i l i t yP lu s , k o l e čk a8 0 mm / 8 0A , l o ž i sk aABEC 5 , k omp o z i tn ír ám . P án sk ý mode l :v e l .4 0 4 6[ 1 5 8 2 1 9 4 ] D ám sk ým ode l :v e l .3 7 4 0 , 5[ 1 5 8 1 1 2 6 ] 4 ,o3799 t o s t í s í m Ch r án i č en a   z ápě s t í ,k o l en a , l ok t y ,odo ln ýa  p r od y šn ý m a te r i á l ,upe vňo v a c íp á sk y . 9 , 9 9 to69 í s P án sk ý mode l :v e l .S -XL[ 1 5 8 7 0 3 4 ] í m D ám sk ý mode l :v e l .S -L[ 1 5 8 7 0 3 5 ] CENA Í Í VÝROČN