Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Jízdní kola, in-line brusle

Platnost od 10.4.2014 do 20.4.2014


Jízdní kola, in-line brusle - strana 5


     

Jízdní kola, in-line brusle - strana 5

! e c o PROFES IONÁLN Í se r v isko la in l ineb rus l í vINTERSPORTU ! Se znamse r v i sůna jde te nawww . in te r spo r t . c z K o lobě žk aT r i s c oo te r Jun io r Sn adnoo v l ad a te ln á ,p ř edn í k o l e čk a2 x 1 2 0 mm / z adn í 1 x 1 0 0mm , l o ž i sk aABEC 5 , no sno s tdo   5 0k g . [ 1 5 7 1 1 3 4 ] 37% - 38% - , 99 to159 í s í m ENA C C Í Í VÝROČN Sk a teboa rdBa l l A t r ak t i vn íde s ign , de sk az   č ín sk ého j a v o ru , r o zm ě r yde sk y2 8 ‘ ‘x8 ‘ ‘ , k o l e čk a5 0mm , l o ž i sk a6 0 8ZZ . [ 1 5 7 2 0 6 7 ] Dě t sk ýsk a teboa rd A t r ak t i vn íde s ign ,de sk a v y r ob en az   č ín sk ého j a v o ru ,r o změ r yde sk y 2 4 “x6 , 5 “ ,k o l e čk a5 4mm , l o ž i sk a6 0 8ZZ . 7 2 0 7 2 ] [ 1 1 5 5 7 2 0 7 30% - 9 , 9 9 to89 í s í m 9, 9 9 to59 í s í m CENA Í Í VÝROČN CENA Í Í VÝROČN 47% - K o lobě žk aS t r ee t N a fuk o v a c íh l in ík o v ák o l a1 2 ‘ ‘ , p ř edn ía   z adn íč e l i s ť o v áb r zd a , m a x .z a t í žen íd o   1 0 0k g . [ 1 5 7 1 0 8 0 ] A luk o lobě žk aA r r ow125 Sk l ád a c í ,k o l e čk a1 2 5mm , l o ž i sk a ABEC5 ,no sno s tdo   1 0 0k g . [ 1 5 7 1 2 3 5 ] 9 , 9 9 t169 to í s í m ÍCENA VÝROČN 32% 9 , 9 9 to249 í s í m A A N N E E VÝROČNÍC 5