Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Jízdní kola, in-line brusle

Platnost od 10.4.2014 do 20.4.2014


Jízdní kola, in-line brusle - strana 6


     

Jízdní kola, in-line brusle - strana 6

V ev yb r an ý chp r ode jná chZDARMADYNAM ICKÁANAL ÝZADOŠLAPU ! V í c e in f o rma c ínawww . in te r spo r t . c z . Exk lu z i vněv p rode jná ch S y s témK id s -F i t D ík yv y j ím a te ln és t é l c e K id s -F i t jednodu š e u r č í tesp r á vnou v e l ik o s tbo t y . Exk lu z i vněv p rode jná ch Dě t sk áspo r to vn íobu v Boun ceJ r . P r od y šn ým a t e r i á lM e sh . v e l .2 5 3 5[ 3 6 4 0 1 5 4 ] 42% - P án sk á Jun io r sk ábě že ck áobu vGe l Ik a ia4GS m í s to699 , - p rodě t i D ám sk á G e l o v ét lum en ív  p a t ě ,p r od y šn ým a t e r i á lM e sh . v e l .3 3 , 5 4 0[ 3 6 4 0 1 5 3 ] 399 , -899 , m í s to1399 , - 35% Bě že ck áobu vL igh t s te rS tab i l i t y P r obě ž c es  p r on a c í ,t lum en íad iPRENE® a   ad iPRENE® + ,TORS ION®s y s t ém . P án sk ý mod e l :v e l .4 1 , 5 4 8[ 3 6 2 1 4 7 1 ] D ám sk ým ode l :v e l .3 7 , 5 4 2[ 3 6 3 1 0 9 9 ] m í s to2199 , - 31% - 14 99 , - Pán sk ét r i čk oEd i son T e chn o l og ieD r yP lu sz a j i š ťu je p r od y šno s taod v odv lhk o s t i , 1 0 0%po l y e s t e r . v e l .S -XXL [ 4 5 2 4 5 0 7 ] 31% - Dám sk ét r i čk oEmma T e chn o l og ieD r yP lu sz a j i š ťu j e p r od y šno s taod v odv lhk o s t i ,8 9% po l y e s t e r / 1 1%e l a s t an . v e l .3 4 4 2 [ 4 5 2 2 5 7 1 ] m í s to799 , - 54 9 , - 31% - 54 9 , - Pán sk éšo r tk yF o r ceF r an jo T e chn o l og i eD r yP lu sz a j i š ťu j ep r od y šno s t aod v odv lhk o s t i ,1 0 0%po l y e s t e r . v e l .S -XXL [ 4 8 7 1 0 8 4 ] 33% - Dám sk écap r ik a lho t y Ba s i cP a i va m í s to599 , - 399 , - T e chno l og ieD r yP lu sz a j i š ťu je p r od y šno s taod v odv lhk o s t i ,r e f l e xn í p r vk y ,k ap s an a  k l í č e ,1 0 0%p o l y e s t e r . v e l .3 4 4 2 [ 4 5 1 7 1 3 1 ] 30% m í s to649 , - 44 9 , - 3pá ry vba len í ! Bě že ck épono žk y NewL jub l i ja a n n a a D ám sk á P án sk á Bě že ck áobu vR e vo lu t ion2 P r ob ě ž c es  n eu t r á ln ímn á š l apem , p r od y šn ým a t e r i á lMe sh ,t lum en íPh y l on . P án sk ý mode l :v e l .4 0 , 5 4 7 , 5[ 3 6 2 0 0 3 7 ] D ám sk ým ode l :v e l .3 6 , 5 4 2[ 3 6 3 0 0 3 0 ] 6 , o1199 o tt s í m m í s to799 , - 3p á r yv  b a l e n í , , 7 5%b a v ln a / / r / 2 6%po l y e s t e r / 2%e l a s t an . . v e l .3 6 4 5 [ 4 5 6 2 2 7 3 ] m í s to159 , - 1 29 , - ry 3pá ! í len vba