Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Jízdní kola, in-line brusle

Platnost od 10.4.2014 do 20.4.2014


Jízdní kola, in-line brusle - strana 8


     

Jízdní kola, in-line brusle - strana 8

p rodě t i Dě t sk ét r i čk oDo f oe 1 0 0%p o l y e s t e r . v e l .1 1 6 1 7 6 [ 4 1 2 1 7 4 3 ] 37% m í s to399 , - 24 9 , - Pán sk ét r i čk oF o r ceBa r son T e chno l og ieD r yP lu sz a j i š ťu jep r od y šno s t aod v odv lhk o s t i ,1 0 0%po l y e s t e r . v e l .S -XXL [ 4 8 7 3 6 3 6 ] m í s to499 , - 399 , - p rodě t i Dě t t sk éšo r tk yDu xbu r y 1 0 0%p o l y e s t e r . v e l .1 1 6 1 7 6 [ 4 1 0 1 2 1 5 ] 37% m í s to399 , - Pán sk éspo r to vn íšo r tk y F o r ceK i rk 24 9 , - T e chno l og ieD r yP lu sz a j i š ťu j ep r od y šno s t aod v odv lhk o s t i ,p ř edn ík ap s y ,gum a v  p a s e9 5%po l y e s t e r / 5%e l a s t an . v e l .S -XXL [ 4 8 7 1 0 1 5 ] m í s to599 , - 2 44 9 , - soup r a vaDe rdo l+Dogan Pán sk éspo r to vn ík a lho t y F o r ceMa x 2 D í v č íspo r to vn ísoup r a a v v a a Y oungMo t ion 1 D ě t sk áspo r to vn í 1 0 0%po l y e s t e r . v e l .1 1 6 1 7 6[ 4 4 0 1 0 2 0 ] 1 T e chno l og ieD r yP lu sz a j i š ťu j e p r od y šn o s taod v odv lhk o s t i ,v o ln ýs t t ř ř i i h , h , 9 5%po l y e s t e r / 5%e l a s t an . v e l .S -XXL [ 4 8 7 1 0 6 9 ] 1 0 0%po l y e s t e r . v e l .1 2 8 1 7 6[ 4 4 0 0 3 1 0 ] m í s to899 , - 38% 54 9 , - m í s to899 , - 64 9 , T a šk aF o r ceXL H l a vn ík ap s av e   t v a ruU  n a   z ip ,2b o č č n n í ík k a a p p s s y y n a   z ip ,od ep ín a c ía  n a s t a v i te ln ýr am me enn í p op ruh ,v y suno v a c íruk o je ť ,k o l e čk a . M a t e r i á l :p o l y e s t e r R o zm ě r y :7 2 , 5x3 7x4 2cm [ 1 0 8 0 1 6 7 ] m í s to1499 , - S  ko le čk y ! 1099 , Pán sk ék opa čk yC la s s i i c c F F G G S v r šekzes yn te t ik y ,p ode še v y . FGvh odn áp r op ř í r odn ípo v r ch y . v e l .4 0 4 6[ 3 5 2 0 2 6 0 ] m í s to999 , - 599 , 8 P an to f leS l ideShu i M e z ipod e š e vEVA . m o d e l :v e l . 0 4 6 [ 3 8 4 8 0 0 9 ] P án sk ým o d e l : v e l .4 4 0 4 6 [ 3 8 4 8 0 0 9 ] D ám s s k k ý ým m o o d d e l e : l : v v e l e . l . 3 3 6 6 4 4 2 2 [ [ 3 3 8 8 4 4 6 6 0 0 1 1 4 4 ] ] Dě t sk ý/ jun i i o o r r s s k k ý ým m o o d d e l e l 40% - v e l . .2 2 8 8 3 3 9 9 [ [ 3 3 5 5 0 0 0 0 4 4 8 8 8 ] m í ís s t t o o 6 6 9 9 9 , 9 , - 399 , 42% - D ám sk é Pán sk é m í s to299 , - 24 9 , -