Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Jízdní kola, in-line brusle

Platnost od 10.4.2014 do 20.4.2014


Jízdní kola, in-line brusle - strana 9


     

Jízdní kola, in-line brusle - strana 9

e s í c í ž í l b a n i m á n s e s e t v ra ip ř P ! I I L Í Z A R B V 4 1 0 2 S M É FOTBALOV T r i čk oMS2014 1 0 0%b a v ln a . v e l .S -XXL [ 4 2 4 1 7 3 0 / 4 2 4 1 7 3 1 ] p rodě t i m í s to499 , - 399 , - Dě t sk ét r i čk oMS2014 1 0 0%b a v ln a . v e l .1 1 6 1 6 4 [ 4 2 4 0 2 4 8 ] m í s to349 , - 299 , p rodě t i Dě t sk ét r i čk oMS2014 1 0 0%b a v ln a . v e l .1 1 6 1 6 4 [ 4 2 4 0 2 5 0 ] m í s to399 , - 329 , - 9 , 9 9 to99 s í m F o tba lo v ým í m í í č č P r eda to rCap i tano % 5% 3 3 - 1 0 0% 0 %po l yu r e t an . . v e l .4 , , 5 [ 1 1 2 2 0 0 1 1 2 2 2 2 7 7 ] Dě t sk ý/ jun io r sk ý mode l v e l .2 8 3 8 , 5 [ 3 5 0 0 2 5 6 / 3 5 0 0 2 6 0 ] Exk lu z i vněv p rode jná ch 46% - m í s to649 , - 34 9 , - , 99 3 3 1 1 o o t t s s í s í m Pán sk ék opa čk yF5TRXFG S v r šekzes yn te t ik y , me z ipod e še vEVA ,pod e še vT r a x i onFG p r op ř í r odn íp o v r ch y . v e l .4 0 4 7 , 5[ 3 5 2 0 4 0 9 ] 9