Aktuálníletáky.cz   

Rossmann leták - aktuální akční letáky drogerie Rossman :

Platnost od 14.4.2014 do 18.4.2014


 - strana 4


     

- strana 4

Pomozme společně onkologicky nemocným dětem 5.000.000 Kč darujeme na tyto projekty: ① Operační videolaparoskop pro dětskou onkologii za 2.500.000 Kč N adace Naše dítě pomáhá dětem v tíživých životních situacích od 1. října 1993. Zakladatelkou a ředitelkou je Ing. Zuzana Baudyšová, která založila také celostátní Linku bezpečí, Rodičovskou linku a Linku vzkaz domů. Posláním nadace je pomoc týraným, handicapovaným, zneužívaným, opuštěným a jinak ohroženým či znevýhodněným dětem. Nadace Naše dítě očekává s  velkou nadějí i letošní 5. ročník charitativní kampaně 5.000.000 Kč pro dět- Zakladatelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová. ský úsměv. „Pevně věříme, že se i v letošním roce podaří společnými silami zakoupit velmi potřebné přístroje pro oddělení dětské onkologie a chirurgie Fakultní nemocnice Brno a vybavení pro dětskou Jednotku intenzivní a resuscitační péče Všeobecné fakultní nemocnice Praha. Charitativní kampaň  společnosti ROSSMANN a zákazníků této firmy je ukázkou solidarity s  ochranou ohrožených dětí. Dlouholeté spolupráce s  touto společností si velmi vážíme. Společnost ROSSMANN naplňuje zcela transparentním způsobem to, co znamená sociální odpovědnost firmy,“ dodává Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě. A SM NN PO M Částka 2.500.000 korun poputuje na nákup operačního videolaparoskopu pro Kliniku dětské onkologie a dětské chirurgie Fakultní nemocnice Brno. Tento unikátní přístroj slouží k  šetrným a velmi přesným operacím onkologicky nemocných dětí. Umožňuje lékaři prohlédnout si operační pole i nádor ze všech stran, speciálním světlem dokáže zvýraznit všechny cévy a opro- ti předchozím modelům poskytuje jasnější a ostřejší obraz. Operace jsou rychlejší, šetrnější a přehlednější. Nákup videolaparoskopu tak zásadně přispěje ke zkvalitnění samotné léčby. Kliniky dětské onkologie jsou v  ČR na velmi vysoké úrovni a úspěšně se jim daří zachránit a vrátit do života 83 procent dětí s nádorovým onemocněním. Přístroj umožňuje šetrnější a přesnější operace bez skalpelu. ② Přístroj pro umělou plicní ventilaci za 2.000.000 Kč Za 2.000.000 korun pořídíme ventilační jednotku – přístroj pro umělou plicní ventilaci s  lůžkem a příslušenstvím, a to pro Jednotku intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Pra- ze. Oddělení potřebuje novou ventilační jednotku pro kriticky nemocné děti, kterých ročně ošetří přes dvě stě osmdesát. Jedná se o děti, u kterých selhává jedna nebo i více životních funkcí. Ventilační jednotka určená pro pacienty v kritickém stavu. ③ Výcvik dvou canisterapeutických asistenčních psů za 400.000 Kč Retriever se stane pomocníkem šestiletého Míši. Částkou 400.000 Kč uhradíme výcvik dvou canisterapeutických asistenčních psů, kteří budou pomáhat čtrnáctileté Karolíně a šestiletému Míšovi. Karolína trpí diabetem. Asistenční sig- nální pes ji dokáže včas poruchou řeči. Chlapec upozornit na pokles nebo těžce navazuje kontakty zvýšení hladiny cukru a vazby s ostatními lidmi. v  krvi, což je rozhodují- Asistenční pes mu tyto cí pro zabránění nástupu potíže usnadní. Navíc mu diabetického kolapsu. pomůže s rozvojem řečoV  případě nevolnosti na vých schopností a svou veřejnosti pak pes upo- přítomností ho bude ujišzorní okolí na potřebu ťovat, že se s ním nemupřivolat lékařskou po- sí bát. moc. Člověk Labradorku trpící cukrov- dostane Karolínka, kou je totiž na která má diabetes. první pohled zcela zdravý. Druhého psa potřebuje Míša trpící autismem a dysfázií – ÁH Á ROS B 4 RA16_04_05.indd 4 21.03.14 09:44 Kd on By vě Pa m Ná od Kd Ob ni vy Ob v k zů M sk M Čí Za dn a M ra bý Po ná se na ce m js ší z o Co Lé po M oz cy po še šl