Aktuálníletáky.cz   

Akční­ leták Kaufland :

Platnost od 17.4.2014 do 23.4.2014


 - strana 27


     

- strana 27

PEL - MEL JAK JSOU HEZKÉ ZEMĚ ČESKÉ… P řed měsícem jsme konečně přivítali jaro a  zažili už několik skutečně nádherných dní. Sluneční paprsky nabývají na  síle a  příroda se neuvěřitelně rychle probouzí. Ideální čas vyrazit ven, nadýchat se čerstvého vzduchu, poznat zase něco nového a  kochat se naší krásnou krajinou, na  niž dohlíží množství mohutných letitých stromů. Tentokrát Vás zveme do okresu Chrudim, konkrétně do malé vesničky Libáň a k jejím rybníkům. Co je to památný strom? Podle zákona o  ochraně přírody a  krajiny mohou být za  památný strom vyhlášeny takové dřeviny, které vynikají vzrůstem, stářím, jsou významnými krajinnými dominantami, biologicky cennými stanovišti, upomínají na  určitou historickou událost nebo pověst, nebo jsou to zvlášť cenné cizokrajné dřeviny. Bývají označeny tabu- Výlet za památnými stromy Mohutná stromořadí v Libáni u Nasavrk lí s malým státním znakem. Obvod kmene se měří ve výšce 1,3 m nad zemí. Ústřední seznam ochrany přírody, který vede Agentura ochrany přírody a  krajiny ČR (AOPK ČR), eviduje více než 5  000 objektů památných stromů s více než 25 000 jednotlivými stromy. „Památná“ Libáň Libáň je vesnička, rozprostírající se 2 km severovýchodně od  města Nasavrky, pod něhož spadá. Probíhá u  ní hranice CHKO Železné hory. Ta byla vyhlášena v centrální části geomorfologického celku Železné hory, charakteristického nápadným hlavním hřebenem s mnoha vrcholy i roklemi, probíhajícím od  Ždírce nad Doubravou k Týnci nad Labem. Rokle najdeme i mimo tento hlavní hřeben, například právě u Libáně. Tady vytvořila nádherný kaňon, chráněný přírodními rezervacemi Krkanka a  Strádovské peklo, řeka Chrudimka. Podobu vesničky a  jejího okolí naopak vý- Už je to několik set let, kdy nejstarší libáňské duby takto vypadaly… znamně ovlivnil člověk. Kromě zvoničky, božích muk, pomníčku na  památku hudebního skladatele Zdeňka Fibicha, který zde v mládí žil, či pštrosí farmy byl v samotné Libáni založen Drahotínský rybník a  při východní hranici byla založena soustava dalších 5 rybníků. Nejen jejich břehy lemují tři mohutná stromořadí s desítkami dubů letních a při největším z nich, Pařezném, byl navíc vyhlášen památným ještě jeden osamocený dub letní. Libáňská stromořadí Na  hrázi Drahotínského rybníka roste stromořadí 16 dubů. Většina z nich je vyšších než 20 m, ten nejvyšší se blíží k  metrům třiceti. Přímo po  hrázi vede modrá turistická značka. Ta jinak probíhá podél meandrující Chrudimky a spojuje Horní Bradlo s Chrudimí. Míjí vodní nádrž Seč, zříceninu hradu Oheb, prostor bývalého keltského oppida či nedaleko nasavrckého náměstí unikátní přírodní památku Kaštanka s  téměř stovkou kaštanovníků setých. Vraťme se ale do Libáně. Po modré ve směru do vesničky dojdeme po pár desítkách metrů k  10člennému stromořadí statných dubů. Ten nejmohutnější má obvod kmene 8,5, dalších 6 kolem pěti m. Dále po  modré se dostaneme ke  břehu rybníka Pařezný. Při něm roste krásný, téměř 30metrový mohutný dub s kulovitou korunou. Na kmeni má zřetel- ný šrám, způsobený nejspíše bleskem. Naproti na hrázi tvoří úžasnou dubovou stěnu třetí, nejpočetnější libáňská alej. Vyhlášena byla už v  roce 1996 a  čítá úctyhodných 32 jedinců. Za  ní se rozkládá rybník Hluboký, chráněný jako přírodní rezervace, vyhlášená pro ochranu vodního ptactva a  množství druhů obojživelníků včetně čolků. Foto: ČTK/DPA/C3574 Michael Rosenfeld inzerce Jolana Voldánová bude moderovat charitu B ývalá moderátorka České televize Jolana Voldánová se znovu objeví na televizní obrazovce. V sobotu 19. dubna bude v  ČT uvádět přímý přenos charitativního projektu Pomozte dětem. V  rámci zábavního večera kromě ní vystoupí i  řada známých osobností, které prošly uplynulými ročníky soutěže StarDance, oznámila Česká televize. Voldánová se loni po 18 letech rozhodla odejít z  pozice moderátorky hlavní zpravodajské relace veřejnoprávní televize Události. V  současnosti působí jako moderátorka Českého rozhlasu Dvojka v pořadu Je jaká je a Pardubice, kde má pořad Rande s Jolanou. Kromě toho se věnuje i  uvádění nejrůznějších společenských akcí. „Je mi ctí a potěšením moderovat přímý přenos Pomozte dětem. Moderovat něco, co má skuteč- ný smysl a co okamžitě a cíleně pomůže,“ uvedla Voldánová, která se na obrazovku vrací po  několikaměsíční pauze a  jež se prvního ročníku soutěže StarDance sama zúčastnila. Tvářemi letošního ročníku projektu Pomozte dětem se stanou osobnosti, které v uplynulých šesti letech prošly touto taneční soutěží. „Každé hvězdě ve  StarDance pomáhal někdo k  tomu, aby se naučila tančit, nebo v životě k tomu, aby se prosadila tam, kde je nyní. Tento večer naopak pomůžou tito lidé svou přítomností a svým úsilím potřebným dětem,“ shrnuje myšlenku pořadu s hvězdami StarDance manažer vývoje Jan Potměšil. Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt České televize a  Nadace rozvoje občanské společnosti spojený s celonárodní veřejnou sbírkou zaměřenou na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem. Za  15 let fungování se protože Kaufland je firma s budoucností! podařilo zatím rozdělit 189 605 164 Kč, podpořeno bylo 1304 projektů a v celkovém součtu pomohl projekt Pomozte dětem více než 180 tisícům dětí. ČTK Foto: ČTK/Vít Šimánek Všechny novinky ve Vašem e-mailu! protože Kaufland je firma s budoucností! Chcete mít pravidelně každý týden přehled o všech novinkách z pohodlí Vašeho domova? Stačí vyplnit jednoduchý formulář na našich webových stránkách a každý čtvrtek se můžete těšit na pravidelnou dávku informací z Kauflandu! www.kaufland.cz/ newsletter Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy     • po celém Česku - v nákladech 2 800 000 ks •     • i po jednotlivých regionech • 17. 4. Rudolf 18. 4. Valérie 19. 4. Rostislav 20. 4. Marcela 21. 4. Alexandra 22. 4. Evženie 23. 4. Vojtěch Volejte našeho regionálního zástupce  ! Udělat radost... 323 607 653, 603 983 196 ...může být tak jednoduché!  Nezapomeňte na dárek! Naše dárkové poukázky zakoupíte u pokladen. Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. Dálniční známky si můžete u nás zakoupit na oddělení INFO. St O aèí P RYCHLÁ PÙJÈKA Fair Credit | FAJN půjčka půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč Peníze ještì dnes! I pro problémové klienty máme pùjèku! volejte linku 88 -- 20 20 hod. hod. volejte info info linku 800 888 120 www.faircredit.cz 226 200 386 Zprostøedkovatel pùjèek a úvìrù pro více investorù AJV 27 / — za obsah inzerce ručí zadavatel 89