Aktuálníletáky.cz   

Makro leták : Epikure - Vína

Platnost od 23.4.2014 do 20.5.2014


Epikure - Vína - strana 23


     

Epikure - Vína - strana 23

Jihoafrická republika JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA se vinařsky dělí na regiony a okresy. Regiony: Olifants River, Coastal Region, Boberg, Breede River Valley, Karoo, Northern Cape. Okresy: Piketberg, Swartland, Tulbagh, Paarl, Stellenbosch, Worcester, Robertson, Overberg, Swellendam, Calitzdorp, Douglas, Orange River, Constantia, Durbanville. JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA Rozloha loha loh av vinic: ini nic: ni c:: c 108 000 0 0 ha 00 ha Roční níí pro produk pr produkce d ukce duk ce vína: a:: 1 10  10 10 531 0  531 53 63 631 1 hl h Zastoupení ttou o pen pe e í odrů o odrůd: drů d dr růd: d modré ré é odr o od odrůdy ůdy dyy 45 45 %, %,, % bílé o odrůdy drů rů růdy ůd dyy 55 55  55 % 5% V roce 1973 stanovil Wine and Spirit Board po vzoru starého kontinentu apelační systém. Vína označená Wine of Origin podle údaje o původu na etiketě se zaručují, že všechny hrozny použité na výrobu daného vína pocházejí z deklarované apelace. Pokud je na etiketě uvedena také odrůda a ročník, je předepsáno, že množství uváděné odrůdy musí činit 85 %. Za všechno může Constantia. Zde se v  roce 1685 zrodila historie pěstování vína. Usedlost Groot Constantia založil guvernér Simon van der Stel a  začal s  pěstováním vína. Sladká vína Constantia z usedlosti Groot se proslavila. Víno z této usedlosti se stalo vedle Tokajských vín žádaným u šlechty v celé Evropě. Bohužel stejně jak v Evropě postihl jihoafrické vinaře révokaz, který zničil kolem Kapského Města veškeré vysázené vinice. Nové vinice již byly osázeny révou vhodnou pro výrobu suchých vín. Mezi nejvýznamnější bílé odrůdy patří Chardonnay, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc. Z  modrých odrůd zde můžeme nalézt Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot a Shiraz. Stellenbosch je v  současné době nejvýznamnějším vinařským regionem Jiho africké republiky. Tato oblast je také proslavená vinařskou univerzitou, která poskytuje vzdělání prakticky všem jihoafrickým vinařům. Zde rovněž byla vyšlechtěna nejslavnější jihoafrická odrůda PINOTAGE. Zmíněná modrá odrůda je důsledkem šlechtění odrůd Pinot Noir a  Cinsault, které započalo v  roce 1925 Abrahamem Peroldem. O  největší rozvoj a  vnímání Pinotage jako výjimečného vína se zasloužila vinařská usedlost Kanonkop. Vinice v  oblasti Stellenbosch představují zhruba jednu osminu celkové osázené plochy révou vinou v Jihoafrické republice. pětina celkového objemu jihoafrické produkce vína. V  rozlehlých rovinatých vinicích se převážně pěstují bílé odrůdy, které jsou dnes zastoupeny odrůdou Chardonnay, Sauvignon, Chenin Blanc, Colombard. Klima v  této oblasti je klasicky středomořské. Město Paarl je sídlem KWV (Ko-operative Wijnbouwers Vereninging). Jedná se o  svaz vinařských družstev, jehož historie se píše od  roku 1918 a  významně ovlivňuje vinařství v JAR. Symbolem této společnosti je katedrální sklep vybudován v roce 1930 s obrovskými dubovými sudy, na jejichž čelech řezbáři zobrazili dějiny vinařství a vinohradnictví v JAR. Paarl je druhým největším městem Kapska. V  této oblasti se vyrábí jedna 23 cE1410_20-32.indd 23 9.4.14 18:35