Aktuálníletáky.cz   

Akční­ leták Kaufland :

Platnost od 29.5.2014 do 4.6.2014


 - strana 38


     

- strana 38

JAK JSOU HEZKÉ ZEMĚ ČESKÉ Č Výlet za památnými stromy Modřínové aleje ny tabulí s  malým státním znakem. Ústřední seznam ochrany přírody, který vede Agentura ochrany přírody a  krajiny ČR (AOPK ČR), eviduje více než 5 000 objektů s více než 25 000 stromy. Nejspíš bude pro mnohé z  Vás překvapivým zjištěním, že mezi tak vysokým počtem památných objektů najdeme pouze dvě modřínová stromořadí, z  nichž navíc jen jedno splňuje očekávání, jež na klasický vzhled stromořadí klademe. Více jak 4 modříny (konkrétně 23) pak zahrnuje ještě jeden objekt, známý jako Skupina modřínů a smrků v Pastvinském údolí. Tyto jehličnany rostou roztroušeně v  délce více jak 500 m podél pravostranného přítoku Donínského potoka a zároveň tvoří Památné stromy Podle zákona o ochraně přírody hranici dvou evropsky význama krajiny mohou být za památný ných lokalit – Hradiště a  Doustrom vyhlášeny dřeviny, které povské hory. vynikají vzrůstem, stářím, jsou významnými krajinnými domi- Náš jediný opadavý jehličnan nantami apod. Bývají označe- Až 50 m vysoké jehličnany, laeská krajina je nesmírně rozmanitá. Na  své si přijdou milovníci mírných zelených kopečků s  trnkovými sady, chladných vrcholků hor s  porosty kleče, lužních lesů s  trouchnivějícími staletými kmeny či rozkvetlých luk, jejichž druhové bohatství převyšuje i  amazonský deštný prales. Naši malebnou krajinu utvářejí také aleje. Ať už byly vysazeny před několika sty lety, nebo teprve vloni, ať už čítají stovky stromů, nebo jen několik, pokaždé nádherně dokreslují krajinný ráz. Tentokrát od  nás přijměte pozvánku za  památnými modřínovými alejemi. tinsky zvané Larix, patří do  čeledi borovicovité. Jsou rozšířeny převážně v mírném pásu severní polokoule. U nás je původní pouze modřín opadavý (Larix decidua), s přirozeným výskytem na východ od Hrubého Jeseníku. Větve nesou nezaměnitelný poznávací znak modřínů, a  to jehlice, vyrůstající ve  svazečcích na  zkrácených větévkách, zvaných brachyblasty. Jak už název „našeho“ modřínu napovídá, každoročně na  podzim jeho zežloutlé jehlice opadávají, čímž se liší od  všech našich ostatních běžně rostoucích jehličnanů. Přesto si ho všimneme snadno i v zimě, a to díky snadno poznatelným nerozpadavým šiškám, které na  větévkách zůstávají i po 3 roky. Památné modřínové aleje Naší nejpočetnější a zároveň jedinou modřínovou alejí v  pravém slova smyslu je dvouřadá alej, vyhlášená již před 30 lety. Ve svazečku bývá 30–50 měkkých a tenkých, světle zelených jehlic Roste asi 1 km jižně od  obce Šindelová v  okrese Sokolov, přímo pod hlavním hřebenem Krušných hor. Celkem 84 modřínů s  nádhernými přímými kmeny dosud dorostlo do úžasné výšky i  více jak 40 metrů, nejmohutnější velikáni měří v  pase kolem 3,5 m. Jejich stáří se odhaduje až na 200 let. Jejich nebetyčná krása dnes bohužel zaniká v  okolní vzrostlé smrčině. Druhým modřínovým „stromořadím“ jsou Mochovské modříny. Jak jejich název napovídá, rostou při cestě v  osadě Mochov v  okrese Klatovy, na hranicích CHKO Šumava. Kolem nich probíhá zelená turistická značka a také Farmářská naučná stezka. Esteticky zajímavé stromořadí, nebo spíše skupina 5 modřínů, vysokých 15–23 m, je roztroušeno na cca 90 metrech. Ten nejmohutnější krasavec má obvod téměř 4,5 m! Přesnou lokalizaci všech památných stromořadí i jednotlivých stromů najdete zde: http://drusop.nature.cz. Ilustrační foto: ČTK/imago stock&people inzerce Fair Credit | FAJN půjčka protože Kaufland je firma s budoucností! půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč 800 888 120 bezplatná linka www.faircredit.cz Bohemia finance corporation SE NEBANKOVNÍ PŮJČKY bez zajištění 11 000 – 20 000 Kč tel.: 234 251 223 e-mail: radka_svobodova@bohemia-finance.eu S TÍMTO INZERÁTEM SLEVA 10% NOVINKA NA TRHU! schváleno do 10 minut A to bez prokazování pøíjmu! VOLEJTE ZDARMA Po - So: 8 - 20 hod. Zprostøedkovatel pùjèek pro více investorù Snadná pùjèka 800 800 288 Týdeník Kaufland do Vašich schránek AJV 38 / – za obsah inzerce ručí zadavatel 26