Aktuálníletáky.cz   

Akční­ leták Kaufland :

Platnost od 5.6.2014 do 11.6.2014


 - strana 30


     

- strana 30

JAK JSOU HEZKÉ ZEMĚ ČESKÉ Č eská krajina je nesmírně rozmanitá. Na své si přijdou milovníci mírných zelených kopečků s  trnkovými sady, chladných vrcholků hor s porosty kleče, lužních lesů s  trouchnivějícími staletými kmeny či rozkvetlých luk, jejichž druhové bohatství převyšuje i  amazonský deštný prales. Naši malebnou krajinu utvářejí také aleje. Ať už byly vysazeny před několika sty lety, nebo teprve vloni, ať už čítají stovky stromů, nebo jen několik, pokaždé nádherně dokreslují krajinný ráz. Tentokrát od  nás přijměte pozvánku za  památnými platanovými alejemi. Památné stromy Podle zákona o  ochraně přírody a krajiny mohou být za památný strom vyhlášeny dřeviny, které vynikají vzrůstem, stářím, jsou významnými krajinnými dominantami apod. Bývají označeny tabulí s malým státním znakem. Ústřed- Výlet za památnými stromy Platanová stromořadí ní seznam ochrany přírody, který vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), eviduje více než 5 000 objektů s více než 25 000 stromy. Patří sem i 10 platanových stromořadí. Některá čítají desítky velikánů, na  opačném pólu figuruje alej se třemi platanovými benjamínky. Velikáni s nejkrásnější kůrou Platany jsou mohutné opadavé stromy, rozšířené na  severní polokouli, především na  vlhčích místech v  teplejších oblastech mírného pásu. Každý z nás je hned na  první pohled pozná podle atraktivní borky, jež se obvykle odlupuje ve  velkých tenkých pestrobarevných plátech, takže kmeny vypadají skvrnitě. Nápadné jsou také plody, uspořádané do hustých hlávek. Často se vysazují jako rychle rostoucí solitéry v  městských parcích či jako stromořadí, a  to jak kvůli krásnému vzhledu, který lze snadno tvarovat, tak i odolnosti vůči znečiště- nému životnímu prostředí, včetně zasolených půd. Byly nalezeny fosilie, jež dokazují jejich přítomnost na Zemi již před 112–140 mil. lety. Zajímavá a  tajuplná je i  poměrně nedávná minulost platanů. Ve staré Arménii například kněží věštili podle pohybu větví posvátného platanu, v Persii byl zase platan strážným stromem králů. Dosud pak platany uctívají lidé na  Blízkém východě. U  nás se nejčastěji setkáme s  platanem západním, východním a  vůbec nejčastěji javorolistým. Jak už druhové jméno napovídá, nese listy, podobné javorovým. Platanová stromořadí K  nejpočetnějším památným platanovým alejím patří ta u  pivovaru v Protivíně v okrese Písek. Známý pivovar odvodil své jméno právě od  těchto mohutných stromů, které byly u  něj a  nedávno také přímo v  areálu vysazeny. Trojřadá alej byla založena již v  roce 1872. Čítá více jak 50 stromů, a to jak pů- vodních, tak druhotně dosazených. Dokonce bojovala o titul Alej roku 2012. Početné jsou také platanové aleje severně od  města Strážnice, okres Hodonín. Na  poměrně malé ploše bylo vyhlášeno památnými celkem 6 početných stromořadí, z toho tři krásná a úctyhodně vysoká platanová. V  polovině 19. století byly platany vysazeny také podél říčky Bystřička, poblíž zámku v  Bystřici pod Hostýnem v  okrese Kroměříž. Ulice, jíž propůjčují majestátnost, se příznačně jmenuje Pod Platany. Mohutné větve zastiňují říčku i  frekventovanou silnici. Součástí aleje nejsou jen nádherně klenuté platany, ale i lípy, jasany a jírovce. Více jak 20 platany se chlubí i alej nad zámkem Kratochvíle v  okrese Prachatice, který patří ke  klenotům stavitelského a  dekoračního umění doby renesance, a stromořadí v části Milovic, známé jako rakouský tábor, okres Nymburk. Na závěr výčtu ještě stručně zmíníme 15korunové stromořadí s poetickým jménem Platanka v Kostelci nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou, a aleje o několika jedincích, jimiž se chlubí městečko Luže v  okrese Chrudim a  prostranství před vlakovou stanicí Děčín hl. n., kde byli mladí krasavci vysazeni teprve před cca 40 lety. Přesnou lokalizaci všech památných stromořadí i jednotlivých stromů najdete zde: http://drusop.nature.cz. Ilustrační foto: ČTK/Hana Hrubešová inzerce Týdeník Kaufland do Vašich schránek protože Kaufland je firma s budoucností! protože Kaufland je firma s budoucností! Všechny novinky ve Vašem e-mailu! www.kaufland.cz/ newsletter Nezapomeňte na dárek! 5. 6. Dobroslav 6. 6. Norbert 7. 6. Iveta 8. 6. Medard 9. 6. Stanislava 10. 6. Gita 11. 6. Bruno AJV 30 / – za obsah inzerce ručí zadavatel 78