Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták :

Platnost od 5.6.2014 do 15.6.2014


 - strana 1


     

- strana 1

W e r bu ng S ledu j tená sna Nab ídka p la t íod5 .6 .do15 .6 .2014nebodov yp rodán ízásob . , to5399 s í m , 99 34 -35% Rod inn ýs tanF am i l y6 210 180 210 180 Po če to sob :6 Vně j š íp lá š ť :vodn ís loupe c2   000mm Pod lá žka :vodn ís loupe c2   000mm P ře lepenéš v y Sk lo lam iná to vét y če Hmo tno s t :9 ,3kg [ 2060081 ] –9 °C 170 /200 170 /200 3 °C 2 4 1 5 0 9 2 S c h l a f s ä c k eu .Zu b e h ö r 175 /215 8 °C 180 175 /215 9,3kg 2 0 6 0081 Z e l t e 210 210 180 , 99 to11 s í m --33% , 799 Mum io výspa c íp y te lLaguna Hmo tno s t :1 ,25kg Ro změ r y :225x82cm Náp lň :T e cLo f tCompa c t770g Kon s t ruk ce :1ho rn ív rs t va/1spodn ív rs t va Ro změ r yve   s lo ženéms ta vu :36x21cm ( 1 3l ) [ 24 1 5092 ] 1250g INTERSPORT jeo f i c iá ln íp rode j cel i cen co van ý ch ™ p roduk tůF IFA Wo r ldCup201 4 vB ra z í l i i .V í cenas t raně1 2 .