Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták :

Platnost od 5.6.2014 do 15.6.2014


 - strana 10


     

- strana 10

S e r v i c e 1 .6 .20 1 4OTEV ÍRÁMENOVÝ INTERSPORTRENT www . in te rspo r t ren t . c z 1 5 8 0 08 6 1 5 8 0 08 8 I n l i n e S k a t e s +Sk a t e bo a rdS +S c o o t e r+ S c hu t z s e t s I n l i n e S k a t e s+Sk a t eb o a r d+S co o t e r+S ch u t z s e t s V P E C I P O D N Ě Ž K O U ! No vý In te r spo r tRen tnab í z í : •C yk l o se r v i s • Pů j č o vn aMTBS c o t taE l e k t rok o lS c o t t -A spe c t920aE -A spe c t7 20 ) • (E •V yb a v en íaku r z yp ron o rd i cwa lk ing •K om en t o van év y ch á z k yR ý ch o r s k ýmp ra l e sem Pe cpodSně žk ou344 , v í c e in fon awebu In t e r spo r t . c z rů v od c eMTBp rov še chn yd ruh yt ra s •P 1 5 8 1 18 5 I n l i n e S k a t e s+Sk a t ebo a rd+S c oo t e r+S chu t z s e t s 1 5 7 2 07 2 I n l i n e S k a t e s+S k a t e b o a r d + S c o o t e r+S c h u t z s e t s N a s t a v i te lné a ž dove l ik os t i41 ! F ree s ty leko lobě žkaFS1 00 i t rodě p Ma s i vn íkon s t ruk cevhodnák  p ro váděn í rů zn ý cht r ikůa   skoků ,ve l iko s tko le ček 1 00mm , lo ž i skaABEC ,no sno s t1 00kg . [ 1 571 1 27 ] i t rodě p -34% m í s to34 99 , - Ko lobě žkaA r row1 20 2299 , - Sk láda c íko lobě žka ,ve l iko s t ko le ček1 20mm ,ABEC5 , no sno s t50kg . [ 1 571 093 ] m í s to799 , - 699 , - I n l i ne b r u s l e X 3 0a 0 B o y /G i r l 5 8 2 21 6 5 8 1 18 2 I n l i n e S k a t e s+Sk a t eb o a r d S co o t e r +Á S c h u t z -1 I n l i n e S k a t e s + S k a t e b o r d + S c oo 1 5 7 2 07 2 I n l i n e S k a t e s+Sk a t eb o a r d+S coo -1 P+ RO F E S I ON L N Í Na s ta v i te lnáve l iko s t , s e t s t e r+S c h u t z s e t skolečka64-80mm/85A, se rv isko la t e r+S c h u t z s e t s lo ž i skaABEC7 , in l ineb rus l í h l in íko v ýrám . ve l .27 -30 ,30 -33 ,34 -37 ,38 -4 1 vINTERSPORTU ! [ 1 580086 /1 580088 ] Se znamse rv isůna jde te nawww . in te rspo r t .c z In l ineb ru s leMag i cLad y Ve lm idob řeo v lada te lnéa  hb i té i  p ř i v y s o k ý c hr y c h l o s t e c h ,k o le č k ah 1 5 7 1 09 3 I n l i n e S k a t e s+Sk a t e b o a r d + S c o o t e r + S c u t z s e t s 82 /84 mm /82A , lo ž i skaABEC7 , h l in íko v ýrám . ve l .37 -4 1 [ 1 581 1 85 ] m í s to2599 , - 1999 , 10 In l ineb ru s leF reedomMan Ko le čka80 mm /80A , lo ž i ska -38% m í s to2599 , - 1599 , - Dám ské in l ineb ru s le Spa rkXT82Lad y Ko le čka82 mm /82A , lo ž i skaSG5 , h l in íko v ýrám . ABEC5 , 1 5 7 1 12 7 I n l i n e S k a t e s +S k a t e bo a r d+S c oo t e r+S c h u t z s e t svel.37-41 h l in íko v ýrám . ve l .40 ,5 -48 [ 1 58221 6 ] m í s to3999 , - 26 99 , -32% [ 1 581 1 82 ] m í s to3999 , - 2799 , -30%