Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták :

Platnost od 5.6.2014 do 15.6.2014


 - strana 2


     

- strana 2

2 0 6 0074 Z e l t e 2 0 6 0147 Z e l t e 2 0 6 0143 Z e l t e 3 -40% Sk láda c íž id le Fo ld ing cha i r Hmo tno s t :2 ,4kg No sno s t :1 1 0kg Ro změ r y :5 1x5 1x82cm Ma te r iá l :po l ye s te r/o ce l [ 252001 1 ] Ba tohA i r zone28RC S í ťo vanázáda ,p lá š těnka , po s t rann íkap s y ,kap save   v íku . Ob jem :28 l i t rů [ 1 0201 9 6 /1 0201 97 ] Dám sk ý Pán sk ý T rek ingo vého leD i s co ve ry 3d í lnét rek ingo vého le ,ruko je ťB iden s i t y s   au toma t i ck yna s ta v i te ln ýmpou tkem , k r y th ro tup rochů z ina   a s fa l tu . Ma x .dé lka :1 40cm [ 1 1 056 78 ] 2 4 1 5 2 6 6 S c h l a f s ä c k eu .Zub ehö r 1 m í s to799 , - -3 % 54 9 , - 299 , - Mum io výspa c íp y te lD iamond Hmo tno s t :1kg Ro změ r y :21 5 x80cm Náp lň :T e cLo f tCom fo r t Kon s t ruk ce :2ho rn ív rs t v y/1spodn ív rs t va Ro změ r yves lo ženéms ta vu :37x1 7cm (8 l ) [ 24 1 5266 ] m í s to2299 , - 8 °C –11 °C 2 52 0 0 1 1 C a m p i n g -Z ub e hö r -41% -39% 1399 , Samona fuko va c í ka r ima tkaT ra ve lM38L igh t m í s to1799 , - -33% Kupo lo výs tanT ra i l3 3 °C 11 99 , - m í s to16 99 , - 999 , - Po če to sob :3 Vně j š íp lá š ť :vodn ís loupe c2   000mm Pod lá žka :vodn ís loupe c2   000mm 2 1v 0y P ře lepené š Sk lo lam iná to vét y če Hmo tno s t :3 ,5kg [ 206007 4 ] Hmo tno s t :0 , 95kg Ro změ r y :1 86x5 1x3 ,8cm Ro změ r yve   s lo ženéms ta vu :54x20cm [ 2453073 ] Kupo lo výs tanVega2 210 -37% m í s to1599 , - 210 999 , - 2 45 3 0 7 3 C a m p i n g -Zub ehö r 145 150 -37% 3,5kg 1 0 5 145 20 5 1 1 0 120 210 2,8kg 1 1 0 210 Kupo lo výs tanF l induka4 240 Po če to sob :4 Vně j š íp lá š ť :vodn ís loupe c2   000mm Pod lá žka :vodn ís loupe c1 0   000mm P ře lepenéš v y ,Sk lo lam iná to vét y če Hmo tno s t :5 , 9kg [ 20601 43 ] m í s to3299 , - 24 99 , - 240 5 0 120 1 3 5 21 0 1 3 0 1 3 5 120 21 0 5 0 1 3 0 210 20 5 130 5 Po če to sob :2 Vně j š íp lá š ť :vodn ís loupe c2   000mm Vn i t řn ís tan :po l ye s te r Pod lá žka :vodn ís loupe c2   000mm P ře lepenéš v y Sk lo lam iná to vét y če Hmo tno s t :2 ,8kg [ 20601 4 7 ] 120 130 , 1399 150 899 , - -35% 1 0 5 m í s to1399 , - m í s to4 99 , - 5,9kg 1