Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták :

Platnost od 5.6.2014 do 15.6.2014


 - strana 5


     

- strana 5

FZT -Sh i r t s ,Po lo s FZT -S h i r t s ,Po l o s FZT -Sh i r t s ,Po lo s FZT -Sh i r t s ,P o l o s Dě tskášno r ch lo va c ísadaMe r cu ry Ma skaz  ma te r iá luS i l f le x . [ 1 60501 5 ] p rodě t i m í s to399 , - 299 , - FZS ho r t s+B e rmu d a s FZSh o r t s+B e rmud a s p rodě t i 1 6 2 0 0 2 6 S c h n o r c h e l au s rü s tung Dě tskázá ch ranná ve s ta 2su chéz ip yna   ramenou , vš i tév ýs tuh y . No sno s t :30kg [ 1 6 72021 ] m í s to11 99 , - 899 , V o d o t ě s n ý v a k 1 6 0 5 0 1 5 S c h n o r c h e l a u s r ü s tung Vá le čko v ýu zá vě r . Ob jem :1 3 l ,23 lnebo4 1 l [ 1 783006 ] 1 3 l m í s to34 9 , - 299 , - 23 l 1 6 0 5 0 1 9 S c h n o r c h e l a u s rü s t u ng V odá ckáve s ta Na s ta v i te lná . ve l .S /M :no sno s t50 70kg , ob vodh rudn íku81 1 01cm ve l .M /L :no sno s t70+kg , ob vodh rudn íku1 01 1 32cm [ 1 6 72023 ] m í s to11 99 , - 899 , 1 6 0 6 2 3 9 S c h n o r c h e l a u s rü s tu n g Na fuko va c ípumpa D vou č inná ,ven t i ls   3adap té r y , ce r t i f ika ceGS . [ 1 843081 ] m í s to399 , - 34 9 , - Šno r ch lo va c ísadaVenu s Ma skaz  ma te r iá luS i l f le x . [ 1 60505 1 ] -50% m í s to6 99 , - 34 9 , - 1 8 8 0 3 1 2 A u f b l a s u .B a d e a r t ik e l Maßen :260 cm -37% 24 9 , - m í s to399 , - 1 8 4 3 0 8 1 A u f b l a s u .B ad e a r t ik e l 1 6 0 5 0 5 1 S c h n o r c h e l a u s r ü s t u ng 1 7 5 0 7 0 2 A u f b l a s u .B a d e a r t i k e l 4 1 l Šno r ch lo va c ísada Co zume lP ro+D iegoD ry [ 1 60501 9 ] 1 7 8 3 0 0 6 B o o t e u . Z ub e h ö rm í s to999 , bewo rbenwe rden3G r . 000s ta t t349 , -nu r299 , 001s ta t t399 , -nu r349 , 002s ta t t449 , -nu r 399 , - 799 , - m í s to44 9 , - 399 , Na fuko va c íba zénF am i l yPoo l Snadná mon tá ž ,2ve l iko s t i ,1 00%PVC . Ro změ r y :200x1 50x5 1cm Ro změ r y :260x1 75x5 1cm [ 1 8803 1 2 ] 1 6 7 2 0 2 B o o t e u . Z b e hö r 20 0 x1 1 5 0u x5 1 cm m í s to999 , - -35% 64 9 , 260x1 75x5 1cm m í s to1299 , - 7 4 9 , --42% 1 6 7 2 0 2 3 B o o t e u . Zu b e h ö r 1 8 0 5 0 5 6 A u f b l a s u .B ad e a r t ik e l Po tápě čskép lou tveO r ca ve l .28 -4 7 [ 1 620026 ] m í s to4 99 , - 399 , 5