Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták :

Platnost od 5.6.2014 do 15.6.2014


 - strana 8


     

- strana 8

1 9 1 2 702 B i k e s 1 9 1 2 802 B i k e s B idoned i ceT ou rde F ran ceZDARMA! Na v í cse mů že tezapo j i tdona š ífo to sou tě ženaFB ( i so s ta r . c z )aza ž í tnav la s tn íků ž ik rá lo v sk oue tapu T ou rdeF ran ce20 1 4 ! V í tě zseak t i vnězú ča s tn íe tap yzPaudoHau ta cam v če tně legendá rn íhos toupán ínaT ou rma le t2 1 1 5m . . . 1 9 0 7 491 B i k e s K ro so véko loSpeedC ro s sSX -30* K va l i tněv yba venék ro so véko losespo leh l i v ým iko tou čo v ým i b r zdam i ,24r y ch lo s tn ísadaSh imanoau zam yka te lnáv id l i ce . Rám :A lu7005b ia x iá l V id l i ce :Sun tou rNEX -DSMLO ,63 mm Měn i č /p ře sm yka č :24r y ch .Sh imanoA l i v io / Sh imanoFD -M 1 91 Řa zen í :Sh imanoSL -M3 1 0Rap id f i reP lu s B r zd y :H yd r .d i skT ek t roHDC -300 ( 1 60 /1 60 mm ) Dám ské Ve l iko s t irámupán sk ý mode l :46 ,50[ 1 906445 ] Ve l iko s t irámudám sk ý mode l :42 ,4 7[ 1 905445 ] 1 m í s to1 1999 , - 1 0999 , - 1 I so ton i ckýnápo j H yd ra teandPe r fo rm I so ton i ck ýnápo jp ror y ch lou ae fek t i vn íh yd ra ta c i , ve l iko s t :400g . [ 1 1 8506 7 ] Pán ské m í s to338 , - 239 , - 1 9 0 7 492 B i k e s 1 9 86 4 0 4 R a d S c h u h e A ch tung :Se tp r e i s 1 .799 ,00Rad s chuh+ Komb ipeda l 1 9 0 6 445 B i k e s Ho r skéko loSo lu t ion2 .527 ,5 ‘ ‘ archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static / Impa c t2 .529 ‘ ‘ archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static U zam yka te lnáv id l i ce ,dob řeo v lada te lnáh yd rau l i ckáb r zda . Rám :A lu7005b ia x iá l V id l i ce :Sun tou rXCT -DS ,MLO ,1 00mm Měn i č /p ře sm yka č :24 r y ch .Sh imanoA l i v io /Sh imanoFD -M 1 90 Řa zen í :Sh imanoSL -M3 1 0Rap id f i reP lu s B r zd y :Sh imanoBR -M395h yd r .D i s c ( 1 80mm /1 80mm ) ve l .rámu :42 ,4 7[ 1 91 2702 ] ve l .rámu :43 ,48 ,53[ 1 91 2802 ] 29 “ 7 ,5 “ m í s to1 34 99 , -2 1 1999 , , to5999 s í m 1 9 72 6 8 3 R a d H e l m e Jun io r ského r skéko lo Boo s te r/Su ry24 “ archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static , 99 46 1 9 72 5 1 0 R a d H e l m e Vhodnép rodě t isv ýškoupo s ta v yod1 25cmzabe zkonku ren čn ícen y , s tab i ln íape vn ýrám ,řa zen íSh imanos1 8p ře vod y . Rám :H i T en V id l i ce :H i T en Měn i č /p ře sm yka č :1 8r y ch . Sh imanoT ou rne y /Sh imanoT ou rne y Řa zen í :Sh imanoRe vo sh i f t B r zd y :V -B rakeA l [ 1 907 4 91 /1 907 4 92 ] Pedá l yT rekk ingA luKomb i archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static 1 9 7 1 4 1 1 R a d z u b e h ö r Un i ve r zá ln íkomb ino vanépedá l ys jedno s t rann ýmup ína c ím me chan i smem , SPDkompa t ib i ln í ,na s ta v i te lnáup ína c ís í la . Hmo tno s t :350g [ 1 984 1 50 ] m í s to1299 , - 7 4 9 , Cyk l i s t i ckáobu vT ou r ingComp archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static SET archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static y l v+pedá ckáobu i t s i l yk C , to3098 s í m -38% SPDkompa t ib i l i ta ,šně ro ván í ,ve l c ropá sek , gumo vápodeše v ,s v ršekzes yn te t i ckého ma te r iá lu me sh . ve l .38 -4 7 [ 1 986404 ] m í s to1799 , - 1399 , *T en top roduk tnen ído s tupn ýv  p rode jná chP rahaA t r iumF ló raa  Z l ínZ la téJab lk o .