Aktuálníletáky.cz   

Akční­ leták Kaufland :

Platnost od 10.7 .2014 do 16.7 .2014


 - strana 21


     

- strana 21

TÉMA TÝDNE Český výrobek…? E xistují pojmy, o  kterých jsme přesvědčeni, že naprosto přesně víme, co vyjadřují. Pojem „český výrobek“ k takovým určitě patří. Ale je tento pojem dnes – v  době globalizace – opravdu tak jednoznačný? Médii teď víří diskuze o tom, kolik českých výrobků si zákazník může koupit v jednotlivých obchodech. A především to, že velké řetězce nabízejí ve svém sortimentu nízký podíl českých potravin. Polemizovat můžeme i o pojmu „nízký podíl“, ovšem napřed si zkusme ujasnit pojem český výrobek. Ačkoli – jak jsme již řekli v  úvodu – se nám zdá, že jde o  pojem více než jasný, skutečnost je zcela odlišná. Většina z  nás asi chápe český výrobek jako produkt z  českých surovin vyrobený či vypěstovaný českým výrobcem. Jenže mnoho z tzv. českých výrobků, které známe a na které jsme zvyklí, již dávno vyrábí zahraniční výrobci, i když podle původní a  tradiční receptury. Je to český výrobek? Výrobek s  tradičním českým názvem vyrábí česká firma s českými zaměstnanci, jenže ze surovin dovezených z různých koutů světa? Je to tedy český výrobek? A  takových příkladů bychom našli více. Chuť, vzhled, obal – výrobky jsou tradiční a české, ale český produkt už to vlastně není. Nebo ano? Základním problémem všech diskuzí je totiž přesná definice pojmu „český výrobek“. Dokud nebude přesně stanovena, nemají smysl nejen diskuze, ale také veškerá nařízení a zákonné úpravy týkající se této oblasti. Když jsme si vyjasnili – nebo možná spíše nevyjasnili – pojem „český výrobek“, můžeme to zkusit ještě se spojením „nízký podíl”. Chceme-li porovnávat podíl čehokoli, měli bychom vycházet ze stejného základu. Srovnáváme-li v  našem případě obchodní řetězce, měli bychom vycházet ze stejného objemu zboží. Tak tomu ale není. Jiný počet položek v sortimentu mají menší řetězce a zcela jiný ty velké, nadnárodní. Logicky to ale zkreslí i výpočet podílu. Jinak vypadá 40 procent z 20 000 položek zboží a  jinak 70 ze zlomku tohoto počtu. Řetězec, který uvádí, že 40 procent z jeho 20 000 položek tvoří ryze české výrobky, jich zákazníkům nabízí nominálně mnohem více, než řetězec, který nabízí 70 procent české produkce, počítáno ovšem třeba z 3 000 druhů zboží. Diskuze je výměna a obhajoba názorů. Různých názorů. Na jednom se ale všichni shodneme – na myšlence podporovat české výrobce a pěstitele. Otázkou je, zdali je možné zákonem nakázat prodej a  především nákup českých potravin. Dobrý výrobek si najde svou cestu a  pro konkurenceschopnost výrobců i  prodejců by bylo přínosnější, nechat možnost výběru na  zákaznících. V  souvislosti s  nejednotnou definicí vyvstává otázka, „jaké“ české výrobky jednotlivé řetězce zahrnuly do  statistik, které nyní hýbou českými médii. Jsou tam ty opravdu jen české, nebo jsou tam i ty české od zahraničních výrobců nebo ze zahraničních surovin? Je zřejmé, že řetězce, které uvedly fakt, že prodávají menší procento českých výrobků, do své statistiky zahrnuly pouze tu první skupinu – tedy české výrobky od  českých producentů z českých surovin. Tak jako například řetězec Kaufland. Ty řetězce, které se pohybují na hranici 70–75 procent, započítaly s nejvyšší pravděpodobností skupiny všechny. KŘÍŽOVKA POMŮCKA: AKA ENAK KAS, TULA LÉČKA OBYVA− TELKA IRSKA VŘENÍ ODSTRA− ŇOVATI VODOU CHYBY PLANÁ NÚBIJSKÁ BAVLNA OSMI− VESLICE SOUDNÍ PŘÍPAD POLSKÁ KREV CHMELOVÝ NÁPOJ PRUDKÁ ZMĚNA HUDEBNÍ DÍLO JMÉNO SKLADAT. CHAČA− TURJANA SUROVINA TEAK KOČKOVITÁ ŠELMA NIELO TOUŠ ZAČÁTEK TAJENKY KRÁL ZVÍŘAT STŘEDOV. ZPĚVÁK TATO MODRÁ BARVA ZDE (NÁŘ.) DŮVĚRNĚ POUŤOVÁ OSLOVOVAT ATRAKCE NÁSILNÉ OBSAZENÍ DOCELA (OBEC.) ZNAČKA STAT− AMPÉRU NENABÍT (DĚTSKY) SPZ PRAHY TUMÁŠ HINDUIST. BŮH MALÝ ALEŠ ČIN (BÁS.) DRUH PEPŘE ČERNÝ PTÁK MODLA PRODUKT KOROZE PRAOTEC PALES− TINCŮ UZENKA JMÉNO HERCE TOKOŠE PALMA AREKOVÁ Dárková poukázka 500,- BEDUÍNSKÝ PLÁŠŤ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE POSLEDNÍ JMÉNO ROŽMBERK HEREČKY NÁŠ JANŽUROVÉ ZPĚVÁK ŘEMEN Od čtvrtka 10. 7. 2014 do středy 16. 7. 2014 zašlete tajenku bez diakritiky SMS zprávou ve tvaru KRIZmezeraTAJENKA (např.: KRIZ Vlk ovecky nepocita) na telefonní číslo 900 11 07. Do SMS nevpisujte žádné další údaje, jako např. jméno a adresu. Poukázku v hodnotě 500 Kč až do počtu pěti výherců vyhrává každá třístá doručená SMS se správnou odpovědí. Cena SMS je 7 Kč. Technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s.r.o. (ATS). Infolinka 296 363 199, 8:00 –16:00. www.platmobilem.cz Všem luštitelům přejeme hodně štěstí! PATŘÍCÍ ATĚ SLOVEN. „LAVINA” ÚTOK VOLÁNÍ O POMOC POŠKOZENÍ STROMŮ LESNÍ ZVĚŘÍ SPZ TACHOVA DOVED− NOST SETINA HEKTARU NEMOC KLOUBŮ KONEC TAJENKY ZNAČKA NANOTESLY Tajenka z novin č. 25/14: K příběhu se vždy něco přidá. Cenu vyhrává: • Helena Rašíková, Ostrava • Jarmila Ivánková, Hradec Králové JEDOVATÁ ROSTLINA ZNAČKA KOSME− TIKY JINAK PEKELNÍK DRUH PAPOUŠKA OBVAZOVÝ MATERIÁL K výhře srdečně blahopřejeme. Bl15, Boh17, Bsk15, Brn21, CT17, CTB17, FM17, Ha17, Ho17, HrM17, Ji17, Jes17, Kar19, Km19, Knv17, Kop15, Mez15, Mh15, NJ15, Ol19, Op17, OvP17, OZa21, Orl17, Otk17, Pel19, Pv17, Ry17, Svi17, Tb17, UH17, VM15, ZA17 / AMO21, APO17, AVY21, AJV21, CB21, CK17, Ben19, JH17, Kla21, St15, Pis17, Pch19 / - CL19, Dc17, DK17, Jic17, JN17, Chru17, KH15, MB21, Na15, NB17, Ny17, Par17, Tu17, RL17 / Cho17, Kad17, Kt17, ML17, Mo17, Pb15, Rok17, So17, UL17, Zat17 / -