Aktuálníletáky.cz   

Akční­ leták Kaufland :

Platnost od 24.7 .2014 do 30.7 .2014


 - strana 22


     

- strana 22

JAK JSOU HEZKÉ ZEMĚ ČESKÉ… B rno patří k  nemnoha českým městům, obklopeným rozsáhlými zalesněnými plochami. Mnohé jsou chráněny jako zvláště chráněná území nebo přírodní parky. Kromě přírodních ploch jsou v  Brně i  v jeho okolí chráněny také památné stromy. Tentokrát Vám chceme představit především ty, které tvoří brněnská památná stromořadí. České památné stromy Podle zákona o ochraně přírody a krajiny mohou být za památný strom vyhlášeny dřeviny, které vynikají vzrůstem, stářím, jsou významnými krajinnými dominantami apod. Bývají označeny tabulí s  malým státním znakem. Ústřední seznam ochrany přírody, který vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), eviduje více než 5 000 objektů s více než 25 000 stromy. V  samotném Brně, přesněji v  okrese Brno-město, bylo dosud vyhlášeno 36 památných objektů. Z toho 3 jsou památná stromořadí a 1 památná skupina stromů. Brno – město památných rekordmanů i nádherných alejí Brněnské aleje Esteticky zajímavá oboustranná lipová alej se line údolím řeky Svratky pod lesoparkem Wilsonův les, přesněji ulicí Bráfova v  Žabovřeskách. Když byla před nějakými 110–120 lety vysazena, byla podstatně delší a  lip čítala několik set. V 70. letech minulého století byla její značná část vykácena nejdříve kvůli výstavbě nové silnice, později kvůli stavbě tramvajové tratě. Obdivovat tak dnes můžeme 35 lip, vysokých až 30 metrů. Nejmohutnější lípa se pyšní ve výšce 1,3 m  nad zemí obvodem kmenem 3,8 m a mnohé další dorostly do obvodu více jak 3 metry. O  necelou polovinu méně stromů tvoří alej na Malé Klajdovce na severním úpatí Bílé hory v Židenicích. Po obou stranách staré silnice, vedoucí později k slavnému výrobci traktorů Zetor, byla vysazena před 120 lety. Památná alej jírovců maďalů (kaštanů) pokračuje východním směrem „nepamátnými“ jírovci a  několik pamětníků uniklo pokácení v  samotném areálu firmy. Nejdelší a  nejpočetnější brněn- známá jako Kiliánova vrba. Díky svému více jak 8metrovému obvodu je nejmohutnější vrbou v  Česku. Nedaleko odsud zkrášluje Bosonožské náměstí skupina 34 lip, pozůstatek dlouhé aleje, jejíž dřívější členy lze vidět dokonce v dáli až za nedalekou dálnicí. Za zmínku stojí také statný dub letní u  Junácké louky v  Kníničkách, jeden z pozůstatků původní- Nejstarší brněnský strom – 430letá lípa v Bystrci ho lesa před vybudováním Brněnské přehrady. Pozůstatkem původního jímá nádherný platan javorolistý. A v prostolesa, který pokrýval Mniší horu, jsou také tři rách bývalého augustiniánského kláštera na mohutné duby u zoologické zahrady, z nichž Mendlově náměstí, dnes Památníku Gregora dva jsou památné. Nejstarší brněnský dub Johanna Mendela, rozhodně stojí za zmínku roste u  hradu Veveří v  Bystrci. Jako přibliž- i návštěvu jeden z nejvzácnějších evropských ně 80letý přihlížel tomu, jak roku 1742 hrad jinanů dvojlaločných, pamětník samotného vydrancovala pruská armáda. V  centru měs- zakladatele genetiky J. G. Mendela. ta, na skalním masivu pod Petrovem, se vyFoto: ČTK/Ballon Mierny Otto skou památnou alejí je maloměřická lipová alej na bývalém hřbitově. Skupina čtyřiceti lip představuje hlavní kompoziční prvek parkové úpravy podél ulice, která získala svůj název právě od podoby prostranství, jež lemuje, tedy ulice Parková. Alej je dlouhá asi 250 metrů a stará jedno století. Nejmohutnější česká vrba Mezi 32 brněnskými památnými stromy najdeme několikasetleté velikány, stromy roku či nejmohutnější strom svého druhu v Česku. Právě v Brně se zrodila myšlenka na pořádání ankety o Strom roku. 430letá lípa s krásně košatou korunou v ulici Výhon v Bystrci, nejstarší brněnský strom, se stala v roce 2000 jejím prvním vítězem. Nádherný, asi 37 metrů vysoký platan rostoucí na nádvoří fakultní nemocnice U svaté Anny zvítězil o rok později. Jediným památným jehličnanem je smrk ztepilý. Vyjímá se v zahradě pod úpatím travnatého svahu, který odděluje Ramešovu ulici od Srbské v městské části Královo Pole. Památná je také vrba bílá v ulici Pražská v Bosonohách, inzerce Darovat radost... ... může být tak jednoduché! www.kaufland.cz Bez aktiva ce (platí pouze na pokladně je poukázka při nákup bezce u pouká zky v prode nná jně). nná zka bezce dně je pouká prodejně). ce na pokla u poukázky v Bez aktiva při nákup (platí pouze Všechny novinky ve Vašem e-mailu! Dárková poukáz ka Dárková ka poukáz Týdeník Kaufland do Vašich schránek 2 500,- 00,Pro: Naše dárkové poukázky obdržíte na Informacích Chcete mít pravidelně každý týden přehled o všech novinkách z pohodlí Vašeho domova? Stačí vyplnit jednoduchý formulář na našich webových stránkách a každý čtvrtek se můžete těšit na pravidelnou dávku informací z Kauflandu! Pro: Od: Od: www.kaufland.cz/ newsletter protože Kaufland je firma s budoucností! Nezapomeňte na dárek! 24. 7. Kristýna 25. 7. Jakub 26. 7. Anna 27. 7. Věroslav 28. 7. Viktor, Victor 29. 7. Marta 30. 7. Bořivoj Nabízíme Vám možnost inzerovat s 33% SLEVOU Zaplatíte 2 inzeráty a 1 otiskneme Možnost i personální inzerce Volejte našeho regionálního zástupce 323 607 653, 603 983 196 Akce platí na inzerci od 2. 7. – 27. 8. 2014 protože Kaufland je firma s budoucností! protože Kaufland je firma s budoucností! protože Kaufland je firma s budoucností! VÝKUP AUT PLATBA HOTOVÌ ROK, STAV, MODEL NEROZHODUJE PØIJEDEME K VÁM + likvidace autovrakù 731 927 627 Staèí RYCHLÁ OP PÙJÈKA Peníze ještì dnes! VOLEJTE ZDARMA Info linka 800 800 288 I pro problémové klienty máme pùjèku! Zprostøedkovatel pùjèek, úvìrù pro více investorù AJV22 / — za obsah inzerce ručí zadavatel 25