Aktuálníletáky.cz   

Akční­ leták Kaufland :

Platnost od 24.7 .2014 do 30.7 .2014


 - strana 23


     

- strana 23

JAK JSOU HEZKÉ ZEMĚ ČESKÉ… Brno – město památných rekordmanů i nádherných alejí B rno patří k  nemnoha českým městům, obklopeným rozsáhlými zalesněnými plochami. Mnohé jsou chráněny jako zvláště chráněná území nebo přírodní parky. Kromě přírodních ploch jsou v  Brně i  v jeho okolí chráněny také památné stromy. Tentokrát Vám chceme představit především ty, které tvoří brněnská památná stromořadí. České památné stromy Podle zákona o ochraně přírody a krajiny mohou být za památný strom vyhlášeny dřeviny, které vynikají vzrůstem, stářím, jsou významnými krajinnými dominantami apod. Bývají označeny tabulí s  malým státním znakem. Ústřední seznam ochrany přírody, který vede Zatravňovací Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK dlažba ČR), eviduje více než 5 000 objektů s více než ■ d × hl × v: 40 × 60 × 8 cm 25 000■stromy. V  samotném Brně, přesněji barva: šedá v  okrese Brno-město, bylo dosud vyhlášeno xx 24275453 36 památných objektů. Z toho 3 jsou památná stromořadí a 1 památná skupina stromů. 36,50 Brněnské aleje skou památnou alejí je maloměřická lipová Esteticky zajímavá oboustranná lipová alej alej na bývalém hřbitově. Skupina čtyřiceti se line údolím řeky Svratky pod lesoparkem lip představuje hlavní kompoziční prvek parWilsonův les, přesněji ulicí Bráfova v  Žabo- kové úpravy podél ulice, která získala svůj návřeskách. Když byla před nějakými 110–120 zev právě od podoby prostranství, jež lemuje, lety vysazena, byla podstatně delší a  lip čí- tedy ulice Parková. Alej je dlouhá asi 250 mettala několik set. V 70. letech minulého stole- rů a stará jedno století. tí byla její značná část vykácena nejdříve kvů- Nejmohutnější česká vrba li výstavbě nové silnice, později kvůli stavbě Mezi 32 brněnskými památnými stromy natramvajové tratě. Obdivovat tak dnes může- jdeme několikasetleté velikány, stromy roku me 35 lip, vysokých až 30 metrů. Nejmohut- či nejmohutnější strom svého druhu v Česku. nější lípa se pyšní ve výšce 1,3 m  nad zemí Právě v Brně se zrodila myšlenka na pořádáobvodem kmenem 3,8 m a mnohé další do- ní ankety o Strom roku. 430letá lípa s krásně rostly do obvodu více jak 3 metry.Obklad O  nece- košatou korunou v ulici Výhon v Bystrci, nejRemo starší brněnský strom, se stala v roce 2000 jelou polovinu méně stromů tvoří alejSan na Malé prvním vítězem. Nádherný, asi 37 metrů Klajdovce na severním úpatí Bílé hory ■ šv Žide× d: 25 cmjím × 40 cm nicích. Po obou stranách staré silnice, vedouvysoký platan rostoucí na nádvoří fakultní neDekor San Remo xx 22675446 139,–/ks 159,–  cí později k slavnému výrobci traktorů Zetor, mocnice U svaté Anny zvítězil o rok později. béžová, San Remo Jediným památným jehličnanem je smrk ztebyla vysazena před 120 lety. Památná alej jí-Obklad 199,– xx 22675422 149,–/m²  pilý.San Vyjímá se v zahradě pod úpatím travnarovců maďalů (kaštanů) pokračujehnědá, východObklad Remo PRO svahu, který odděluje Ramešovu ulici od ním směrem „nepamátnými“ jírovcixx 22675439 a  něko- tého 149,–/m² 199,–  DRŽITELE Památná lik pamětníků uniklo pokácení v  samotném Srbské v městské části Královo Pole. BAUMAX PRO DRŽITELE areáluKARTY firmy. Nejdelší a  nejpočetnější brněn- je také vrba bílá v ulici Pražská v Bosonohách, 149,– Ptá se Skot kamaráda: „Proč jsi tak smut- Tentokrát na téma ný?“Běžná „Ale,cena: po třiceti letech jsme rozpustili fotbalový /ks  55,– klub.“ „A proč? Co se stalo?“ SKOTOVÉ „Ukradli nám míč.“ Miroslav Kohl, Mohelnice Čtenáři sobě Povídají si dvě skotské přítelkyně: „Včera jsem viděla ty naše chlapy pěkně zřízené!“ „A jak jsi to poznala?“ „Ten tvůj rozhazoval po ulici peníze a můj je sbíral a vracel mu je.“ Josef Pokorný, Třebíč Humor je kořením života. Rozesmál Vás nějaký vtip? Pak neváhejte a  zašlete nám ho do redakce na adresu Kaufland Redakce Pod Višňovkou 25, 140 00 Praha 4 nebo tip.redakce@ kaufland.cz. Zaslat můžete i  vlastnoručně kreslený vtip, původní kresbou i  námětem. Autor uveřejněného vtiHydrangea pu odmacroph.deko nás dostane dárkovou poukázku v hodnotě 50 Kč, autor kresleného ■ květináč: 2 l vtipu v hodnotě 100 Kč. xx 80954354 219,– Ptali se světoznámého skotského architekta, co ho přimělo ke studiu architektury. „Můj otec,“ odpověděl, „byl školníkem a jednou při úklidu třídy našel kružítko.“ Božena Fulierová, Přerov Na palubě velké námořní lodi zemřel námořník. Jeho mrtvola byla zabalena do plachty. Nastal pohřební obřad. Kapitán smekl čepici. A v tom okamžiku se vrhli do moře dva cestující. Jak bylo dodatečně zjištěno, byli to dva Skotové, kteří si mysleli, že se bude vybírat. Lubomír Nunvář, Uherský Ostroh   BAUMAX KARTY   známá jako Kiliánova vrba. Díky svému více jak 8metrovému obvodu je nejmohutnější vrbou v  Česku. Nedaleko odsud zkrášluje Bosonožské náměstí skupina 34 lip, pozůstatek dlouhé aleje, jejíž dřívější členy lze vidět dokonce v dáli až za nedalekou dálnicí. Za zmínku stojí také statný dub letní u  Junácké louky v  Kníničkách, jeden z pozůstatků původní- Nejstarší brněnský strom – 430letá lípa v Bystrci ho lesa před vybudováním Brněnské přehrady. Pozůstatkem původního jímá nádherný platan javorolistý. A v prostolesa, který pokrýval Mniší horu, jsou také tři rách bývalého augustiniánského kláštera na mohutné duby u zoologické zahrady, z nichž Mendlově náměstí, dnes Památníku Gregora Dlažba Olive Gold dva jsou památné. Nejstarší brněnský dub Johanna Mendela, rozhodně stojí za zmínku ■ š x d: 20,5 cm × 61,5 cm roste u  hradu Veveří v  Bystrci. Jako přibliž- i návštěvu jeden z nejvzácnějších evropských ■ barva: medová ně 80letý přihlížel tomu, jak roku 1742 hrad jinanů dvojlaločných, pamětník samotného ■ nemrazuvzdorná vydrancovala pruská armáda. V  centru měs- zakladatele genetiky J. G. Mendela. xx 24079181 ta, na skalním masivu pod Petrovem, se vyFoto: ČTK/Ballon Mierny Otto  499,– 399,– kupé. Po chvíli ten jeden s  laskavým do- Potkali se dva Skotové: „Představ si, že Pa- Skot John navštívil svého skotského přítele. volením svého spolucestujícího Běžná vytáhne cena:trick spáchal sebevraždu!“ „Proboha, a  ja- Když se rodina začala scházet k obědu, John dýmku, naplní si ji obřadně tabákem a za199,– kým způsobem?“ „Vloupal se k  sousedům slintá a povídá: „Jdete obědvat? Neměl bych čne labužnicky kouřit. Po chvíli jeho protěj- a pustil si plyn.“ rodinu rušit u  takové příležitosti.“ „Jen tady Blanka Řezáčová, Ostrava klidně zůstaň a sedni si. Dám ti zatím něco šek také vytáhne dýmku a začne si nervózně prohledávat kapsy. Pak se zeptá: „Proke čtení.“ Milada Matoušková, Krupka sím vás, pane, chtěl bych si také zakouřit, Ve vlaku otevřel Black tabatěrku se šňuale 300 bohužel kg zapomněl jsem doma zápalky, pavým tabákem, Žebřík víceúčelový mohl byste mně jednu poskytnout?“ Jeho zapřel v  sobě Jana Ratio soused trochu podmračeně potlačí v sobě skotské tradiJanoušková, tu známou skotskou šetrnost a zápalku mu ce a  nabídl ■šňuHoražďovice různé varianty ■ příčka: 25 × 25 mm podá. Ten se pak začne znovu prohledávat peček nosatému použitelný jako 1, 2 nebo a s nešťastným výrazem ve tváři říká: „Tak já Angličanovi, ■kte3dílný mám dnes opravdu smůlovatý den, zapo- rý seděl napro■ plastové protiskluzové mněl jsem si doma také tabák…!“ A  jeho ti. Angličan briskkoncovky protějšek na to: „Tak mi vraťte tu zápalku, ně odmítl s  3tím, x 7 stupňů 1.590,– xx 21666278 1.390,–  stejně ji nebudete potřebovat…!“ že takový odpor3 x 9 stupňů Rudolf Trojek, Příbor ný zvyk nepěstu1.890,– xx 21666292 1.790,–  je. „To je škoda, že 3 x 11 stupňů Turista navštívil skotskou restauraci, najedl nešňupete, když 2.890,– xx 21666407 2.690,–  se a po obědě požádal vrchního: „Přineste máte takový krásBěžná cena: mi párátko.“ „Za okamžik, zatím není žád- ný zásobník.“ PROPomsta DRŽITELE 1.590,– Iveta Krlínová, né volné.“ zhrzeného BAUMAX České Budějovice KARTY Lucie Koláriková, Zlín /m²    /m²  Dva Skoti jedou v  rychlíku z  Glasgowa do /ks Aberdeenu a sedí naproti sobě v kuřáckém Kovový regál 1.390,– „XL“ Vynálezce hlavolamů Ernö Rubik oslavil sedmdesátiny Bangladéšský fanoušek ušil orace ek d ez b narozeniny oslavil její výroby a  distribuce od  ujala 3,5 km dlouhou německou vlajku Sedmdesáté 13. července maďarský architekt americká firma Ideal Toy. Jen ■ š × d × v: 100 × 50 × 200 cm pozinkovaný ■ 5 dřevotřískových polic PRO xx 21840876 v  letech 1980 až 1982 se ve nectví v Bangladéši před fotbalovým stadio- a  designér Ernö Rubik, vynálezce pa-DRŽITELE ■ povrch: B angladéšský fotbalový fanoušek vzdal poctu německé reprezentaci před finále mistrovství světa v Brazílii proti Argentině. Amjad Hossain, pětašedesátiletý zemědělec, ušil tři a půl kilometru dlouKalové čerpadlo hou něCSP1100D-4 meckou ■ výkon: 1 100 Watt vlajku. ■ dopravované množství: 15 000 l/h Prezen■ dopravní výška: 9 m toval ji za ■ max. velikost zrna do 35 mm přítom■ hloubka ponoru: 7 m ■ kabel 10 m nosti delexx 23019270 gace z ně- 999,– meckého velvysla- 1.190,– xx 21493379 Před deseti lety vznikl Valašský sbor portášský, replika historických sborů. Tvoří jej tři desátnictva, kromě Bystřického také Rusavské a  Čeladenské. „Lidé, co se tomu věnují, musejí být zapálení. Stojí to spoustu času,“ uvedl dvaašedesátiletý Fusek. Do portášského sboru láká lidi zejména slavná historie. „Bystřice je známá tím, že 799,– ■ lavice, d x š x v: 105 × 65,5 × 76,5 cm křesla, d x š x v: 55,5 × 65,5 × 76,5 cm ■ materiál: kovový rám, PVC ratan xx 23886599 inzerce Běžná cena: ■2  6.490,– 3.990,– ‫ܖ‬ *) ■ A++ tady bylo portášů nejvíc. Byli na hranicích, ‫ܖ‬ A+ ■ hlídali, aby sem nechodili pašeráci, aby sem ‫ܖ‬ A ■ B nešel mor po třicetileté válce, udrželo se to ■ C ■ 200 let, pak byli rozpuštěni pro nepotřebD ■ nost,“ uvedl Fusek. Úspěch portášů spočíval E ■ podle něj zejména v tom, že dobřeKoupelnový znali terén. Oblečeni chodili v obvyklém nábytek Nicole valašském kroji, byli vyzbrosadu tvoří: : spodní skříňka jeni valaškami. „Měli je na 2dveřová, zrcadlo s Plastové dlouhém topůrku, aby halogenovým osvětlením, umyvadlo vchodové dveře zasáhli daleko. ■ š × Také v × hl.: 75 × 188 × 48 cm ■ celkový rozměr předmontovaný měli provaz■ s oceloš x v: 100 × 210 cm ■ materiál: čelní plocha MDF vou kuličkou, když ■ světlost dveřního ■ korpus:bílá barva to roztočili, tak křídla š × v: 203 cm ■ vrátaně žárovky: 2 × G4 zasáhli do(energetická hlavy ■ tloušťka rámu: 7 cm třída: E) ■ tepelně oddělené nebo nohyspotřeba a  člo- energie: 40 kW / 1 000  ■ 5bodové uzamykání hodin věka svázali. Měli ■ L/P Běžná cena: i křesadlovéO8345 zbraně, PRO PRO xx 24213486 DRŽITELE xx 24230612 BěžnáPRO cena: 4.590,– DRŽITELE někteří pistoli, desátDRŽITELE BAUMAX BAUMAX BAUMAX KARTY 6.490,– níci měli i šavli. Na pití KARTY KARTY nosili čutoru,“ řekl Fusek. Portáši nyní chodí po horách Běžná turisty. cena: „Povykládáme, Běžná cena: a informují 2.290,– jak to tady vypadalo, něco o  historii,“ řekl 6.490,– Fusek. Členové sboru se také účastní různých historických akcí a programů. Nabídka platí do 31.7.2014, nebo do vyprodání zásob. Změna cen možná. Více informací v prodejnách bauMax, nebo na www.bauMax.cz. ČTK Foto: Klára Sukeníková 1.590,– BAUMAX / —   /souprava ilustrační foto N   1.690,– Strážců hor na Valašsku 1090,–  přibývá, láká je historie i hory ovodobých portášů, neboli strážců, na Valašsku v posledních letech přibývá. Ve Valašské Bystřici na Vsetínsku, kde se 12. července uskutečnily Portášské slavnosti, je aktivních asi třicet členů takzvaného Bystřického desátnictva. Nadšení pro historii a  portáše, kteří od poloviny 17. století po dvě století chránili průsmyky a hranice na Valašsku, se přeRuční míchadlo dává ZY-HM-30B z  otců na syny, řekl ČTK ■ výkon sítě: 1 200 Watt desátník Bystřic■ počet otáček: 640–850 ot./min kého ■ rychlostní desátnic- stupně: 2 ■ na tva Josef Fusek. barvy a maltu ■ upínání M14 BAUMAX nem v Maguře. „Vlajka omotala stadion čtyři- trně nejoblíbenějšího hlavolamu naKARTYsvětě prodalo na sto milionů krát. Více než 100 lidí se přišlo podívat na toto světě – Rubikovy kostky. Legendární kusů hlavolamu. představení,“ uvedla německá mluvčí. Dele- šestibarevnou krychli skládající se z  27 Kostka fascinuje dodnes – všichni se snaží co nejrychlegace odměnila zemědělce dresem německé kostiček, která byla zpočátku jednobaBěžná cena: jako ji dostat tu správnou barvu reprezentace, fotbalovým míčem a  doživot- revná, vytvořil na počátku 70. let1.529,– ním členstvím v oficiálním fanklubu národní- pomůcku pro lepší chápání trojrozměr- kostičky na příslušnou stranu ného světa: to když přednášel na vysoké krychle. Někomu to trvá hoho týmu. Hossain vlajku sestavil z  kousků starých škole uměleckoprůmyslové o  konstruk- diny i dny, těm nejlepším neoděvů. „Začal jsem po mistrovství světa v roce cích a prostoru a nemohl se už dál dívat celých deset vteřin. Když kostAkumulátorový 2006 a dodnes jsem přišíval další kousky ob- na prostorovou šroubovák AS36LNslepotu svých studentů. ka zaplavila celý svět, přišel Rubik s dalšími který v roce 1981 přišel s číslem 52. V roce tvary – s  hadem a  věží. Žádný z  jeho poz- 1992 se matematikům podařilo jej snížit na lečení,“ řekl. Aby zvládl pokrýt náklady na vý■ 3,6 V Kostka však akademickou půdu opustila dějších hlavolamů ale její obliby nedosáhl. 42, od roku 2008 bylo za řešení problému robu, prodal dokonce část svého pozemku. ■ max. krouticí moment: 4 Nm Zahradní 2010 američtí a stala se světovým šlágrem. Původně Kou- Loni kupříkladu Rubik představil nový mo- považováno číslo 22v a v roce Svoji lásku k  německé reprezentaci ■vysvětlil volnoběžné otáčky: 0–180 ot./min ceně: polštáře souprava ■ chod vpravo/vlevo vědci dospěli k tomu, že všechny kombinatím, že překonal žlučové kameny díky home- zelná kostka se ale na trhu objevila až v roce del kostky pro nevidomé. PRO Palermo počet tahů ke složení ce se dají vyřešit do 20 tahů. opatickému léku právě z Německa. xx 214496421978, a ačkoli její prodej neprovázela žádná A  jaký je nejmenší DRŽITELE BAUMAX soupravu tvoří:vyřešit, byl anreklama, okamžitě si získala celé Maďarsko. kostky? První, kdo se to snažil ČTK ČTK KARTY ■ stůl, d x š x v: 78,5 × 45,5 × 36 cm Morwen Thistlethwaite, Foto: ČTK/AP/Julio Cortez Ilustrační foto: ČTK/imago sportfotodienst Opravdový boom ale zaznamenala, když se glický matematik     3.590,–   4.999,–   za obsah inzerce ručí zadavatel 45