Aktuálníletáky.cz   

Akční­ leták Kaufland :

Platnost od 14.8 .2014 do 20.8 .2014


 - strana 18


     

- strana 18

JAK JSOU HEZKÉ ZEMĚ ČESKÉ… B ystřice pod Hostýnem leží v  okrese Kroměříž, v  nádherné krajině Hostýnských vrchů, při trojmezí Valašska, Hané a  Záhoří. K  největšímu rozvoji města došlo po  roce 1861. Tehdy Němec Michael Thonet, truhlář a  návrhář nábytku, založil dosud fungující, celosvětově známou a  uznávanou továrnu na  ohýbaný nábytek – TON (původně Thonet). Město proslavilo také nejnavštěvovanější, nejvýše položené a  po  Velehradu druhé nejpamátnější moravské poutní místo, vzdálené z  centra asi 4 km – svatý Hostýn. V  samotné Bystřici se rovněž nachází řada památek, které stojí za  návštěvu. A  to včetně množství nádherných památných stromů, jejichž hustota je v  rámci naší země nadprůměrná. Významnou památkou je kostel sv. Jiljí. V něm se vyjímá obraz Panna Maria s Dítětem stojící na půlměsíci, z roku 1655, původně umístěný na Hostýnu. Ve spodní části obrazu je na plas- Za Laudony, thonetkami i památnými stromy do Bystřice pod Hostýnem tickém reliéfu vytepaném do stříbrného plechu zachycena porážka Tatarů, jejich útěk od Hostýna. Unikátem je pozůstatek pranýře v  centru města, který sloužil vrchnosti v  období nevolnictví k  vykonávání práva tělesných trestů. Stopy kvalitní a  krásné moderní architektury tady ve 20. letech minulého století zanechal slavný architekt Bohuslav Fuchs. Laudonové na zámku Nejvýznamnější památku ale představuje zámek, jehož posledními šlechtickými majiteli byli od roku 1827 až do 30. let minulého století Laudonové, potomci slavného polního maršála. U  zámku nechali vysadit hodnotný park a také postavit skleník pro tehdy vzácné exotické rostliny, například ananas. Barokně-klasicistní stavba je ojedinělou ukázkou postupné modernizace panských sídel, kdy byly staré budovy ponechány a k nim se přistavovaly budovy nové. V  zámku sídlí Městské muzeum keramiky, probíhají v něm koncerty a  výstavy – například stálá expozice ohýbaného nábytku z historické sbírky TON či do konce srpna výstava o rodu Laudonů. Zámečtí krasavci Z  dendrologického hlediska je nejzajímavějším bystřickým stromem šácholan zašpičatělý, nádherný exotický solitér, vysazený v zámeckém parku na  konci 19. století. Svými rozměry patří k  největším jedincům svého druhu u nás. Nadměrných proporcí dosahuje rovněž 33 m vysoký topol bílý, ač je vlastně mlád. Vysazen byl totiž před cca 100 lety. V  centrální části parku se pak vyjímá tis červený s trojkmenem a krásně rozložitou korunou. Ostatní památní velikáni Jihovýchodně od  města, asi 170 m směrem na jih od vrcholu Čertoryje, se v polích vyjímá 110letá hrušeň. Známá je jako Regerova hrušeň, pojmenovaná po  bystřickém faráři Bernardu Regerovi, který se spoluzasloužil o záchranu a  opravu hostýnského chrámu. Asi 150 m severně od  železniční zastávky a  zároveň přímo u  trati roste jeden z  nejmohutnějších stromů regionu, 160letý jilm vaz. Schwaigrovo náměstí se pyšní dvěma mohutnými exotickými katalpami s  půvabnými, jemně voňavými bílými květy. Čtyři objekty památných stromů najdeme u řeky Bystřičky, která protéká centrem města. Když půjdeme po  jejím pravém břehu směrem po proudu, v  místě zvaném Kamenec, nejprve narazíme na  90letou olši lepkavou. Po  asi 350 m dojdeme k  zámku, u  něhož začíná platanová alej. Tvoří ji kromě 25 platanů javorolistých i  3 lípy a  4 jasany. Většina stromů je starých kolem em m 150 let. Vysazeny byly z  podnětu evangelického faráře Daniela Slobody majitelem bystřického panství Olivierem, svobodným pánem z  Laudonu. Posledním zachovalým stromem z  původně mnohem delší aleje je solitérně rostoucí platan u průmyslové školy, ke  kterému dojdeme po  nějakých 400 m od  posledního velikána aleje. Za  posledním pamětníkem musíme na severní okraj města, Židle TON se těší oblibě už více jak 150 let který rozkter kt erýý byl er byl je by jještě ješt ešt štěě ke kke konci e koncii 119. 9. století 9. sto tole tol letíí součástí sou oučást oučá stítí ro roz zsáhlého zámeckého areálu. V  současnosti je tady les s něžným jménem Dubíček. Na jeho jižním okraji roste nádherný dub letní, známý jako dub pod Dubíčkem. Ve  svém rodném listě má uvedena 60. léta 19. století. Přesnou lokalizaci památných objektů v rámci celé ČR najdete na http://drusop.nature.cz/. Foto: ČTK/Zdeněk Němec inzerce SEZONU KONČÍME ! OPRAVDU vše dámské zboží mínus LEVNÉ KUCHYNÌ - ihned k odbìru 50% Vše dámské zboží likvidujeme s fantastickou slevou -50%! Ceny po slevě jsou již uvedeny na visačkách. A pozor, akce navíc! Ke každému zakoupenému obleku si můžete vybrat jakékoliv kalhoty zdarma! Ano, vyberte si kalhoty zdarma z našeho širokého výběru! Přijďte, těšíme se na Vás! Nabízíme velký sortiment obleků, kalhot, košil, kravat,...! www.eshop-nabytek.com Ceny již od 3.990,- Kè! PRAHA, Vinohradská 123 5 minut chůze od zastávky metra “FLÓRA” směrem k centru, zastávka tramvaje “Radhošťská”, vedle Všeobecné zdravotní pojišťovny, naproti restaurace Apetit. Parkování doporučujeme v PALÁCI FLÓRA. Týdeník Kaufland do Vašich schránek protože Kaufland je firma s budoucností! VÝKUP AUT RYCHLÁ PLATBA HOTOVÌ ROK, STAV, MODEL NEROZHODUJE PØIJEDEME K VÁM + likvidace autovrakù 731 927 627 Staèí OP PÙJÈKA Peníze ještì dnes! VOLEJTE ZDARMA Info linka 800 800 288 I pro problémové klienty máme pùjèku! Zprostøedkovatel pùjèek, úvìrù pro více investorù Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy • po celém Česku - v nákladech 2 800 000 ks • i po jednotlivých regionech • Volejte našeho regionálního zástupce 323 607 653, 603 983 196 Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. protože Kaufland je firma s budoucností! AJV 18 / — za obsah inzerce ručí zadavatel 75