Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : Katalog IKEA 2014 / 2015

Platnost od 14.8 .2014 do 31.7 .2015


Katalog IKEA 2014 / 2015 - strana 161


     

Katalog IKEA 2014 / 2015 - strana 161

320 Sociální a environmentální odpovědnost Naskenujte stránku Sto milionů šťastných příběhů IKEA Spolu s vámi Podnikáme zodpovědně a eticky, staráme se o životní prostředí i o místní komunity. V rámci našich aktivit podporujeme vzdělávací program Ekoškola neziskového Sdružení TEREZA, který probíhá v 300 školách v České republice. Cílem Ekoškoly je vzbudit u dětí zájem o ochranu životního prostředí. Děti se učí zábavnou cestou zlepšovat okolí školy a zaměřují se na otázky spotřeby vody a energie a snižování odpadu. V IKEA najdete spoustu výrobků a řešení, která vám pomohou doma šetřit vodou a energií a redukovat odpad. Věříme, že podporovat děti k tomu, aby cítily za tuto oblast zodpovědnost, pomůže do budoucna chránit naši planetu, která je domovem nás všech. • 300 základních a středních škol • 46 000 studentů • členové IKEA FAMILY vybírají nejlepší projekty hlasováním Do roku 2015 nadace IKEA Foundation zlepší život 100 milionů dětí, které žijí v těch nejchudších komunitách na celém světě. Ke splnění tohoto cíle jsme si zvolili spolehlivé partnery, uvažujeme dlouhodobě, a proto můžeme: • Pomáhat dětem a rodinám uprchlíků lépe žít a bydlet • Bojovat se samotnými příčinami dětské práce • Dávat příležitosti ženám a dívkám Od roku 2004 pomáháme dětem zajistit základní potřeby, jako je bezpečný domov, zdravý start do života, kvalitní vzdělání a stabilní příjem rodiny. A v příštích letech nadace IKEA Foundation pomůže dětem a rodinám budovat jejich vlastní základy pro lepší život. Více informací o naší činnosti najdete na www.IKEAFoundation.org Více informací najdete na www.spolusvami.cz Lepší katalog IKEA Katalog IKEA 2015 je největší tištěnou produkcí, která kdy byla vytištěna na papíře 100% Forest Stewardship Council Mix Credit a certifkována logem FSC . Znamená to, že celý řetězec výroby katalogu IKEA, od lesů po tiskárnu, má certifkát FSC, který dokládá udržitelnější původ použitého dřeva. IKEA se zavázala k udržitelnému lesnictví, veškerý materiál ze dřeva v sortimentu IKEA musí splňovat přísné požadavky na lesnictví. Spolupracujeme s Forest Stewardship Council a dalšími partnery, abychom měli jistotu, že naše dřevo pochází ze zodpovědně vedených a certifkovaných lesů. Naším cílem je, aby alespoň polovina dřevěného materiálu v sortimentu IKEA pocházela z udržitelnějších zdrojů (to znamená s certifkátem FSC nebo z recyklovaného dřeva). Až tento cíl v roce 2017 splníme, naše kritéria přehodnotíme. Naším cílem je dosáhnout 100 % do roku 2020. Až náš katalog nebudete potřebovat, zrecyklujte ho prosím. Více informací o FSC najdete na www.fsc.org