Aktuálníletáky.cz   

Penny market akční­ leták : Za zvířaty kolem světa

Platnost od 5.3. do 8.3.


Za zvířaty kolem světa - strana 7


Za zvířaty kolem světa - strana 7

Jak získáte samolepky Penny Počernick Market s.r.o. á 257, 25 0 Radonic e 501595 IČO: 6494 DIČ: CZ 64 5880 945880 Měst. sou d Praha C/4281 2 • Za každých 200 Kč nákupu získáte zdarma balíček, ve kterém je 5 samolepek, • Příklad: 199 Kč nákupu = žádný balíček, 200 až 399 Kč nákupu = 1 balíček, 400 až 599 Kč nákupu = 2 balíčky, 600 Kč = 3 balíčky atd. Kuře chlaz ené + 2 stehna Paprika žlutá Florian jog urt mix 4x 150g Slanina uzena Pickwick 9 chutí 54,90 24,90 21,90 59,90 64,90 Součet 226,– 226,00 Děkujem e za náku p Na shled an www.pen ou ny.cz DO SOUT ĚŽE POUŽ IJTE NÁSL 999040 EDUJÍCÍ 51742391 KÓD: Jak získáte bonusové samolepky rket s.r.o. Penny Ma 250 Radonice cká 257, 501595 80 : 649458 80 IČO 649458 812 DIČ: CZ a C/42 ud Prah Měst. so Počerni • Za nákup za méně než 200 Kč, ale za nákup speciálního „bonusového“ výrobku. • Počet sáčků samolepek je označen u bonusového výrobku • Bonusové samolepky získáte i za kumulovaný nákup více produktů. a + 2 stehn lazené Kuře ch žlutá Paprika 150g x 4x jogurt mi Florian uzena Slanina • Za nákup nad 200 Kč a nákup speciálního bonusového výrobku • Počet sáčků samolepek je označen u bonusového výrobku. 100 g 4,99 Kč 24,90 21,90 59,90 – 162, BON US X 1 5 SAMOLEPEK -00% AKCE % 39.90 p ku e za ná Děkujem anou Na shled y.cz nn www.pe D: UJÍCÍ KÓ NÁSLED Penny Market s.r.o. Počernická 257, 250 Radonice 501595 IČO: 64945880 DIČ: CZ 64945880 Měst. soud Prah a C/42812 NESCAFÉ GOLD instantní káva 100 g 3 KUP 2 ZÍSK EJ 162,00 Součet UŽIJTE ĚŽE PO DO SOUT 91 517423 999040 Sbírejte ještě rychleji Jak získáte běžné samolepky a bonusové sady samolepek SALÁM MORTADELA* různé druhy 800 g 54,90 Kuře chlazené + 2 stehna Paprika žlutá Florian jogurt mix 4x150g Slanina uzena Pickwick 9 chut í BONUS x5 SAMOLEPEK 54,90 24,90 21,90 59,90 64,90 Součet 226,– 226,00 BO N U S X K 1 5 SAMOLEPE AKCE - 32% 99. 909.14 Děkujeme za náku p Na shledanou www.penny.cz DO SOUTĚŽE POUŽ IJTE NÁSLEDUJ ÍCÍ KÓD: 999040517423 91 ximálně jednoduché! Vše je ma UPOZORNĚNÍ! Pokud jsou součástí nákupu vratné obaly, nezapočítává se částka z vratných obalů do celkové hodnoty nákupu (tzn., že pokud bude hodnota nákupu 201 Kč, ale z toho 20 Kč za vratné obaly, tak samolepky nezískáte, protože hodnota nákupu je pouze 181 Kč (201 Kč – 20 Kč = 181 Kč). Více informací a podrobná pravidla naleznete na www.penny.cz. 22_Letak_Normal_05_03.indd 7 27.2.2012 13:39:50