Aktuálníletáky.cz   

Akční­ leták Kaufland :

Platnost od 28.8 .2014 do 3.9 .2014


 - strana 30


     

- strana 30

PEL - MEL JAK JSOU HEZKÉ ZEMĚ ČESKÉ Louny J vznikly mj. železniční opravny, cukrovar, pivovar či finanční ústavy. Docházelo však také bohužel k demolicím historických budov, stejně jako v 60. a 70. letech minulého století. Památky, kam se podíváš V  posledních letech bylo ve  městě opraveno množství historických domů, které tady snad zůstanou i  pro další generace nadšených turistů i  hrdých místních, kteří krásám města a  řeky Ohře dávají každoročně hold slavností Letní lounské vábení. Louny jsou ze dvou třetin obehnány hradbami s  baštami a  Žateckou bránou z  roku 1500. Najdeme tady i středověké domy, bývalou synagogu, mnoho krásných domů z přelomu 19. a 20. stol. či památkově chráněnou dělnickou kolonii, kterou projektoval slavný architekt Jan Kotěra. Na  severu sousedící Dobroměřice jsou s Louny spojeny technickou památkou. Inundační most z počátku 19. stol překlenuje místo častých záplav. Jehlancová dominanta Kostel sv. Mikuláše, jedno z  vrchol- ižní brána Českého středohoří, perla na řece Ohři… To jsou na ukázku jedny z výstižných pojmenování pro zachovalé historické město Louny, založené v  unikátní krajině vyhaslých vulkánů. Louny a  jejich okolí vyloženě vybízejí k  turistice, ať už pěší, na  sedadlech kol či aut. Pro pěšáky máme tentokrát tip na výlet za  lounskými památnými stromy v blízkosti řeky Ohře. Z vrcholu na dno a zpět Louny jsou městem s  bohatou historií. Snad již v 11. stol. existovala při brodu přes Ohři osada Luna. Ve  13. stol. založil Přemysl Otakar II. královské město. Prosperovalo z  intenzívní řemeslnické a  zemědělské výroby, zejména pěstování obilí a  vína. Po  rozsáhlém požáru v  roce 1517 byla velká část města přestavěna. O 100 let později, za třicetileté války, se opět dostalo na  dno, neboť bylo několikrát vydrancováno saskými a  švédskými vojsky. Zpět na  vrchol se dostalo ve 2. pol. 19. stol., kdy zde ných děl české pozdní gotiky, je nejvýznamnější zdejší památkou. Byl postaven roku 1538 hutí dalšího slavného architekta Benedikta Rejta, s  jehož jménem je spjata i  velkorysá přestavba Pražského hradu či dostavba chrámu svaté Barbory v  Kutné Hoře. Ojedinělá jehlancová střecha z něj dělá zdaleka viditelnou dominantu města. A interiéru zase dominují tři mohutné dřevěné oltáře s impozantními detaily. Podél lososí řeky Název řeky Ohře je snad odvozen od  keltského slova Agara, kdy Ag znamená losos a  Ara tekoucí voda. Již v 80. letech 19. stol. byly zakládány rybářské spolky s  cílem pečovat o řeku a život v ní. Od roku 2009 se v  rámci programu Losos 2000 provádí odstraňování překážek v tocích budováním rybích přechodů, díky čemuž se i  do  Ohře začínají lososi pomalu navracet. My si však tentokrát budeme všímat stromů. Náš pěší výlet začneme při levém břehu řeky u  Lešenické tůňky, lokality chráněných druhů rostlin a živočichů seve- Nádherná dominanta města – kostel sv. Mikuláše rozápadně od hranic města, kde roste již 180 let krásný jilm vaz. V  roce 2009 měla hodnota obvodu jeho kmene podobu letošního symbolu filmového festivalu v  Karlových Varech – 444 cm. Další pamětník roste o 4 km dál po proudu. Jižně od Lešenic a jihovýchodně od menší chmelnice byl před 5 lety zdejšímu 160letému topolu bílému změřen „ďábelský“ obvod kmene – 666 cm. Nyní nás čekají tři 150–200letí krasavci. K  prvnímu to máme asi 2 km. Velmi brzy narazíme na „modrou“, která nás k  němu bezpečně dovede. Předtím si ale můžeme udělat menší zacházku a  za  cyklistickým stadionem odbočit vlevo. Dojdeme k hlavní cestě, lemované 90člennou oboustrannou dubovou alejí, jejíž jeden člen je památný. Pokud neodbočíme, dojde- me do  Masarykových sadů, kterým dodává šmrnc krásný platan javorolistý. Další 2 km nás dělí od  mohutného dubu na samotě v Lužeradech, kam nás dovede místní značení. Poslední „lososí“ pamětník, rostoucí tentokrát na  pravém břehu Ohře v břehovém porostu za masokombinátem Louny, je „pětihlavý“ jilm vaz. Na závěr výletu jsme si nechali exotický jinan dvoulaločný. Kvůli němu musíme druhý největší levostranný přítok Labe opustit a vydat se těsně za  hradby. Byl vysazen před asi 150 lety před vstupem do dnešního areálu Obchodní akademie a Střední zemědělské školy. Přesnou lokalizaci památných objektů v  rámci celé ČR najdete na  http://drusop.nature.cz/. Lounům, lososům a výletům zdar! Foto: archiv inzerce Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy • po celém Česku - v nákladech 2 800 000 ks • i po jednotlivých regionech • Volejte našeho regionálního zástupce 323 607 653, 603 983 196 Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. Týdeník Kaufland do Vašich schránek Všechny novinky ve Vašem e-mailu! Darovat radost... ... může být tak jednoduché! Bez aktiva ce (platí pouze na pokladně je poukázka při nákup bezce u pouká zky v prode nná jně). nná zka bezce dně je pouká prodejně). ce na pokla u poukázky v Bez aktiva při nákup (platí pouze Dárková poukáz ka Dárková ka poukáz 2 500,- 00,Pro: Naše dárkové poukázky obdržíte na Informacích AJV30 / – Pro: Od: Chcete mít pravidelně každý týden přehled o všech novinkách z pohodlí Vašeho domova? Stačí vyplnit jednoduchý formulář na našich webových stránkách a každý čtvrtek se můžete těšit na pravidelnou dávku informací z Kauflandu! Od: www.kaufland.cz/ newsletter za obsah inzerce ručí zadavatel 36