Aktuálníletáky.cz   

OKAY elektro leták :

Platnost od 24.9 .2014 do 30.9 .2014


 - strana 3


     

- strana 3

690,î!.+%45!:·3+%* 6­Á.­:/2.­3:!*·-­Ľ +è 6·#%.!ANKETA.OKAY.CZ $)')4­,.·:2#!$,/6+! NIKON D3200NONVRKIT sJEDNOOKÉZRCADLOVKAFORMÉTU$8sOBRAZOVâ SNÓMAü#-/3S -PIXsVIDEOSEKVENCE $ -OVIEVEFORMÉTU&ULL($sREäIMPRĈVODCE sSYSTÏM%80%%$sBODOVâ!&SYSTÏM ALEHKÏTýLO vka nenË Zrcadlovýsadou uæ jen sion¿lĎ. profe /"*%+4)6   ./.62 9 999KüKü 11 990 ($-) 5 999 Kü VÝKON 300 W ü 7 499 K -).)3934³- PHILIPS FWP2000 $5!, 3)- 14 sIKONYPĄEDPOVýDIPOüASÓsVNITĄNÓTEPLOTAAVLHKOST sMOäNOSTPĄIPOJITAäüIDLAsFÉZEMýSÓCEsBUDÓK SFUNKCÓOPAKOVANÏHOBUZENÓsNAPÉJENÓ STANICEüIDLOX 6!!!BATERIE s$sSTREAMOVACÓSLUäBAs#ONNECT3HARE-OVIE s-ULTI#ODECs$,.! a Novink u! h r na t $5!, 3)- NFC 2 999KKü ü 1 999 Kü ü 3 999KüKü 4 490 3 499 K 4 990 -/"),.·4%,%&/. LG L65 -/"),.·4%,%&/. ACER Z200 -/"),.·4%,%&/. ROMA R2 PLUS shDOTYKOVâDISPLEJsJÉDROVâPROCESOR s '(Zs'"2!-s-PIXFOTOAPARÉT s!NDROIDs$5!,3)-s7I&I shDOTYKOVâ)03DISPLEJsJÉDROVâPROCESOR  '(Zs'"2!-s-PIXFOTOAPARÉT s!NDROIDs$5!,3)-s7I&I 599 K -%4%/34!.)#% EDISON 69773 1 990 Kü ",5 2!90ñ%(2­6!è SAMSUNG BD-F5100 sPĄEHRÉVÉ#$-0s&-RÉDIOsMANUÉLNÓEKVALIZÏRsREPRODUKTORY S"ASS2EFLEXEMsMOäNOSTPĄIPOJITDVAMIKROFONYsPĄEDVOLEB sDIGITÉLNÓTUNERs53"VSTUPs!UXIN 399 Kü ü 99 Kü 53" s hDOTYKOVâDISPLEJsJÉDROVâPROCESOR  '(Zs!NDROIDs-PIXFOTOAPARÉT s'"2!-s&-RÉDIOsMICRO3$AäDO'" s'03 5 999KüKü 6 999 -/"),.·4%,%&/. SAMSUNG S III NEOBLUE s hDOTYKOVâDISPLEJsJÉDROVâPROCESOR s '(Zs '"2!-s-PIXFOTOAPARÉT s!NDROIDs'03s.&#s7I&I ce ktualiza otnË a Doæiv ZDARMAz!enË*. mapjen na jedno zaĆË Ë *plat 49 Kü 99 Kü 2%$5+#%-)#2/53".!53"  OTG KABEL sKONEKTOR53" !SAMICE 53" MICRO "SAMECsDÏLKACM VüKONEKTORU 99 Kü 129 Kü 249 Kü ü 349 K +/6/6Æ-).)*/934)#+ #.%#*33 $2È­+.!4%,%&/.!'03 T&B ACDI034422 sKOVOVâMINI*OYSTICKPROSMARTPHONY sPROHRYSVIRTUÉLNÓMJOYSTICKEM NAOBRAZOVCEsPOSKYTUJE MAXIMÉLNÓKONTROLU sNASTAVITELNÉÝÓĄKA   CM sªKONSTRUKCEPROHORIZONTÉLNÓ IVERTIKÉLNÓPOUäITÓsCM FLEXIBILNÓRAMENO 399 Kü ü 599 K (%!$3%4 *!"2!-)+*!" sPĄIPOJÓSOUüASNý"LUETOOTH ZAĄÓZENÓsDOBAHOVORUAäHOD ADNÓVPOHOTOVOSTNÓMREäIMU 1 099KüKü 1 190 .!6)'!#%$/-/"),5 SYGIC2014 sNAVIGAüNÓSOFTWAREPRO!NDROID sZEMÓ%VROPY