Aktuálníletáky.cz   

OKAY elektro leták :

Platnost od 24.9 .2014 do 30.9 .2014


 - strana 5


     

- strana 5

,%4­+/6³:"/È·DOSTUPNÉ ).!% 3(/05 OKAYCZ !54/-!4)#+³%302%33/ SAECO HD876309 sTLAKüERPADLABARĈsPLNý AUTOMATICKÏPROPLACHOVÉNÓ AODVÉPāOVÉNÓsKAPACITA ZRNKOVÏKÉVYGsNÉDRäKA NAVODU LsKERAMICKâ NASTAVITELNâMLâNEKsDÓKY FUNKCIMEMOBUDETEMÓT ULOäENOMNOäSTVÓ SÓLU ATEPLOTUKÉVY $/+/.!,­0ê.!$·+9+!2!&ê u ej si k¿v n t u h c . Vy kav¿rny jako z Kü 9 9 9 9 ü 15 990 K 799 Kü ü 1 199 Kü 1 690 Kü 990 K 7 .%0ñ),.!6Æ0/62#( -)+2/6,..­42/5"! PROFESSOR MT1701X sOBJEMLsROZMRAZOVÉNÓsüASOVAü DOMINsPĄÓKON7sVâKON7 sHLUüNOSTD"sPRĈMýRTALÓĄE CM acË Skvølý s W. 0 6 4 výkon 599 Küü 3·4/:.%2%:/6³/#%,) 699 Kü ü %,%+42)#+­0­.%6 PROFESSOR EP103 /$Áô!6î/6!è ZELMER 377 sREGULACETEPLOTY ª#sVHODNÉ PROSMAäENÓ ZAPÏKÉNÓ PEüENÓ GRILOVÉNÓ  OHĄÓVÉNÓsSKLENýNÉPOKLICESVENTILAüNÓM OTVOREMsVELICESNADNÏüIÝTýNÓ sPĄÓKON7sJIÝTýNÓPĄEDNEÞPLNOU KOMPLETACÓsNÉDOBANAODPADsODÝT‡AVÓ Aä KGNAJEDNOUsSNADNÏüIÝTýNÓ AÞDRäBA 990 K 4/0).+/6!è BOSCH TAT6104 sPLYNULÉREGULACESTUPNýOPÏKÉNÓsAUT CENTROVÉNÓCHLEBAPROROVNOMýRNÏ ZHNýDNUTÓsFUNKCEROZMRAZOVÉNÓ sVYJIMATELNâNEREZOVâNÉSTAVECNAOPÏKÉNÓ HOUSEKsVYJÓMATELNÉZÉSUVKANADROBKY (/,·#·342/*%+ PHILIPS HQ690616 0ñ·+/.7 sSUCHÏHOLENÓsPĄIZPĈSOBÓ SEKONTURÉMOBLIüEJE AKRKUsNEZÉVISLE PLOVOUCÓHLAVYsSÓċOVâ PROVOZsAUTOMATICKÉ VOLBANAPýTÓn6 3­è+/6Æ 47)34%2#9+,/.&),42 1 999KKü ü 0/$,!(/6Æ693!6!è SAMSUNG VCC5485V3R 3 690 è)34·! $%:).&)+5*% 0­2/5+/,%- ª# 4,!+ "!25 0!2.·è)34)è CLATRONIC DR2930 sHUBICEPROTICHÏVYSÉVÉNÓSILENCIOsKOVOVÉTELESKOPICKÉ TRUBICEs(%0!FILTRsMýKKÉZADNÓKOLEüKAsPRACHOVKA  ÝTýRBINOVÉHUBICE 1 190 K 599 Kü ü 990 K 599 Kü ü sNÉDRäKANAVODUMLsOCHRANAPROTIPĄETLAKUAPĄEHĄÉTÓ sDÏLKAÝāĈRYMsPĄÓSLUÝENSTVÓ KARTÉü TRYSKA ZÉROHÉK NÉSTAVCEPROüISTýNÓOKENAPOTAHĈ 990 K $6!3450.ê7 02/ 0/2#· 99 Kü 19 Kü #(î!0+! UTC 261998 229 Kü 39 Kü sLÉTKOVÉsSOUÝKEMNAPOVýÝENÓ sRĈZNÏVZORY 299 Kü 3­è+9$/693!6!è% #/$)!+*/,,93# 490 Kü 399 Kü 690 Kü +5,-/&³. SEVERIN WL0806 (2.%#.!6!ñ%.·2ÆÈ% MELLISA ME16280011 sOCHRANAPROTIPĄEHĄÉTÓsKULATâKARTÉü sOüKONAPOVýÝENÓsOTOüNÉPĄÓVODNÓÝāĈRA sMOäNOSTPĄEPNUTÓ6 sOBJEMNÉDOBY LsODNÓMATELNÉ NÉDOBASNEPĄILNAVâMPOVRCHEM s,%$INDIKÉTORPROVOZUsPĄÓKON7