Aktuálníletáky.cz   

Makro leták : Zvěřina, vína

Platnost od 22.10 .2014 do 18.11 .2014


Zvěřina, vína - strana 3


     

Zvěřina, vína - strana 3

Z věř chovaná v revírech se volně pohybuje v lesích a na polích, kde však kromě trávy spásá i  polní plodiny a  stromky, a  působí tak škody. Proto je nutné udržovat ji v počtech, které nenaruší rovnováhu v hospodaření myslivců a lesníků. Zvěř se loví na podzim, a to výhradně v určeném období a prostoru a povoleným mysliveckým způsobem. Zvěřina z  České republiky nabízená v  sortimentu MAKRO pochází vždy z lovené zvěře. Farmovaná zvěř žije v  oplocených oborách s  omezeným prostorem k  pohybu a  dostává se jí stejné péče jako hospodářským zvířatům – je dokrmována, má k dispozici pitnou vodu a  je kontrolována veterinářem. Nejčastěji se tímto způsobem chovají jeleni, daňci a  pernatá zvěř. Namísto lovu se zvířata přepravují k  porážce a jejich maso není označováno jako zvěřina, ale pouze druhem zvířete. Dovážená zvěřina v  nabídce MAKRO pochází z farmových chovů na Novém Zélandu, ve Skotsku a ve Francii. Zvířata ve volné přírodě mají dostatek pohybu a  živí se přírodním krmivem. Způsob života i  složení stravy se odrážejí v  chuti a  struktuře masa i  v  obsahu cenných látek, vitaminů, minerálů a  stopových prvků. Zvěřina je ceněna také pro značný podíl tzv. zdravých tuků – nenasycených mastných kyselin a  omega-3 kyselin. Nejvíce se jich vyskytuje v srnčím, jelením a zaječím mase. ZÁRUKA KVALITY Zdrojem zvěřiny z  České republiky nabízené v  MAKRO je výhradně veterinárně řádně kontrolovaná lovená zvěř splňující všechny podmínky zdravotní nezávadnosti. Maso z ulovených zvířat vyžaduje speciální zacházení. Hon a případné zranění, které není smrtelné, působí zvířatům stres odrážející se na kvalitě masa. Pokud střely poškodí vnitřní orgány, okolní maso se snadno kontaminuje krvácením. Po usmrcení je proto třeba tělo zvířete po rychlém vyjmutí vnitřních orgánů (vyvrhnutí) dodat co nejdříve do sběrného a  prohlížecího místa nebo závodu na zpracování zvěřiny, kde je rychle zchlazeno na teplotu nepřesahující +7 °C. Nezbytná je prohlídka proškolenou osobou. Provádí ji myslivec – člen mysliveckého sdružení, absolvent příslušného školení na Veterinární a  farmaceutické univerzitě v  Brně. Ulovený kus se nesmí prodávat bez pečlivě vyplněného prohlášení, jímž odborník stvrzuje, že je maso v pořádku. MYSLIVECKÁ STATISTIKA Ulovená zvěř na území České republiky v období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014 Druh zvěře počet kusů Jelení 23 593 (23 578 + 15)* Daňčí 16 570 (16 404 + 166)* Mufloní Srnčí Černá Bažantí 9 446 (9 222 + 224)* 105 686 (105 680 + 6)* 152 468 (152 250 + 218)* 459 412 (458 204 + 1 208)* *(odstřel + odchyt) ZÁKLADNÍ DĚLENÍ Spárkatá zvěř: jelen, srnec, daněk, divoké prase, muflon Drobná zvěř srstnatá: zajíc polní, králík divoký Drobná zvěř pernatá: koroptev, křepelka, bažant, kachna divoká, husa divoká 3 cE1423_02-09.indd 3 10/7/14 11:24 AM