Aktuálníletáky.cz   

Akční­ leták Kaufland : Francouzská kuchyně

Platnost od 30.10 .2014 do 5.11 .2014


Francouzská kuchyně - strana 35


     

Francouzská kuchyně - strana 35

TÉMA TÝDNE Nesmrtelná vzpomínka mrt je zvláštní a smutný fenomén, ale (i kdybychom to nechtěli) patří k životu. Každoročně 2. listopadu vzpomínáme na ty, kteří již nejsou tady, a přece žijí kdesi v nás, v našich vzpomínkách či skutcích. S S návrhem, aby byl jeden den v roce zasvěcen památce všech zemřelých, poprvé přišel biskup Isidor ze Sevilly v  7. století. Svým mnichům přikazoval, aby mši den po Seslání Ducha Svatého sloužili za  duše zemřelých. Na začátku 9. století přikázal opat Eigil z Fuldy, aby se v den památky sv. Sturmia, zakladatele kláštera ve Fuldě (17. prosince), pamatovalo na  všechny zesnulé. Vlastní památný den na  všechny věrné zesnulé, jak tento den nazývá křesťanský kalendář, vznikl v  roce 998. Tehdy z francouzského kláštera v Cluny vycházela svěží liturgická reforma. Tehdejší opat Odilo (ve  funkci 994–1048) nařídil slavit památku všech zesnulých věřících 2. listopadu. Tento zvyk se rychle rozšířil po celé Francii, z Francie do Anglie a Německa. V Římě a celé Itálii zdomácněl až ve 13. století. Církevní svátek Vzpom ínka na  věrné zesnulé (lidově Dušičky) navazuje na  svátek Všech svatých (1. listopadu), a  není to náhoda. Církev totiž vyznává, že existuje v  třech jakýchsi „složkách“, tj. jako církev oslavená – to jsou svatí v nebi, církev trpící – to jsou duše, které si ještě odpykávají trest v očistci, aby se pak dostaly do  nebe, a  církev putující – to jsou všichni žijící křesťané. Protože církev věří, že tyto tři skupiny spolu zvláštním způsobem komunikují, pak po svátku oslavené církve – Všech svatých – logicky následuje vzpomínka na  trpící část církve. Vzpomínat na  zemřelé z pohledu věřících je třeba především kvůli pomoci duším v očistci. Modlitbami, mšemi, půstem, a hlavně dobrými skutky lze podle křesťanské tradice dosáhnout odpuštění trestů pro duše. Proto mají kněží dovoleno na Dušičky sloužit tři mše, avšak úmysl všech musí být za duše v očistci. DUSICKY Zvyky Vzpomí nka na  zesnulé však není jen exkluzivně křesťanským významným dnem. V Evropě má tento den prastarou tradici, která sahá až do keltských dob. Letní část roku byla pro Kelty oslavou života, naopak s příchodem zimy se pootevíraly dveře do druhého světa – nastával čas vlády bohyně temnoty a smrti. Z toho období v anglicky mluvících zemích přetrvaly svátky jako Halloween či All ballows. Také pro naše slovanské předky byly pohřební obyčeje kultovn ím úkonem . Do  hrobu se spolu se zesnulými, tak jako v  případě egyptsk ých faraonů , dávaly památn é předměty jako například peníze, kapesník, fajfka nebo hůl. Tyto zvyky měly zdůraznit fakt, že smrt není definitivním koncem, ale jen přechodem do  světa mrtvých. Prastaří Slované původně slavili svátky zesnulých až šestkrát v roce. Ty kulminovaly hlavně kolem jarní a podzimní rovnodennosti. Dodnes jsou známé některé pohřební zvyky. Jde o dědictví ašíí naš h naší ch tách kalilitá loka lo h lokalitác rých ých erýc kter někt V ně cí.í. V někte rací nera gene ge h generac ých arýc starých star st bo nebo ne d řed před p těsně ci nci e en b ub noub snoube sno chodí asti vvlasti vl po  svatbě na  hroby svých rodičů, aby si vyprosili požehnání. Nevěsta položí svou kytici na hrob svých rodičů apod. Na Dušičky se dokonce peklo zvláštní pečivo se stejným názvem Dušičky, které se pak rozdávalo chudým. Dnešní zvyk zapálit na hrobě svíčku a  setrvat v  tiché vzpomínce či modlitbě je pokračováním zvyků našich předků. Chce zdůrazn it skutečn ost, že láska a  vztahy nehasnou, ba co víc, že jsou víc než smrt. Zkušenost s pomíjivostí Prastaré svátky, ale také každoroční svátek Dušiček 2. listopadu byly a  jsou užitečné také proto, aby si člověk uvědomil pomíjivost svého pozemského života. Úcta k zesnulým je pěknou vzpomínkou na  ty, kteří tu žili s  námi. Je to však také zkušenost pro nás samotné, protože vlastní smrt si nemůžeme vyzkoušet sami na  sobě. Za  tuto zkušenost proto vděčíme hlavně svým blízkým, které si právě v těchto dnech připomínáme. Ilustrační foto: ČTK/Kateřina Šulová a ČTK/Břetislav Fiala