Aktuálníletáky.cz   

Billa - akční leták : Billa leták Praha Quadrio

Platnost od 31.10 .2014 do 4.11 .2014


Billa leták Praha Quadrio - strana 1


     

Billa leták Praha Quadrio - strana 1

Nabídka platí od pátku 31. října do úterý 4. listopadu 2014 Dne 31. 10. a 1. 11. 2014 od nás dostanete za každý nákup nad 500,- KČ Lud fík dok S la á dk pro že v ne ý př budit nejv to d íteli s hl ětší filo obr a é. vyja vou v o zof a s d v ob řuje j blacích. nílek v t e liče V ji. Je n citos ůbec n ýmu. Žije emlu lovc milá čkem i a em ví, vš všec ocem e h. i sbírací kartu s 5 samolepkami! Trpa jako slík ham iž výpr okrasn ník une s a nask vu se o ou deko l na svů oč n j k r a je amžitě v aci. Naš tajný o t jich y s spec dává no ěstí byl trov S up z v iální supe ý tým su achycen erosmu perh rlo 1ad sign Pro ď rž ál r a vy ž dej dinů - S SOS! N í ji v za přek ij dob hr u se n a r a zá perosm záchra adě všec ážky př odružs chr nno a 2. i put tví b h n a y T u nno a os o s ě u mis ak s nim vob uperhr vání os hem pl i i. odit diny avby tro v a kama p e rády pomoz m. Na nic o moř ia j . Do akce im přem nečeke překo oci ! Trpa j! Posb návej ír slík Při náku a ha ej si mižn pu ve va An íka ton šem supe u poklad io T rmarke ny za ka o ma tu BIuLL ždých 25 m to 0 Kč je nadzí sAe dkuotást an et l v eelký dnu vuko et rycná lepkvou.u s le svůdník Na kart hlo h stí. ičku nale tem kým ita a lamač pte 20 n l dostan si na ou minu ským př dívčích nálepek ete za l íz s a svého 19,90 Kč Cho dobré ost, o vukem. rdcí. M SVéHO . ZA 10 Ná luví plyšáka dí s kter jídl V It SUPERHR P a LE p PE ričk o a dok é mlčí. álii má DINU ZA ou P P o 199,90 Kč K DOSTANETE ísnič nalý úč otrpí . kou es. . Luc Vyplněno ka Lus u kartič kov ku odev á zdejte u poklad stříl Rebe ny. silo í kulom Nálepky e u hr čem lka. Neu obdržít ášky tnou u s e u pokl . v obdo ní se ž si ji č tále no adny př a bí od 17 i každém ráda mvšak skrýsto plet sí kapuci, k . 9. 2014 o a v v d ná á l u ůli o č u ho leku s je Hyn 9. 12. 2014 nůpu týmu ”hrac lka ja klukem. ek . ko P Hou vytr hitti“ . Milo lusk! od vale bin Na z s ig IONI i t Svého nor n S uje. é návr di plyšáka zeln TA a es hy si kapo ické m vy ůž zvedno m lo mist Viol ut do 23 ete r ún etk podho g. Um iků. . 12p. e20 Vit ním s u Borů ubí. Je í čáry a rf14 am .t vku. kou velm vitu. e k ín T z Je m ně o i Své a la, p „Víť is city jně ji p charisPl mayšákraotje a“ zdr trem s vládá b o o se j a Ma o í vša zoruje tický až žemvo yržn nda situ vý život tylu ”Sv jové u ůs é zakoup k st aci. V m ě n it zapo39 rín ále v lese, démonic tal ymáč í styl a ží pěst ění kun neo k 9, k m d 90 ý g ohl Kč.kne . “. j dho yž ta kama ze s e fres Vyznává -fu. nčí dlal hvk ebe rádů vyje Pořada v a m te vit. z br šechn ždé výrobk lem je BILL y o ndy. ů, změn A, , aby nelze it prav spol. s r. o. vym Po id vrhá reklam áhat právní la této akce řadatel si vy vitam či a hrazuj cestou e práv ketingo není nabídk ani ne akci zrušit. ínov o kd ou lze po Pr vý é bo pořada ávo na koup ykoliv změn tiskový m a propag ani výzvou mby. k podá teli mís ačním ch či jin i výrobk it nabí vání účel zené to ni ých ů JAK N AS BÍR AT C E LOU S UPE ROS M U 2? Těšíme se na Vás! 1 2Vaše nová billa. nám Pomoz z k a m achrán ará d y ! it Do a kce! 1 3 4 6 2 6 5 podobn S BÍ REJ NÁ AS LE P ES KY S UP TAV S I ERO SM U2 ! 8 5 90 3 7 344 11 12 16 17 701 8 906 SUP ERHR DINA 13 18 Supe rhr SUP 1 9 , 9 0 DINA ZA Kč dina bez SPÁLENÁ, nále pek za 3 99,9 8 5 90 0 Kč ZA 344 Goodn 701 ess Ga 199,9 14 19 ERHR 5 9 Čerstvě otevřeno! dle prav na ům. BI druhy LLA, sp bídek, jde ch vymáhat idel té o doku fi ol. s r. yb. ment ur nanční hoto to akce o. si vy vost. Ta čený vý hrazuj to e práv o na op hradně k m arravu př ípadný ch ých ch 4 10 0 Kč 15 20 -30% 913 ng TM is a tradem ark of TC C Global illa.cz PRAHA – OC QUADRIO. 04.08.14 04.0 8.14 Hrozny révy vinné bílé bezsemenné vanička, 1 ks 500 g Řecko dříve 46,90 14:5 8 -43% 29 90 100 g = 5,98 Kč 22 volný, 1 kg Ekvádor dříve 32,90 14:55 PŘIJDETE NA CHUŤ NAŠÍ NABÍDCE A SKVĚLÉ ATMOSFÉŘE! -36% 90 Banán N.V. w w w.b Bageta světlá z naší pekárny 1 ks 50 g dříve 4,40 -21% 2 50 100 g = 5 Kč Versailles Jambon de Paris z pultu lahůdek cena za 100 g dříve 37,90 29 www.billa.cz 90