Aktuálníletáky.cz   

Kika nábytek katalog : Zahradní katalog 2012

Platnost od 5.3. do 22.9.


Zahradní katalog 2012 - strana 105


Zahradní katalog 2012 - strana 105

Grilpárty Ohniště Doplňky Oheò fascinuje lidstvo od poèátku svìta. Jeho ovládnutí patøí k nejvìtším lidským vymoženostem. Magické pøitažlivosti plamenù dosáhnete v dùmyslném ohništi. K tomu staèí nìkolik venkovních doplòkù a party mùže zaèít! Vhodné jen pro venkovní použití. 105