Aktuálníletáky.cz   

Kika nábytek katalog : Zahradní katalog 2012

Platnost od 5.3. do 22.9.


Zahradní katalog 2012 - strana 3


Zahradní katalog 2012 - strana 3

MILÍ ZÁKAZNÍCI KIKA, 5 31 POHODLNÉ & ELEGANTNÍ JASNÉ & JEDNODUCHÉ 47 63 ROMANTICKÉ & PØIROZENÉ BALKÓNY 77 105 WELLNESS LEHÁTKA & SVÌT DÌTÍ GRILOVÁNÍ & VENKOVNÍ DOPLÒKY srdeènì Vás vítáme v zahradním svìtì kika! Pod mottem „Venku jako doma“ naleznete v kika velký výbìr zahradního nábytku a doplòkù, kde si každý jistì nìco vybere. Nové materiály, svìží barvy a dùmyslná øešení Vám nabízejí tento rok nìco extra. Ponoøte se již nyní do zahradního svìta kika, kde Vám naši odborní prodejci pomohou s realizací zahrady Vašich snù. Tìšíme se na Vaši návštìvu v kika - jednièka v nápadech na bydlení! Vaše Simone Werler Nákupèí sortimentu „Venku jako doma“ 3