Aktuálníletáky.cz   

Kika nábytek katalog : Zahradní katalog 2012

Platnost od 5.3. do 22.9.


Zahradní katalog 2012 - strana 56


Zahradní katalog 2012 - strana 56

SORRENTO/CROSS Køeslo „SORRENTO“. 4.990,- Kè Umìlý výplet, barva bílá. Hliníková kostra. Vèetnì polštáøe, barva hnìdá. Š/v/h: 65 x 95 x 61 cm. Zahradní tyè. 139,- Kè Kov ošetøený barvou èernou, Rozmìr: 15,5 x 80 cm. (18843004) (18760000) Stùl „CROSS“. 16.990,- Kè Teakové døevo, barva hnìdá. Š/d: 100 x 200 cm, v. 75 cm. Skleník. Od 1.190,- Kè Lakovaný kov/umìlá hmota. V. 37 cm 1.190,- Kè nebo v. 46 cm. 1.790,- Kè (18850653) 56 Dekoraèní koruna. 299,- Kè Litina, barva rustikální hnìdá. Prùmìr: 14,5 cm, v. 16 cm. (18883208) (18920620, 18920654) Romantické & pøirozené