Aktuálníletáky.cz   

Kika nábytek katalog : Zahradní katalog 2012

Platnost od 5.3. do 22.9.


Zahradní katalog 2012 - strana 9


Zahradní katalog 2012 - strana 9

DEWDROP 3-dílné závìsné køeslo „DEWDROP“. 13.990,- Kè Umìlý výplet, barva šedá. Hliníková kostra, barva šedá. Závìsné køeslo, stojan a závìsné kování. Vèetnì 2-dílné sady polštáøù, pøírodní barva, tl. 5 cm. Prùmìr: 96 cm, v. 198 cm. (18774960) Lampa „BOW“. 2.490,- Kè Ocel, pro bioetanol nebo gel k hoøení. Vèetnì zhášedla. (18890823) SAMANTHA Jídelní set „SAMANTHA“. 49.990,- Kè Umìlý výplet, barva šedá. Hliníková kostra. 1 x stùl, noha ocel, podstavec hliník. Vèetnì sklenìné desky, š/d: 90 x 90 cm, v. 74 cm. 1 x køeslo, š/v/h: 70 x 70 x 70 cm. 2 x støedový díl, š/v/h: 54 x 70 x 70 cm. 3 x rohový díl, š/v/h: 70 x 70 x 70 cm. Vèetnì polštáøù, barva šedá, tl. 8 cm, vodu odpudivý. Dekoraèní polštáøe nejsou souèástí. Kvìtináèe „VERENA“. Umìlý výplet, vnitøní nádoba ocel. Prùmìr: 30 cm, v. 45 cm. 899,- Kè Prùmìr: 35 cm, v. 75 cm. 1.490,- Kè Prùmìr: 40 cm, v. 100 cm. 2.990,- Kè (18902008, 18901977, 18862905) (18781402) Zahradní tyè. 2-dílná. 259,- Kè Lakované železo. Rozmìr: 9 x 131 cm. (18921066) Pohodlné & elegantní 9