Aktuálníletáky.cz   

Akční­ leták Kaufland : Aktuální leták Kauflandu

Platnost od 13.11 .2014 do 19.11 .2014


Aktuální leták Kauflandu - strana 31


     

Aktuální leták Kauflandu - strana 31

+$9æÁTERáæ æ3TĝEDAæ æíTVRTEKæææODæ æHOD BâVALâ¬DģM METRO¬!¬ ¬STANICE +$%æ.ÈRODNÒæ$ĦMææææææææææææææ.ÈMĐSTÒæ-ÒRU欬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬æ0RAHAæ6INOHRADY äELEZNIĊÉĚģ NÉMčSTÓ¬-ÓRģ ŠETŘTE Q  G  Ċ + ¬    ¬ Aä :,!4! æ0,!4).9 É V S PENÍZE! TA 6âKUPNÓ¬CENY¬ZLA ĚÓ DLE¬RYZOSTI¬A¬STÉ 34ý¶"2!æ!æ34!2/Ç)4./34¶ Ušetřete u nás až 1 700,- Kč! Pokud tento vystřižený inzerát odevzdáte při nákupu jakýchkoliv pánských nebo dámských kalhot, budou Vám tyto kalhoty účtovány pouze za neuvěřitelných 199,- Kč bez ohledu na uvedenou cenu! Pokud nakoupíte jen dámský nebo pánský kabát nebo oblek, tak Vám z jejich ceny bude odečteno 600,- a 600,- Kč. Na tento kupon lze nejvýše zakoupit 1x kalhoty a až 2 kusy obleků nebo kabátů. Výsledná maximální uspořená částka pro Vás může být až 1700,- Kč (úspora 600,- + 600,a přibližně až 500,- Kč za kalhoty podle jejich původní ceny). A to tedy již stojí za to k nám přijít. Těšíme se na Vás. Tato akce platí do 19. 11. (včetně) a nelze ji kombinovat s jinou probíhající akcí. PRAHA, Vinohradská 123 5 minut chůze od zastávky metra “FLÓRA” směrem k centru, zastávka tramvaje “Radhošťská”, vedle Všeobecné zdravotní pojišťovny, naproti restaurace Apetit. Parkování doporučujeme v PALÁCI FLÓRA. POZEMKY K PRODEJI V BLÍZKOSTI OC KAUFLAND Více informací na www.kaufland.cz/pozemky 0/:/2æ*%$).¬æÀ!.#% ¬VYKUPUJEME¬ZLOMKOVϬZLATO ¬DENTÉLNÓ¬ZLATO¬ZUBY¬ ¬I¬NEčIÝTĐNÏ ¬STĝÓBRO TECHNICKϬSTĝÓBRO ¬PLATINU¬4O¬VÝE¬ZA¬NEJLEPÝÓ¬VâKUPNÓ¬CENY ¬KTERϬSTANOVÓ¬ODBORNÓCI¬V¬OBORU¬ZLATNICTVÓ¬0ENÓZE¬IHNED¬NA¬RUKU :!25í5*%-%æ3%2)»:.¶æ*%$.¬.¶ &IRMAæ3CHNEIBERGERææ(AUER ¬REGISTROVÉNA¬PUNCOVNÓM¬ÞĝADEM¬ 0,!4"!æ6æ(/4/6/34)æ!Çæ$/æ6ÅÀ%æ æ+í 02/æ6%,+Åæ:¬*%-æ/"í!.Ćæ3%æ4!4/æ!+#%æ/0!+5*% 34!2/Ç)4./34)ææ ææ34/,%4¶ s¬/"2!:9¬s¬(/$).9¬s¬(/$).+9¬s¬Á0%2+9¬"2),)!.4/6³ ¬'2!.­4/6³¬!4$ ¬s¬34ý·"2/¬34ý·"2.³¬0ý·"/29 ¬36·#.9 ¬34ý·"2.³¬.­$/"· 4­#9 ¬05$ý%.+9 ¬4!"!4ð2+9 ¬-).#% ¬!4$ ¬s¬3+,/¬*%.¬34!2/È)4.³ ¬s¬3/Á+9¬!¬0,!34)+9¬:¬0/2#%,­.5 ¬"2/.:5 ¬+/65 ¬3,/./6).9 $ý%6! ¬s¬Á!6,%¬s¬"/$­+9¬s¬3-9í#/6³¬.­342/*%¬s¬:,!4³¬-).#%¬s¬0%23+³¬+/"%2#%¬s¬*).³¬:!*·-!6³¬34!2/È)4./34) ¬NÉSTĐNNÏ ¬STOLNÓ ¬PODLAHOVÏ (/$).9 :,!4/ (/$).+9 ¬KAPESNÓ¬A¬NÉRAMKOVϬNAPĝ¬)WC¬ ¬3CHAFHAUSEN ¬'LASHàTTE ¬0HILIPE¬ ¬PATEC ¬/MEGA ¬,ONGINES ¬¬¬,EMANIA ¬!NGELUS ¬:ENITH ¬"REITLING ¬VYKUPUJEME¬ZLOMKOVϬZLATO¬V¬BĐäNâCH¬RYZOSTECH ¬A¬TO¬JAK¬NÓZKORYZOSTNÓ¬ ¬¬ ¬¬KAR ¬¬ ¬¬KAR ¬TAK¬I¬BĐäNЬPOUäÓVANϬ¬ ¬¬KAR ¬ ¬ ¬¬KAR ¬čI¬RYZÓ¬¬¬ ¬VYKUPUJEME¬NAPĝÓKLAD¬ZUBNÓ¬ZLATO¬I¬NEčIÝTĐNÏ ¬A¬TO¬JAK¬NEPOUäITϬV¬PLÉTCÓCH¬AURIX ¬čI¬DESTIčKÉCH ¬TAK¬ZUBNÓ¬ZLATO¬JIä¬POUäITÏ 0,!4).! ¬VYKUPUJEME¬V¬PODOBЬÝPERKĦ SLITKĦ ¬TERMOčLÉNKĦ¬A¬PYROMETRĦ 34ý¶"2/ ¬TABATĐRKY ¬PUDĝENKY ¬HĝEBENY ¬PĝÓBORY¬I¬JEDNOTLIVϬKUSY¬I¬POÝKOZENÏ ¬TÉCY¬A¬STOLNÓ¬NÉDOBÓ ¬JIä¬NENOÝENϬÝPERKY¬A¬JAKKOLIV¬POÝKOZENϬÝPERKY¬VÝEHO¬DRUHU ¬STĝÓBRNϬMINCE¬&RANC¬*OSEF ¬čESKÏ ¬ĝÓÝSKÏ ¬CARSKϬA¬DALÝÓ¬V¬JAKÏKOLIV¬KVALITĐ 6âKUP¬STAROäITNOSTÓ¬TEL ¬¬ 4%#(.)#+²æ34ý¶"2/æ'!,6!.)+! æ+/.4!+49 æ$2¬49 æ:"94+9 0OTĝEBUJETE¬PRODAT¬ZLOMKOVϬZLATO¬ZLOMKY ¬NEBO¬SVϬNEPOTĝEBNϬZLATϬÝPERKY¬(LEDÉTE¬NEJVYÝÝÓ¬CENY¬PRO¬VâKUP¬ZLOMKOVÏHO¬ZLATA¬V¬í2¬.AÝE¬l¬RMA¬SE¬ZABâVɬVâKUPEM¬ZLATA¬JIä¬ĝADU¬LET¬6YKOUPÓME¬VÝE ¬ CO¬JE¬ZE¬ZLATA ¬V¬JAKâCHKOLIV¬KARÉTECH¬-ĦäETE¬NÉM¬PRODAT¬I¬JAKÏKOLIV¬MNOäSTVÓ ¬CENA¬JE¬URčENA¬ZA¬¬GRAM ¬ALE¬ANI¬KILOGRAM¬ZLATA¬NENÓ¬PROBLÏM¬VYKOUPIT¬:LATO¬NIJAK¬NEUPRAVUJTE ¬UDĐLÉME¬TO¬ZA¬6ÉS !¬NEBUDETE¬PLATIT¬äÉDNϬPOPLATKY¬ZA¬ZPRACOVÉNÓ ¬NEBO¬VYZKOUÝENÓ ¬TO ¬CO¬BUDE¬NA¬NAÝÓ¬KALIBROVANϬVÉZE ¬TOLIK¬PENĐZ¬ZA¬SVϬNEPOTĝEBNϬZLOMKOVϬZLATO¬V¬NAÝEM¬VâKUPU¬ZLATA¬DOSTANETE 6Á%¬-ĆÈ%¬"Æ4¬)¬3),.ð¬0/Á+/:%.³¬0/2!$·-¬ ¬3"ð2!4%,¬.%*,%0Á·¬#%.9¬ ¬0,!4"!¬6¬(/4/6/34)¬4ðÁ·-%¬3%¬.!¬6!Á·¬.­6Á4ð65¬ ¬5¬.­3¬$/34!.%4%¬.%*6·# ve Vašem e-mailu! Chcete mít pravidelně každý týden přehled o všech novinkách z pohodlí Vašeho domova? Stačí vyplnit jednoduchý formulář na našich webových stránkách a každý čtvrtek se můžete těšit na pravidelnou dávku informací z Kauflandu! www.kaufland.cz/ newsletter Nebo jednoduše oskenujte QR kód Vaším chytrým telefonem. Rádi byste si přivydělali jako distributor/ka? Nabízíme zajímavou odměnu a dlouhodobou spolupráci! Kontaktujte nás prosím na telefonu 800 165 894 nebo e-mailem: distribuce@kaufland.cz 0/5+­:+!¬.!¬¬+í 0LATÓ¬POUZE PĝI¬VâKUPU ZLATA¬NAD¬¬G Všechny novinky Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy • po celém Česku - v nákladech 2 800 000 ks • • i po jednotlivých regionech • Volejte našeho regionálního zástupce 323 607 653, 603 983 196 Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. VÝKUP AUT PLATBA HOTOVÌ ROK, STAV, MODEL NEROZHODUJE PØIJEDEME K VÁM + likvidace autovrakù 731 927 627 Týdeník Kaufland do Vašich schránek protože Kaufland to jsou vždy kvalitní služby! Pro oblast Žižkov, Vinohrady, Strašnice, Malešice přijmeme: DISTRIBUTORY pro pravidelné doručování našich reklamních novin do poštovních schránek Je-li Vám minimálně 15 let, máte ukončenou povinnou školní docházku, bydlíte v uvedených lokata máte pravidelně volné středy, pak si můžete u nás přivydělat. Zašlete nám Vaši adresu a telefon a jestliže budete vybráni, budeme Vás kontaktovat. Ostatní zájemce ponecháme v databázi jako možné náhradníky. Kaufland ČR v.o.s., k rukám panu Michalu Suchomelovi, zn. DTAJV, Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, e-mail: michal.suchomel@kaufland.cz Kaufland je atraktivní společností v oblasti potravinářského obchodu, pro kterou je spokojenost zákazníků vždy na prvním místě. AJV 31 / — K Kaufl and ČR v.o.s. B Bělohorská 203 169 00 Praha 6 www.kaufland.cz/kariera Rychlá půjčka 500 – 10 000 Kč, hotově do 10 min. Pro úplně každého. Potřebujete OP, mobil. Kde? Metro „C” Ládví, u Alberta. Po-Pá 9-19, So 9-12 Tel.: 736 299 299 RYCHLÁ Staèí OP PÙJÈKA Peníze ještì dnes! VOLEJTE ZDARMA 800 800 288 I pro problémové klienty máme pùjèku! Zprostøedkovatel pùjèek, úvìrù pro více investorù za obsah inzerce ručí zadavatel 71