Aktuálníletáky.cz   

Makro leták : Epikure

Platnost od 19.11 .2014 do 16.12 .2014


Epikure - strana 4


     

Epikure - strana 4

Ma so právě tím, že naučíme lidi jíst přeštické vepřové. Prostě musel přijet Angličan, aby nám řekl, čeho je potřeba si doma vážit. Dnes máme zhruba 800  prasat v  uzavřeném obratu stáda od 70 až 80 prasnic a  vlastních kanců a  chtěli bychom se stát plnohodnotnou součástí plemenitby. Největším problémem je dodržování rodových linií a  zabránění příbuzenskému křížení, při němž zvířata rychle zdegenerují. Jak vypadá život vašich prasat? JEZTE PŘEŠTÍKY, ZACHRÁNÍTE JE K  přednostem českých přeštických prasat patří především vynikající reprodukční vlastnosti, odolnost vůči stresu a  nenáročnost. Přeštická prasata měla velký význam při rozšiřování chovů jako plemenná prasata. Koncem 20. let minulého století však bylo vlivem nových zákonů do chovů zaváděno pouze bílé ušlechtilé plemeno a chov přeštických vepřů byl výrazně potlačen. Jeho obnova započala v roce 1952 a regenerace trvala více než 10 let – jako samostatné plemeno bylo přeštické černostrakaté prase uznáno v roce 1964. V současné době je chováno převážně jako genetický zdroj obsahující geny s  bezprostřední nebo potenciální hodnotou pro lidstvo. V  menším množství se chová pro tržní využití. Maso přeštíků poskytuje chutné, optimálně tukem prorostlé maso a  v  kuchyni platí za skutečnou delikatesu. Maso z  přeštíků je v poslední době žádané v lepších restauracích, hosté totiž oceňují jeho vynikající chuť. Jedním z nadšených chovatelů přeštických černostrakatých prasat je majitel bio farmy Sasov Josef Sklenář. Přestože ho maminka jako čtyřletého na poslední chvíli zachránila před utonutím v prasečí močce, na zemědělství nezanevřel a  dnes je největším bio chovatelem českých přeštických prasat. Jaké vzdělání člověk potřebuje, aby dokázal řídit ekologickou farmu zabývající se rostlinnou výrobou a chovem skotu, prasat, koní a koz? V první řadě k tomu musí mít vztah a vědět, jak se příroda chová a  co potřebuje. Měl jsem původně být chemik, ale skončil jsem jen se střední zemědělskou školou. Po vojně v  roce 1991 jsem totiž začal soukromě hospodařit a  postupně jsem přešel na ekologické hospodářství. Vaší specialitou je chov českého plemene přeštických prasat, co vás k tomu vedlo? JOSEF SKLENÁŘ 4 cE1425_02-09.indd 4 Začal jsem s  nimi už v  90. letech, kdy jsem koupil poslední chov na Moravě, ale nízké výkupní ceny pro nás znamenaly velké ekonomické propady. Trh je nastaven na rychle rostoucí hybridy, zatímco přeštíci přibývají pomalu a  jsou tučnější. Pak jsme se zapojili do výzkumného úkolu s  Výzkumným ústavem živočišné výroby v  Uhříněvsi. Týkal se porovnání kvality masa prasat chovaných na pastvinách a  v  halách. Tehdy jsem potkal Paula Daye  – šéfkuchaře pražské restaurace Sansho, který se do přeštíků zamiloval a  učil nás, jak zachránit české plemeno Jsou z přirozené plemenitby (inseminace je u  nás výjimečná) a  selata zůstávají 90  dní u  prasnice, tedy až do doby, kdy mají imunitní systém dospělých. Jsou krmena přirozenou stravou, kterou připravujeme z  chemicky neošetřeného obilí. Má méně proteinů než běžně používané sojové boby, takže zvířata přibývají pomaleji, a tím je jejich maso vyzrálejší. Mají přístup do venkovních výběhů a  větší prasata žijí na pastvinách, kde se mohou schovat ve speciálních stanech či pyramidách. Jejich imunitnímu systému prospívá pohyb, přírodní látky získané při rytí kořínků a  možnost uplatnit přirozenou inteligenci a  zvídavost. Venku se nažerou i  zabaví. Na rozdíl od prasat z velkochovu mají ponechané ocásky (ty máme i ve znaku). Nudícím se selatům v  halách se totiž musejí odstraňovat, protože by si je navzájem ukousala. Jak ale zvládáte ekonomický tlak? Umějí zákazníci ocenit, že necháváte selata dlouho u matek a dopřáváte jim takový komfort? Je to unikátní a proti všem příručkám, ale u  nás to vychází. Připouštíme totiž i  kojící prasnice, takže stihneme dva vrhy do roka. Navíc se díky přirozenému oplodnění rodí více selat a  jsou zdravější. Ekonomicky nám velmi pomohla i  dostavba vlastních bio jatek v  roce 2009 – mimo jiné odpadá komplikovaný a stresující převoz. Prasata ženu na porážku sám a  do poslední chvíle mají pocit, že zažívají nějakou zábavu. Na mase je absence stresu opravdu znát. K  dnešnímu dni máme asi 1500  registrovaných odběratelů, z  toho 1300  drobných.  Nikdy mne nenapadlo, že budu dodávat do řetězců, ale férové nabídky MAKRO si opravdu vážím. Jsem rád, že se maso od nás jeho prostřednictvím dostane k dalším lidem. Více na biofarma.cz ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU SORTIMENT Z PŘEŠTICKÉHO PRASETE JE NA OBJEDNÁVKU U VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ MASA. EPIKURE 11/6/14 1:53 PM