Aktuálníletáky.cz   

Makro leták : Epikure

Platnost od 19.11 .2014 do 16.12 .2014


Epikure - strana 7


     

Epikure - strana 7

VÍTE, CO JÍTE... PRAVÉ ČESKÉ VEPŘOVÉ Společnost LIPRA PORK ze Štěpánovic patří do skupiny „Prase“ sdružující všechny společnosti zabývající se chovem prasat v rámci skupiny Agrofert. Do MAKRO dodává špičkové vepřové pod značkou Horeca Select. Zdejší chov prasat nám přiblížil ředitel firmy Ing. Josef Luka. Na jaká plemena jste se zaměřili a v čem jsou jejich výhody? Chováme plemena běžná v  Evropě. Matky jsou kříženkami plemen Landrace a  Yorkshire, mají vynikající plodnost a  mléčnost, vyrovnanost vrhu i  přežitelnost selat. Jsou nestresová a mají výborné přírůstky. Otcové finálních jatečných prasat pocházejí z odolného plemene Duroc, které se vyznačuje vynikající růstovou schopností a  vysokým podílem kvalitního libového masa. Můžete nám popsat přednosti vepřového masa ze zodpovědně chovaných, krmených a poražených prasat ve srovnání s levným dovozem? Hlavní výhodou je, že víme, jaké maso jíme a z kterého chovu pochází. Máme jistotu, že zdrojem masa vyrobeného v České republice jsou zvířata, jež od narození dostávají všechny potřebné základní živiny. Je v  našem zájmu vytvářet prasa- tům příznivé podmínky, protože víme, že zdravé a spokojené zvíře nám dá nejlepší výsledky, navíc jsme pod pravidelným dohledem Státní veterinární správy. Rovněž naše kontrola krmiva je velmi důkladná, přísný dozor vykonávají i  státní orgány. Poslední, a  snad nejpřísnější kontrola je přímo na jatkách, kde každý poražený kus odborně prohlíží veterinární lékař a  nepřipouští žádné kompromisy. Na co jste za rok ve funkci ředitele nejvíce pyšný? Štěpánovická prasata dostávají kompletní krmnou směs od společnosti Cerea složenou z  obilovin, sóji, kukuřice, minerálních a  vitaminových doplňků namíchanou přesně podle kategorií. Březím a kojícím prasnicím se podávají dva druhy krmných směsí, jatečním prasatům se od narození do porážky připravuje pět druhů směsí podle nutričních požadavků jednotlivých fází růstu. Jednou týdně navštěvuje farmy veterinární lékař a každé čtvrtletí posílá vzorky krve na rozbor do Státního veterinárního ústavu. Selata po narození stráví 25  dní u  prasnice v  porodním boxu s  výhřevnou podlážkou poskytující teplotu kolem 38 °C. Po odstavení váží asi 6 kg a  v  předvýkrmu jsou rozdělena po 20 kusech podle pohlaví a  velikosti do  kotců s  výhřevnými podlážkami, dvěma napáječkami a neomezeným přístupem ke krmení. Teplota v hale je z 22–23 °C postupně snižována až na 18 °C. Selata zde stráví zhruba 8 týdnů a po dosažení hmotnosti kolem 28 kg jsou převezena na výkrmovou farmu. V  kotcích po 10–13  kusech mají neomezený přístup k  vodě a  třikrát denně dostanou mokré krmení. Dosažení porážkové hmotnosti kolem 118 kg trvá přibližně 100 dní, poté jsou prasata odvezena na jatka Kosteleckých uzenin. Loni jsme uvedli do provozu farmu Lipec, kde je ustájeno 1300 prasnic a  rodí se zde selata do našich výkrmen. Plánujeme roční produkci více jak 45 000 selat, která zvýší naši soběstačnost, zatím dokupujeme selata od společnosti Animo Žatec. Těší mne velmi dobré výsledky všech našich farem, které jsou srovnatelné s  nejlepšími chovateli v Evropě. ING. JOSEF LUKA, ŘEDITEL SPOLEČNOSTI LIPRA PORK V roce 1980 absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, poté nastoupil jako zootechnik na farmě do původního Společného zemědělského podniku Mladá Boleslav, později pojmenovaného Proma Mladá Boleslav, a  od roku 1990 byl jeho ředitelem. V  roce 2011 firma fúzovala spolu s  dalšími dvěma do společnosti LIPRA PORK ve vlastnictví Agrofert. Ing. Josef Luka je v  čele firmy od roku 2013. LIPRA PORK se skládá ze čtyř reprodukčních farem se 4500 prasnicemi, v předvýkrmu je 19 520 selat a deset výkrmových farem má kapacitu více než 50 000 jatečných prasat. fa c e bo o k . c o m / m a k ro . c z cE1425_02-09.indd 7 tw i tte r. c o m / m ak ro cr 7 11/4/14 11:30 AM