Aktuálníletáky.cz   

Akční­ leták Kaufland : Aktuální leták Kaufland

Platnost od 20.11 .2014 do 26.11 .2014


Aktuální leták Kaufland - strana 29


     

Aktuální leták Kaufland - strana 29

POTRAVINOVÁ SBÍRKA Pomozte svým nákupem ! u d a p o st li . 2 2 u ot b so Pozor, už tuto V   sobotu 22. listopadu 2014 se v  celé České republice koná již 2. ročník Národní potravinové sbírky. Během této sbírky mají lidé možnost zakoupit a následně darovat jídlo potřebným. Letos se do sbírky zapojí 387 prodejen po celé České republice. Vedle řetězce Kaufland ještě Tesco, Albert, Globus, Penny a  dm drogerie. Zároveň s  obchodníky se do  sbírky zapojí i  výrobci (např. Emco, Kostelecké uzeniny, Penam, Tatra, Unilever a daší), kteří své vlastní výrobky zavezou přímo do skladu Potravinové banky. Dalším důležitým partnerem sbírky je společnost DHL, která bude zdarma svážet věnované potraviny do  Potravinové banky a  také do  jednotlivých charitativních a  neziskových organizací. Při akci budou pomáhat stovky dobrovolníků, kteří Vám, zákazníkům, budou rozdávat letáčky se seznamem vhodných potravin, které je možné věnovat. Zakoupené potraviny si pak od  Vás dobrovolníci vyberou a vloží je do připravených nákupních vozíků označených logem sbírky. Kupte a darujte luštěniny nebo jiné potraviny v rámci ŕ&+&,%Ÿ7 93Ü.1Ÿ .$ĝ,œ Národní potravinové sbírky. Pomozte těm, kteří to ve Vašem kraji potřebují. V sobotu 22. 11. 2014 ve Vašem obchodě. Komu pomůžete? Na  hranici chudoby nebo sociálního vyloučení žije dnes v České republice téměř jeden a půl milionu lidí. Dalších 1,7 milionu lidí musí vystačit s příjmem těsně nad ní. Jde o klienty sociálních zařízení a charitativních organizací, jejichž životní situace je natolik tíživá, že si nemohou zajistit základní potraviny vlastními silami, např. matky s dětmi v azylových domech, děti v  dětských domovech či seniory, postižené, lidi bez domova a  další. Právě těm je Vaše pomoc určena. Některé z těchto institucí (dětské domovy či domovy pro seniory) dostávají příspěvek na jídlo od státu, díky darovanému jídlu však mohou ušetřené prostředky investovat jinam. Během loňského prvního ročníku sbírky, která probíhala ve 111 prodejnách, lidé vybrali celkem 55,5 tun potravin. Firmy navíc přispěly dalšími 10,5 tunami potravin. Darovaných 66 tun potravin představuje 132 000 jídel. ŕ5ƒ'%<&+ DOSTAL 1$./ƒ'$Î.8œ ŕ327ĕ(%8-8 '267$7Î2Î.8œ ŕ32ĕƒ'1Ü0, 7226/$Ð7(œ ŕ262/7( 0,72œ Jaké zboží můžete darovat? Koupit a darovat můžete například olej, sirupy, džemy, kompoty, čaje, mouku, různé konzervy, instantní polévky, trvanlivé uzeniny, cukr, sůl, cukrovinky, nápoje v  obalech tetrapack, krupičku, piškoty, cereálie, luštěniny, těstoviny, rýži – zkrátka veškeré trvanlivé potraviny. Co bude s darovaným zbožím dál? Potraviny, které zákazníci darují, se převezou do  potravinových skladů České federace potravinových bank. Odtud budou putovat k  jednotlivým charitativním organizacím a  přes ně k potřebným. Darované potraviny zůstávají v pobočce Potravinové banky v  tom kraji, kde byly darovány. Proto darováním pomáháte lidem ve  svém okolí. Více informací o  sbírce a  o  darování potravin získáte na www.potravinypomahaji.cz. Foto: Byznys pro společnost SBIRKA