Aktuálníletáky.cz   

DM drogerie leták : Parfémy

Platnost od 3.12 .2014 do 24.12 .2014


Parfémy - strana 7     

Parfémy - strana 7

... kouzlo Vánoc –40 % –41 % –30 % Esprit Gabriela Sabatini Feel Happy pánská Eau de Toilette dámská Eau de Toilette 20 ml, 2 druhy dříve 429 Kč 30 ml dříve 419 Kč 249 83 Kč za 10 ml zlevněno od 02. 12. 2014 Beyoncé Kč 149,50 Kč za 10 ml zlevněno od 02. 12. 2014 dm dárková karta Rise dámský Eau de Parfum 30 ml dříve 769 Kč Pohodlné pro Vás, mnoho možností pro obdarovaného. 449 Kč Nechejte si požadovanou částku načíst na pokladně a kartu jednoduše darujte. 149,67 Kč za 10 ml zlevněno od 02. 12. 2014 –34 % 299 Kč Puma dámská Eau de Toilette dm d 20 ml, více druhů dříve 379 Kč 249 Kč 124,50 Kč za 10 ml • zlevněno od • 25. 11. 2014 papír z příkladně obhospodař ovaných lesů a zodpovědný ch zdrojů recyklovate lný papír FSC® C004436 dm dárková karta • Papier aus verantwor tungsvollen Quellen • Papier recyclebar Darko va_k arta_ 85,6x 54mm _CZ. indd árkov á ka r ta 5 FSC® C000000 8.7.20 13 10 :32 :16 –34 % Puma •Papier stammt aus gsvoll na tuto dm dárkovou kartu s ní může finanční částky Po vloženíverantwortun dm v České republice. ten Wäldern bewirtschafte karty zaplatit zboží v kterékoli prodejně držitel und aus kontrollierten částku do výše 5.000,– Kč. dárkovou kartu lze vložit libovolnou Na dm Herkünften kartu nebudou finančních prostředků na dm dárkovou vloženírecyclebar Při•Papier Obalk a_da rkova _karta_ 194x 134m m_CZ .indd Hodn 15-16 ota d dm active beauty body. Aktuální držiteli dm active beauty karty nabity její držitel zjistit v kterékoli zůstatek na dm dárkové kartě může active beauty terminalu prodejně dm v České republice na dm ím dm dárkové karty bude prostřednictv platbě Při pokladně. na nebo karty automaticky vyplacen zbývající zůstatek nižší než 20,– Kč držiteli 5 let od posledního použití v hotovosti. dm dárková karta je platná aus finanční částky. Po uplynutí této doby Papier stammt vložení nebo od•posledního gsvoll verantwortun platnosti bez náhrady. Finanční prostředky pozbývá dárková kartaten dm bewirtschafte Wäldern markt s.r.o. kartě se neúročí. Společnost dm drogerie na dm aus kontrollierten unddárkové neoprávněné použití dm Herkünften odpovědnost za ztrátu, odcizení ani nenese PEFC/02-31-77 recyclebar markt s.r.o. si vyhrazuje právo Papier drogerie dm • dárkové karty. Společnost bez předchozího upozornění. ujednání a podmínky tyto upravovat pánská Eau de Toilette 25 ml, 2 druhy dříve 379 Kč 249 m dá rkorvtaé ka karty je: á ta ov k ka r r á ová d k r dá dm dm • Obalka_darkova_karta_194x134mm_CZ Kč - úprava 6_2014.indd 13-14 99,60 Kč za 10 ml • Papier aus Recycling zlevněno 100% od Material • Papier recyclebar 02.12. 2014 Z.i _C 13 10 :36 :40 d a ov ka rková :16 :32 10 rta 5 dd _C mm 4 ,6x5 85 a_ kart va_ rko Da 13 .20 8.7 Z.in rk Da dm dá ,6 85 a_ art _k 16.6.2014 16:07:28 arta 7 nd m 4m x5 10 8.7.20 vá k árko dm d www.dm-drogeriemarkt.cz Tüte aus www.facebook.com/dm.cesko mindestens 90% RecyclingMaterial • Tüte recyclebar 8 2:1 :3 3 01 .2 8.7 2:15 10:3 d 3 Z.ind mm_C 6x54 _85, karta ova_ Dark 13 8.7.20 14 32: 13 10: 8.7.20 .indd m_CZ 6x54m ta_85, va_kar Darko 1