Aktuálníletáky.cz   

Akční­ leták Kaufland : Akční leták na příští týden

Platnost od 11.12 .2014 do 17.12 .2014


Akční leták na příští týden - strana 28     

Akční leták na příští týden - strana 28

1$'ċ/8-7( '2%5é32&,7 9ČQXMWHVYêPEOt]NêPYiQRþQt FHUWL¿NiWDSRGČOWHVHRGREUê SRFLW]SRPRFLRKURåHQêPGČWHP 6YêPQiNXSHPGČWHP]DMLVWČWH WĜHEDQH]E\WQRXWHUDSHXWLFNRXSpþL QHERGHQSRE\WXY]DĜt]HQtSURWêUDQp ]QHXåtYDQpD]DQHGEiYDQpGČWL 9<%Ë5(-7(9(6+238 626'ċ76.é&+9(61,ý(. :::6269(61,&.<&= VĚRNOSTNĺ AKCE od 4. prosince 2014 do 11. března 2015 Chytrá příprava a uchovávání jídel el s výrobky BOSCH a LOCK&LOCK CK 100 Kč = www.kaufland.cz/ vernostniakce VESNICE Ušetřete až Uše 71 %