Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Slevy až 70%

Platnost od 15.1 .2015 do 25.1 .2015


Slevy až 70% - strana 2     

Slevy až 70% - strana 2

3 xv ík endo v ýpob y tp r od va nebor od inn ýpob y tZDARMA ! Vyh ra j te jedenze3v íkendo vý chpoby tůp ro2osobyneborod inn ý poby tv če tněpo lopen zeask ipasůvrakouskémreg ionuNASSFELD ! S tač íkd yžvobdob í27 . 1 2 .20 14 2 .2 .20 15nakoup í tevp rode jná chINTERSPORT vČRnad999Kčsezáka zn i ckouka r touINTERSPORT ,za reg is t ru je teon l ines vo j i úč tenkuazodpo v í tesp rá vněsou tě žn ío tá zku . V í ce in fo rma c ínawww . in te rspo r t . cz !VÝPROD ALE S ! J E D O R !VÝP !SALE DEJ O R P Ý V ! E !SAL VÝPRODEJ ! E L A S ! J E -44% !VÝPROD !SALE VÝPRODEJ ! í n le vba y r 2pá Dě t sk áf lee c o v ábundaC l i f ton Dě t sk é l y ža ř sk é podk o lenk yR ob P ř í jemn ý , měkk ý ,h ř e j i v ýf l ee c e , o ch r an ab r ad y ,k apu c e , 1 0 0%po l y e s t e r . [ 5 8 5 4 1 2 9 ] Ze s í l en ívob l a s t ichod id l a2p á r y v jednomb a l en í ,5%v ln a / 8 2% ak r y l / 1 0%po l y am id / 3%e l a s t an . [ 7 2 4 0 0 2 4 ] , to219 s í m , 169 , to899 s í m , 499 -30% Ch l ape ck á Dě t sk ásoup r a v a spodn íhop r ád la A c t i veMu l t i2 -pa ckse tJ r . -50% 1 0 0%po l y e s t e r . [ 7 4 6 0 0 4 4 ] Dě t sk ábundaMa t tB/MegB K apu c e ,1 0 0%n y l on/po l y e s t e r . [ 8 5 0 0 3 8 2 / 8 5 0 0 3 8 4 ] , to999 s í m , 699 , to1999 s í m , 999 V odn ís loupe c 2000 mm -42% D í v č í Dě t sk á/ jun io r sk á ou tdoo r o v ábundaP a r ana V odn ís loupe c 3000 mm P e vn ák apu c e ,pé ř o v ýv zh l ed , 1 0 0%po l y e s t e r [ 5 6 7 0 0 5 3 / 5 6 7 0 0 5 5 ] , to1399 s í m D í v č í Ch l ape ck á Dě t sk á/ jun io r sk á snowboa rdo v ábunda Se ven twen t yF lam ing -31% , 799 c loupe ís odn V 3000 mm V oděav ě t ruodo lno s ta p r od y šno s td ík yfunk c iAqu ab a se 3 . 3 . ,v a t o v an á ,v en t i l a c e , p r o t i sněho v ýp á s ,1 0 0%p o l y e s t e r . [ 8 3 0 0 4 3 7 / 8 3 0 0 0 3 6 ] Funk c eAqu am a x3 . 3 ,s v a ř o v ané š v y ,odep ín a c íš l e ,1 0 0%n y l on . [ 8 2 5 0 1 5 5 ] -35% V odn ís loupe c 5000 mm , to1899 s í m , 1299 Dě t sk é l y ža ř sk é k a lho t yBa s i c , to2799 s í m Ch l ape ck á D í v č í , 1799 -54% , to1549 s í m , 699 Dě t sk áz imn ísoup r a v a Loone yT une sHapp y Funk c eAqu am a xE l i t e5 . 5 . ,v oděav ě t ru odo lno s tap r od y šno s t ,v a t o v an á ,1 0 0% po l y e s t e r ,BUNDA :p r o t i sněho v ýp á s , odn ím a t e ln ák apu c e ,KALHO T Y : l a c l y , p r o t i sněho v ýp á sspodé ln ýz ipem . [ 8 6 0 0 1 4 8 ]