Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Slevy až 70%

Platnost od 15.1 .2015 do 25.1 .2015


Slevy až 70% - strana 4     

Slevy až 70% - strana 4

% 1 -35% 2 Snowboa rd 1 SpoonQ F r ee s t y le/ 2 Sphe r i c D ř e v ěn ás end v i č o v ák on s t ruk c e ,SPOON : s t ř edněš i r ok ék r o jen ín ap r a v ém Tw inT ipt v a rusp l o ch ýmC a t ch f r ee Q -C ambe r ,SHPER IC :D i r e c t ion a lSh ape po sk y tu jed yn am i ck ouene r g i ipoc e l é dé l c eh r an y . [ 0 1 9 3 0 1 6 / 0 1 9 1 0 2 2 ] , to3999 s í m , 2999 O ch r annáve s t a F o r t r e s sJun io r E l a s t i ck ýbede rn íp á s . [ 0 4 8 6 2 0 4 ] , to1999 s í m , 1299 Dé lk y :1 3 0 ,1 4 0cm V  n ab íd c es   v á z án ímXTE7 [ 0 3 0 0 1 3 9 ] % , to4999 s í m -% , 3999 Dě t sk é/ jun io r sk é s je zdo vé l y že R ed s te rJ r . -36% L y ža ř sk ého lePRORu sh 2k omponen tn íruk o je t is n a s t a v i t e ln ýmpou tk em . [ 0 2 1 0 3 1 0 ] Sk v ě l eo v l ad a t e lné l y že s   v yn ik a j í c ít o l e r an c í ,c apo v á k on s t ruk c ep r oop t im á ln í odo lno s ta   l ehk o s t , p r o f i lP i s t eR o ck e r . K r o jen í :1 0 2 / 6 5 / 8 6mm R ád iu s :8m ( 1 1 0cm ) [ 0 1 0 0 0 4 4 ] % Dé lk y :1 0 0 ,1 1 0 ,1 2 0cm V  n ab íd c es   v á z án ímXTE0 4 5 [ 0 3 0 0 1 3 4 ] %3499,, to4299 s í m 1 D ře věnéjád ro 1 D ám sk és je zdo vé l y že P r y s t ines   v á zán ímTL100 W A c t i v eR o ck e rp r os t ab i l i tua  k on t r o lup ř i z a t á č en í ,op t im á ln íp ř eno ss í l ya  pe r f ek tn í p ř i ln a v o s th r an ,s t ab i l i t aa  o v l ád án í l y ž í ,3D Du a lHo l zCAP Dé lk y :1 4 6 1 5 4cm K r o jen í :1 2 3 7 5 1 0 3 R ád iu s :1 4m ( 1 6 2cm ) [ 0 1 1 0 3 5 1 / 0 3 1 0 3 4 3 ] 2 % -40% , to9999 s í m , 5999 Dám sk é l y žeV io la sv á zán ím4Mo t ion10 .0 , 6999 , 5999 L y žeF i s che rSpeedGTO sv á zán ímRS10Powe r r a i l Měk č íadob ř eo v l ad a t e lné , vhodnén aup r a v enés je zdo vk y . K on s t ruk c eA IRPO WER sv y z tu žen ímv l ákn yC a rbonT e ch , On -P i s t eR o ck e r . Dé lk y :1 5 5 1 7 0cm K r o jen í :1 1 4 7 1 1 0 0 mm R ád iu s :1 5m ( 1 6 5cm ) [ 0 1 2 0 1 3 2 / 0 3 1 0 3 7 0 ] , 6499 2 , to9999 s í m -33% , to8999 s í m -30% Sp o r t o vn í l y že ,d ř e v ěné j ád r o x t r aL igh t ,r o ck e rn ašp i č c e n apom áh áz ah á jen íob l ouku . Dé lk y :1 4 1-1 5 5cm K r o jen í :1 2 3 / 7 4 / 9 5 mm R ád iu s :1 6 , 4m / 1 6 2cm [ 0 1 1 0 3 8 5 / 0 3 1 0 4 8 8 ] Sn adnoo v l ad a t e lné ,V -Sh ape , Bend -XT e chno l og ie , C apF ib r eCo r e . Dé lk y :1 4 1-1 5 5cm K r o jen í :1 2 0 / 7 2 / 9 8 , 5 mm R ád iu s :1 2 , 4m / 1 5 5cm [ 0 1 1 0 3 8 3 / 0 3 1 0 2 9 7 ] , to8999 s í m , to549 s í m , 349 Dám sk é l y žeB la ckHea ven sv á zán ímXTE10Lad y S je zdo vé l y žeRC4P r em ium SCsv á zán ímRS11Powe r r a i lP P r od yn am i ck é l y ž a ř ea m i l o vn ík yde l š ího ob l ouku ,send v i č o v ák on s t ruk c e , A i rC a rbonT i ,OnP i s t eR o ck e r Dé lk y :1 5 5 1 7 0cm K r o jen í :1 2 0 6 7 1 0 0 R ád iu s :1 4m ( 1 6 5cm ) [ 0 1 4 0 3 4 5 / 0 3 1 0 4 1 2 -46% , to14999 s í m , 7999