Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Slevy až 70%

Platnost od 15.1 .2015 do 25.1 .2015


Slevy až 70% - strana 5     

Slevy až 70% - strana 5

Dě t sk éspo r to vn í l y ža ř sk éb r ý leRub yJ r . p rodě t i -50% T u rbov en t i l a c eapo v r cho v áúp r a v aAn t i F ogz ab r aňu j íz am l žo v án í , jednodu ch ý zo rn ík , 1 0 0%UVo ch r an a . [ 0 8 6 0 0 1 5 ] , 449 p rodě t i p rodě t i Dě t sk á l y ža ř sk áobu v T40 /G40 P ln ásk o ř ep ino v ák on s t ruk c e z a j i š ťu jev ýbo rnouo ch r anu i vob l a s t iu š í ,p a s i vn ív ě t r án í , u ch y c en íb r ý l í . [ 0 8 4 0 0 4 7 ] , 9 9 4 , 1199 -52% , 999 -38% K on s t ruk c e In -mo ld ,e f ek t i vn í s y s t émv en t i l a c e ,Runs y s t ém p r o ind i v idu á ln ín a s t a v en í , v y j ím a t e ln ávn i t řn íč á s t . [ 0 8 4 0 1 5 4 ] -37% L y ža ř sk áhe lmaN ine/E r a K on s t ruk c e In -Mo ld ,p lnohodno tn ár egu l a c ev en t i l a c e The rmo s t a t™ ,z á ruk ak omp a t ib i l i t ysb r ý l em iG i r o . [ 0 8 4 5 1 4 7 / 0 8 4 4 3 2 3 ] P án sk á l y ža ř sk áobu v Que s tA c ce s sX80 % , to2099 s í m , 1299 P án sk á D ám sk á Dám sk á l y ža ř sk áhe lmaH ype r son i c % 3499 , - 1799 , -33% L y ža ř sk áhe lmaB -UP Dám sk á l y ža ř sk áobu v Que s tA c ce s sX55 W T epe lněp ř i způ sob i t e ln ávn i t řn í v l o žk am yCu s t omF i tspo r t l ine r , 3 5mmv e lk r op á sek . F l e x Inde x :5 5 ,L :1 0 4mm [ 3 0 1 0 0 8 8 ] In -mo ldt e chno l og ie ,ak t i vn ív ě t r án í ,odn ím a t e lné u šn ív ý s t e lk y ,sn adnon a s t a v i t e ln ýs y s t ém v e l ik o s t i ,ú ch y tn ab r ý l e . [ 0 8 4 5 0 7 7 ] , to2499 s í m , to4999 s í m % ABSsk o ř ep in a ,C l i ck t o f i ts y s t émumo žňu je ind i v idu á ln íp ř i způ soben í ,h ypo a l e r genn í pod š í vk a . [ 0 8 4 5 0 5 6 ] -61% -50% , to5999 s í m -44% , to2099 s í m Dě t sk á/ jun io r sk á l y ža ř sk á he lmaCa r a t , to799 s í m , to1699 s í m R ide&H ik et e chno l og ie s y s t ém spo ju j í c íspo j l e rsespe c i f i ck ým k op y t emv et v a ruV ,B a ckbone spon au sn adňu j í c íchů z iav ý š l ap y , 2m ik r oh l in ík o v ép ř e zk ya o zuben áp ř e zk a . F l e x Inde x :8 0 L :1 0 4 mm [ 3 0 2 0 4 8 8 ] D v o j i t ásk l a ,1 0 0%UVo ch r an a . [ 0 8 6 5 1 1 8 ] Dě t sk á l y ža ř sk á he lmaK id Z adn ív s tupp r osn adné n a zou v án íav y zou v án í , jednodu ch áp ř e zk a ,vn i t řn í bo t i čk az m i c r o f l ee c e z a j i š ťu jedob r ou t epe lnou i zo l a c i . [ 3 0 0 0 0 7 2 ] -30% L y ža ř sk éb r ý leF2M i r r o r , to899 s í m , 3999 , to2699 s í m , 1349 L y ža ř sk áobu vV e c to r100X 4 0 mmv e l c r op á sek ,d v o j i t ýc an t ing . F l e x Inde x :1 0 0 / 9 0 L :1 0 3 mm . [ 3 0 2 0 9 5 5 ] , to8999 s í m , 4999 % , to3899 s í m % , 1499 -50% Dě t sk á / jun io r sk á l y ža ř sk áp ř i lbaB -UPJ r . Sk o ř ep in aABS ,s y s t émC l i ck t o f i t ,h ypo a l e r genn ípo l s t r o v án í , d r ž ákn a  b r ý l e . [ 0 8 4 0 1 6 8 ] , to2199 s í m , 1099