Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Výprodej - slevy až 70%

Platnost od 5.2 .2015 do 15.2 .2015


Výprodej - slevy až 70% - strana 3     

Výprodej - slevy až 70% - strana 3

% % SALE !% % % ! !SALE DEJ O R P Ý V ! E !SAL VÝPRODEJ ! E L A S ! J E !VÝPROD SALE ! J E D O R P Ý !V !SALE PRODEJ Ý V ! E L A S ! DEJ % Dě t sk á l y ža ř sk áhe lma X -R ideJun io rMo t ion p rodě t i ABSsk o ř ep in a , ind i v idu á ln í n a s t a v en ív e l ik o s t i , v en t i l a čn ís y s t ém . [ 0 8 4 0 0 4 8 ] -50% Dě t sk ý/ jun io r sk ýse t -40% , to1999 s í m , to2499 s í m , 1699 % L y ža ř sk áhe lmap r odo spě léB -S t y le K on s t ruk c e InMo ld ,s y s t émn a s t a v en ív e l ik o s t i . [ 0 8 4 4 0 7 4 ] L y ža ř sk éb r ý leDownh i l l2000 S f é r i ck éz r c ad l o v éd v o j sk l oz a j i š ťu je neo s lňu j í c ív iděn í ,odo lno s tvů č i z am l ž o v án íd ík yt e chno l og i iU v e x Sup r a v i s ion , 1 0 0%UVo ch r an a . [ 0 8 6 3 5 9 5 ] -53% % L y ža ř sk áhe lmaV a r ian tB r im H yb r idn ísk o ř ep in a ,n a s t a v i t e lnév ě t r án í , s y s t émn a s t a v en ív e l ik o s t i ,v y j ím a t e lné po l s t r o v án í ,odn ím a t e ln áo ch r an au š í , š t í t ek ,ú ch y tn ab r ý l e . [ 0 8 4 5 6 5 5 ] K on s t ruk c e InMo ld ,n a s t a v i t e ln áv en t i l a c e , s y s t émn a s t a v en ív e l ik o s t i ,v yměn i t e ln ý zo rn íksez r c ad l o v ýmpo v r ch em . [ 0 8 4 5 3 7 4 ] , to5199 s í m , 3299 : te la lP ro t lumeCon l Vo , LUME žáků řy t i VO vn žkau t i v lo v ra CONTROL zeup TE íml PLA čen to žo ím j je . t ikos l tuo1ve bo % Dě t sk á/ jun io r sk á l y ža ř sk áobu v T50/G50 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static Spo r t o vn í l y ž a ř sk áobu v , 3nebo4p ř e zk yp r o ind i v idu á ln í n a s t a v en í ,p r o š í v an át epe lně f o rmo v a t e ln ávn i t řn íbo t i čk a p r ov ě t š ípohod l íp ř ino šen í , p r ak t i ck én a zou v a c ípou tk o . [ 3 0 0 0 2 4 6 / 3 0 0 0 0 6 8 ] 1 2 9 .1 l e :v y zk e ř 3p , to2699 s í m , to3199 s í m , 1499 L y ža ř sk áhe lmaMengaV -36% , to2299 s í m , 1369 % - % , 999 -32% HELMA :ABSsk o ř ep in a , s y s t émn a s t a v en ív e l ik o s t i , p a s i vn íod v ě t r á v án í ,ú ch y t n ab r ý l e ,BR ÝLE :dob ř e od v ě t r á v ané , 1 0 0%UVo ch r an a . [ 0 8 4 0 2 1 8 ] 7 2 2 .2 l e :v y zk e ř 4p , to2999 s í m -55% , to4399 s í m , 1979 % Posu vné vá zán í Dě t sk é/ jun io r sk é l y že Pu l seT eam66sv á zán ím Sn adnoo v l ad a t e lné l y že , t o l e r an tn íkch yb ám ,sk on s t ruk c í R o ck e rpodpo ru j í c ít o č i v o s t l y ž í , k on s t ruk c e3DC ap . K r o jen í :9 7 6 6 8 8 R ád iu s :6 , 2m ( 1 0 0cm ) [ 0 1 0 0 2 5 6 ] Dé lk y :8 0 9 0cm Vn ab íd c esv á z án ímTL4 5E a s y t r a ck [ 0 3 0 0 0 9 2 ] Dé lk y :1 0 0 1 2 0cm Vn ab íd c esv á z án ímTL4 5E a s y t r a ck [ 0 3 0 0 0 9 2 ] , to3899 s í m , 3099 Dé lk y :1 3 0 1 4 0cm Vn ab íd c esv á z án ímTC7 5E a s y t r a ck [ 0 3 0 0 1 1 1 ] , - 2199 , 1999 - 3699 , , 2999 *N a l y ž a ř sk ouobu vT 5 0 /G 5 0z ak oupenouvt om t o l e t ákuz aak čn íc enu 19 9 9 , ( v e l .1 9 2 1 )a21 9 9 , ( v e l .2 2 2 7 )sene v z t ahu jeak c eR o s t ou c í l y ž ák yp r odě t i . , to3799 s í m , to4599 s í m