Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Výprodej - slevy až 70%

Platnost od 5.2 .2015 do 15.2 .2015


Výprodej - slevy až 70% - strana 4     

Výprodej - slevy až 70% - strana 4

-50% -50% , to1699 s í m , to1299 s í m , 1299 , 649 , to999 s í m , 499 i t rodě p Dám sk áz imn íobu vC la i r e Dě t sk áz imn íobu vT edd y H ř e j i v ápod š í vk a ,m r a zuodo ln á nek l ou z a v ápode še v . [ 3 2 7 0 1 6 4 ] H ř e j i v áumě l ák o že š in a , ch l adu v zdo rn ápod r á žk a . [ 3 2 6 0 2 6 8 ] -31% , to2399 s í m -37% , 1649 , to3499 s í m Jun io r sk áz imn íobu v Jung leMo cBoo t V oděodo ln áúp r a v a ,h ř e j i v ávn i t řn ípod š í vk a , an t ib ak t e r i á ln íúp r a v ae l im inu j í c íz áp a ch . M a t e r i á l :s em i ša m a t e r i á lMe sh [ 3 2 6 0 3 1 4 ] -33% , to3299 s í m , 2199 , 2199 t r fo Kom °C do-40 Dám sk áv y sok áz imn íobu v Cumbe r land V oděodo ln á , i zo l a c e2 0 0g . ,v y j ím a t e ln ás t é lk aEVA . [ 3 2 7 0 3 7 8 ] % P án sk áz imn íobu vSnow s c apeTXP Nep r omok a v ád ík y memb r áněTEXAPORE , v y t ep l en ývn i t ř ek . [ 3 2 8 0 2 2 2 ] P án sk áz imn íobu v SnowRu sh WP Nep r om o v ak á memb r án aW a t e rp r oo f , m r a zuodo ln ápode še v . [ 3 2 8 0 2 2 4 ] % P án sk ábě že ck áobu v L igh t s te rA TRGTX V oděodo ln áap r od y šn á memb r án a s í l en ášp i čk a . GORE TEX®,ze [ 3 6 2 0 9 3 9 ] -33% Nep r omok a v á memb r án aGORE TEX ,ge l o v ét lumen í . [ 3 6 2 0 3 3 2 ] -47% , to2999 s í m , 1999 P án sk át r a i lo v áobu v Ge l -Fu j iS to rm2GT -X % % , to3799 s í m , 1999 % % SALE ! % %