Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Výprodej - slevy až 70%

Platnost od 5.2 .2015 do 15.2 .2015


Výprodej - slevy až 70% - strana 7     

Výprodej - slevy až 70% - strana 7

SALE !% % % % % ! !SALE DEJ O R P Ý V ! E !SAL VÝPRODEJ ! E L A S ! J E !VÝPROD SALE ! J E D O R P Ý !V !SALE PRODEJ Ý V ! E L A S ! P án sk á l y ža ř sk áobu v DEJ Ne x tEdge80X Dám sk á l y ža ř sk á obu vL i veF i t70X P ř i způ sob i v ée l a s t i ck ézón y L i v eF i tpos t r an á chsk e l e tu , 2p ř e zk yMeg aA lu . F l e x7 0 L :1 0 2 1 0 6 mm [ 3 0 1 0 1 9 9 ] Dám sk á l y ža ř sk á obu vSa f ine P ohod ln á l y ž a ř sk áobu v , měkk á p ř i způ sob i t e ln ávn i t řn íbo t i čk a me ch an i smu sSk i /W a lk , 1m i c r oa3m a c r op ř e zk y . F l e x Inde x :6 0 L :1 0 4 mm [ 3 0 1 0 5 9 3 ] -30% -40% , 3899 D ře věnéjád ro ! % Dám sk és je zdo vé l y že Sa f ine In f in i t ysv á zán ím TL90 W/TL100 WET P ohod lnéasn adnoo v l ad a t e ln é l y že , t e chno l og ieT ip&T a i lR o ck e r . Dé lk y :1 4 4-1 6 0cm K r o j en í :1 1 8 / 7 3 / 1 0 2 mm R ád iu s :1 3 , 8m ( 1 6 0cm ) [ 0 1 1 0 1 2 8 / 0 3 1 0 4 2 1 ,0 1 1 0 3 4 6 / 0 3 1 0 3 4 3 ] -42% , 9 46% to799s í m , 4599 % % % -42% , to17499 s í m , 9999 S je zdo vé l y žeR ed s te r SLSMTsv á zán ímXTO12 Z á v odn ís l a l omo v é l y že , d v ět i t an a l o v év l o žk yz v y šu j í c í pe vno s t ,Speed c o r e ,P i s t eR o ck e r . Dé lk y :1 5 7-1 7 1cm K r o jen í :1 2 2 , 5 / 7 2 / 1 1 0 mm R ád iu s :1 2m / 1 6 4cm [ 0 1 4 0 3 9 3 / 0 3 1 0 2 0 9 ] % , to5599 s í m , 3899 , to4999 s í m , 2999 , to4999 s í m % Vn i t řn íbo t i čk aHe a tF i t p ř i způ sobu j í c íset v a runoh y , 3 5mmv e l c r op á sek ,d v o j i t ý c an t ing ,4h l in ík o v é m i c r op ř e zk y , 1r á čn aSupe rm a c r o . F l e x Inde x :8 0 L :1 0 4 mm [ 3 0 2 0 2 1 3 ] %% % -40% , to15999 s í m , 9499 S je zdo vé l y žeR ad i c a l8GSCa s c ade TPXsv á zán ímA x ium120STP I2 W o r ldCupsend v i č o v ák on s t ruk c e ,O v e r s i ze t e chno l og ie ,C a s c adešp i čk az l ep šu j er o z l o žen í t l akuaz a j i š ťu jedok on a l ýk on t ak t me z i l y ž í asněhemběhemob l ouku .P ow e rT u rn t e chno l og ie , j ád r oW oodF ibe r g l a s s . Dé lk y :1 6 8 1 8 0cm K r o jen í :1 1 8 / 7 2 / 1 0 0mm R ád iu s :1 7 , 8m ( 1 7 4cm ) [ 0 1 4 0 7 5 6 / 0 3 1 0 7 0 2 ] %