Aktuálníletáky.cz   

Makro leták : Vše pro úklid

Platnost od 1.6 .2014 do 3.6 .2015


Vše pro úklid - strana 8     

Vše pro úklid - strana 8

Čištění a sanitace Správná volba čisticích a dezinfekčních prostředků, požadavky na jejich vlastnosti Přístroje, nástroje, obaly, pracovní plochy a povrchy se vlivem používání špiní. Podle typu provozu, povahy znečištění a charakteru povrchu vyžadují pravidelné čištění, popřípadě dezinfekci. Profesionální provozy mají proto vypracovaný přesný harmonogram úklidových prací, tzv. HYGIENICKÝ A DEZINFEKČNÍ PLÁN, který přesně popisuje: • jednotlivé sanitované povrchy, respektive předměty určené k sanitaci podle umístění v provozovně • technologický postup jednotlivých prací, způsob a frekvenci čištění, doporučenou dezinfekci a osoby zodpovědné za provedení sanitace a její kontrolu Podle typu provozu, povahy znečištění a charakteru povrchu (nerez, plast, keramika...) je také důležité zvolit i vhodný čisticí a dezinfekční prostředek. Pro správné použití dezinfekčních prostředků platí tato obecná pravidla: • dezinfekční prostředek volit s ohledem na druh mikrobiologické zátěže a vlastnosti dezinfikovaného povrchu • důsledně dodržet koncentraci (ředit je podle návodu výrobce) a dobu působení • čisticí prostředek použít vždy před dezinfekčním prostředkem (vzájemně je nemíchat) • po dobu působení dezinfekčního prostředku na plochu se jí nedotýkat, příp. na ni nevstupovat • mít k dispozici bezpečnostní list k čisticímu a dezinfekčnímu prostředku POZOR Vzhledem k manipulaci s mnohdy nebezpečnými chemickými látkami je třeba dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat dobu působení přípravku, pokyny a doporučené koncentrace od výrobce, popřípadě postupy uvedené v hygienických a dezinfekčních plánech. Trocha teorie Sanitace/čištění znamená zbavení povrchu nečistot a mastnoty, většinou s pomocí nástrojů mechanického čištění, chemického čištění (detergentů) a horké vody. Dezinfekce znamená snížení počtu mikroorganismů na bezpečnou úroveň, většinou působením tepla, horké vody, páry a chemických přípravků. Vám nabízí • • • • • ucelené řady úklidových prostředků komplexní sortiment úklidových pomůcek bezpečnostní listy k jednotlivým produktům HACCP koutek v každém velkoobchodním středisku HACCP školení 8 cC1414_001-009.indd 8 5180_MAKRO_katalogUklid_Sanitace_200x280_CZ.indd 1 5/22/14 12:24 PM 24.2.2011 12:11:21