Aktuálníletáky.cz   

Makro leták : Vše pro úklid

Platnost od 1.6 .2014 do 3.6 .2015


Vše pro úklid - strana 9     

Vše pro úklid - strana 9

1 12:11:21 Sanitační postup Při čištění a dezinfi dezinfikování kování dodržujte těchto 7 kroků: 1 Z čištěného povrchu odstraňte hrubé nečistoty 2 Povrch postříkejte odmašťovacím prostředkem t Dezinfekční prostředky působí s vyšší účinností, pokud jsou čištěné plochy předem zbaveny mastnoty. t Na méně znečištěné povrchy lze použít čisticí prostředek s dezinfekčním účinkem. t I při použití tohoto kombinovaného čisticího prostředku je potřeba předem z povrchu odstranit hrubé nečistoty. 3 Proveďte opláchnutí pitnou vodou 4 Povrch postříkejte dezinfekčním prostředkem 5 Nechte působit po dobu doporučenou výrobcem t Zbytky čisticích a dezinfekčních prostředků nesmějí přijít do přímého styku s potravinami. t Opláchnutí pitnou vodou je nezbytné podle legislativních požadavků a k odstranění chemického nebezpečí. t Doporučená doba působení od výrobce je minimální doba, po kterou musí dezinfekce působit na bakterie, aby je usmrtila. t Ředění dezinfekčního prostředku se také musí řídit údaji od výrobce nebo pokyny pro použití. t Důležitá je i teplota vody použité k ředění dezinfekčního prostředku. Čím je teplota vody nižší, tím delší musí být doba působení dezinfekčního prostředku na bakterie. 6 Znovu proveďte opláchnutí pitnou vodou I zde je oplach pitnou vodou velmi důležitý (viz bod č. 3). 7 Čištěný povrch nechte oschnout Pokud byste čištěný povrch otřeli utěrkou, mohli byste znovu tento povrch kontaminovat. 9 cC1414_001-009.indd 9 5/22/14 12:24 PM