Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog : Katalog koupelen 2012/2013

Platnost od 19.3. do 31.3.


Katalog koupelen 2012/2013 - strana 29


Katalog koupelen 2012/2013 - strana 29

Plánování koupelny Klademe důraz na individuální péči. Databáze průběhu realizací on-line ■ V roce 2011 jsme spustili databázi klientů on-line, ze které si zákazníci mohou stahovat vizualizace, rozpočty a předávací protokoly. ■ Do databáze je každý zákazník zařazen automaticky. ■ Zákazník, poptávající realizaci, má v databázi vlastní stránku, která jej průběžně informuje o stavu zpracování jeho zakázky. Realizované koupelny našich zákazníků provedení u níže uvedených částí koupelového řít vlhkými jemnými textiliemi s mýdlovou vodou. řijít do přímého kontaktu s tekoucí či stojatou či jinak nepřiměřeně účelu, pro který se běžně í příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku utí záruky naleznete na zadní straně paragonu. kem ce 5 let ode dne zakoupení výrobku. Záruka íslušenství). Občanského zákoníku a Zákona na ochranu paragonu. ýrobní vady materiálu a provedení akr ylátových montované dle platných norem a při montáži ontována tak, aby bylo možné jí vyjmout bez áruka 3 roky od data uvedení do provozu fi rmou stanoveními Občanského zákoníku a Zákona paragonu. mi prostředky určenými pro údržbu sanitárních usazeniny a rez. Přípravek je schválen hlavním ě prostředky, které obsahují drobné abrazivní nami, louhy a těkavými látkami. Taktéž barviva, zvířat nebo abrazivní nečistoty (např. kovový ředků doporučených výrobcem např. Laguna u nepoužívejte agresivní chemikálie. Praha – 8/2011 Olomouc – 12/2010 Více informací na www.siko.cz Benešov – 9/2010 Praha – 6/2011 29