Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Akce Intersport

Platnost od 12.3 .2015 do 22.3 .2015


Akce Intersport - strana 1     

Akce Intersport - strana 1

S ledu j tená sna Nab ídka p la t íod12 .3 .do22 .3 .2015nebodov yp rodán ízásob . U R A EJ T Ě D J Y V ! I T O R P A N -60% , to3999 s í m , 1599 NEJCENA z c . t r spo r te z c in . t r spo r te in . log ta ka ! Í Ž Í L EB OS R A J ! Y D A T E J A K Ž Í N ÁK V O V E L S Á V O N ! 0KČ 6 04 2 AŽ UŠETŘETE a sn á en t j edu l S . ízásob rodán dovyp .2015 nebo .4 .do5 .3 tod6 tnos la P :52 .15 13 .02 03 1 -01_002 -16 ing15 l rueh KW10_F -CZ_GS_ IS _ -SO2015 -CZ0 IS NOVÁSLEVOVÁKN ÍŽKA ! U še t ře t ea ž2 0460K č !P la tn o s t6 . 3 .–5 .4 .20 1 5 ! V y z vedně tes is vouS le vo voukn í žkuvk te rék o l ip rode jně INTERSPORT . Kd i spo z i c ik es ta žen íav y t i š těn ínawww . in te rspo r t . c z . T r ekk ingo v áobu vLha saGTX V y so c ek v a l i tn íobu v ,s v r šekzv e lu ru ap r od y šnéhot e x t i lu ,go r e t e x o v á memb r án a ,pode še vV ib r am . v e l .3 5 4 1 , 5 ,4 4 , 5 4 8 [ 3 4 7 0 3 5 6 ] robeno y V i i l tá vI